Sơn La: Triển khai thu thập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 2021

Nguyễn Nga | 19/01/2022, 17:36

(TN&MT) - Để phục vụ thu thập, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (26 chỉ số nhóm I) tỉnh Sơn La năm 2021, Sở TN&MT đã làm việc với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để thu thập các tài liệu kiểm chứng, tổng hợp, đánh giá Bộ chỉ số.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TN&MT, từ năm 2020, Sở TN&MT đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố tiến hành thu thập, tổng hợp, đánh giá các chỉ số thành phần về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường (26 chỉ số nhóm I) tỉnh Sơn La.

Qua đó, đã trình UBND tỉnh ban hành Công văn số 1893/UBND-KT ngày 1/7/2021 đề nghị Bộ TN&MT thẩm định kết quả tự đánh giá các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2020.

Sơn La là 1 trong 34 địa phương có Bộ chỉ số đạt mức khá theo xếp hạng của Bộ TN&MT tại Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021.

Với một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để; 95,2% cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không có sự cố môi trường do chất thải gây ra; 99,92% chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường…

99,7% các cơ quan nhà nước, đảng, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện; các siêu thị, khu du lịch đã có quy định, cam kết, kế hoạch triển khai về chống rác thải nhựa; 56,5% chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 100% bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh… 96,8% dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 83,91% diện tích đất các khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập trên tổng diện tích đất quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 100% thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng được xử lý…

Kết quả, tỉnh Sơn La là 1 trong 34 địa phương có Bộ chỉ số đạt mức khá theo xếp hạng của Bộ TN&MT tại Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021.

Năm 2021, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 1426/KH-STNMT ngày 29/10/2021 về thu thập, tổng hợp, đánh giá Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021. Hiện nay, Sở TN&MT đã làm việc với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để thu thập các tài liệu kiểm chứng, tổng hợp, đánh giá Bộ chỉ số.

Đây là căn cứ để tham mưu cho UBND tỉnh gửi hồ sơ kết quả tự đánh giá các chỉ số thành phần về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường của tỉnh năm 2021 gửi Bộ TN&MT tổng hợp, xác minh, thẩm định. Dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 15/2/2022.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Tiếp tục các hoạt động đưa Luật BVMT vào cuộc sống
(TN&MT) - Trong 2 ngày 13-14/5, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 200 đại biểu.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO