Sơn La triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020: Đa dạng các hoạt động tuyên truyền

Nguyễn Nga | 30/06/2022, 06:02

(TN&MT) - Từ năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 chính thức có hiệu lực. Để đưa Luật BVMT vào cuộc sống, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, BVMT trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền sâu rộng từ cơ sở

Những năm trước đây, huyện Mai Sơn thường là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, nguồn nước trong niên vụ chế biến nông sản. Ông Phạm Duy Hùng - Phó trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Trên cơ sở tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT do Bộ TN&MT, Sở TN&MT biên soạn, Phòng TN&MT đã chủ trì, phối hợp phòng ban, cơ quan, ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng, địa bàn. Thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới, nhất là tại các xã, bản có hoạt động sơ chế nông sản, chăn nuôi. Tài liệu tuyên truyền được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, có hình ảnh minh họa trực quan, đưa các hộ tham quan tại các hộ chế biến đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải.

13-1-.jpg

Trung tâm Truyền thông Bộ TN&MT phối hợp với Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho cán bộ quản lý 25 tỉnh khu vực miền Bắc.

Cùng với đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT. Các quy định về BVMT đã được đưa vào nội quy trong cơ quan, quy ước, hương ước của thôn cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng, xã văn hóa, lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện.

Tại TP. Sơn La, UBND thành phố đã giao Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp cùng Phòng TN&MT xây dựng các tài liệu, mở các hội nghị tuyên truyền về Luật BVMT tới đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, bản, tiểu khu 3 xã Hua La, Chiềng Xôm, Chiềng Ngần và 3 phường: Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Quyết Tâm. Đồng thời, duy trì hình thức tuyên truyền miệng trong các cuộc họp tại các cơ sở xã, phường, tổ dân phố, bản, tiểu khu và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hình thức tiếp cận, tự nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật do cơ quan tổ chức cung cấp.

Tại huyện Thuận Châu, công tác tuyên truyền về BVMT cũng đã được huyện triển khai thường xuyên, dưới nhiều hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn hưởng ứng các ngày lễ môi trường tại các trục đường chính, điểm đông người qua lại, ra quân hưởng ứng các chiến dịch BVMT… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong BVMT; đồng thời, khuyến khích người dân tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Doanh nghiệp chú trọng hơn về BVMT

Là 1 trong 4 doanh nghiệp chế biến cà phê lớn của tỉnh Sơn La, niên vụ 2021 - 2022, HTX xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh, huyện Mai Sơn đã thu mua, chế biến hơn 11.000 tấn cà phê quả tươi. Ông Vũ Xuân Hùng - Phó Giám đốc HTX cho biết: Đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được duyệt và các yêu cầu của các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh, huyện. Doanh nghiệp cũng có ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, tham gia các Hội nghị tập huấn về tài nguyên, môi trường do Sở TN&MT chủ trì. Đã tuyên truyền tới cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy trình xử lý, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trong sản xuất, kinh doanh.

13-2-.jpg

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Sơn La kiểm tra hiện trạng xử lý nước thải tại các doanh nghiệp nông sản.

Ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Thi, huyện Mộc Châu đánh giá: “Luật BVMT 2020 đã có nhiều đổi mới, tháo gỡ trực tiếp cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính; các nội dung minh bạch, rõ ràng hơn. Để BVMT trong quá trình khai thác khoáng sản, doanh nghiệp chúng tôi đã tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn của tỉnh, sở, qua đó, đã hiểu rõ hơn các nội dung mới của Luật; cam kết luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường”.

Ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên thông tin: “Luật BVMT 2020 đã làm rõ một số vấn đề mà trước đây chúng tôi còn gặp vướng. Đơn cử, hiện chúng tôi đã nắm rõ quy định việc thi công các tuyến đường giao thông đi qua thị trấn, có liên quan môi trường thị trấn thì phải làm như thế nào. Hay như các dự án tuyến đường giao thông ngoài khu vực đô thị, trường hợp nào phải đánh giá tác động môi trường… Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến tới toàn thể cán bộ trong đơn vị, để nắm, hiểu, tham mưu thực hiện tốt công tác BVMT trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư”.

Bước tiến trong quản lý, bảo vệ môi trường

Theo Sở TN&MT Sơn La, Luật BVMT 2020 có nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật BVMT, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật BVMT 2020 đã đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.

Triển khai Luật BVMT 2020, Sở TN&MT đã ban hành 1.910 bộ tờ gấp giới thiệu các nội dung trọng tâm của Luật gửi UBND 12 huyện, thành phố; các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức 2 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 400 đại biểu; phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho cán bộ quản lý 25 tỉnh khu vực miền Bắc.

Đặc biệt, việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương thông qua chế định giao UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thẩm định Báo cáo ĐTM với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (quy định trước đây phân cấp các bộ, ngành đều có thể thẩm định Báo cáo ĐTM), đồng thời, quy định các bộ có liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả. Quy định này sẽ bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, cấp phép sau này và phù hợp với xu hướng phân cấp cho địa phương.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Với nhiều chính sách mới mang tính đột phá, Luật BVMT năm 2020 sẽ tạo bước tiến lớn trong công tác BVMT. Để đưa Luật BVMT 2020 vào cuộc sống, công tác tuyên truyền quán triệt, phổ biến Luật đã được tỉnh Sơn La thực hiện sâu rộng, tập trung vào các nội dung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định chi tiết các nội dung được phân cấp của Luật BVMT 2020 và các điểm mới, nổi bật, trọng tâm, căn bản trong hoạt động quản lý Nhà nước về môi trường.

Từ năm 2021, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT năm 2022, nhằm phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ những nội dung quan trọng của Luật, nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định trước khi áp dụng vào thực tiễn; Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung Luật BVMT 2020; đăng tải thông tin tuyên truyền những điểm mới của Luật lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Đặc biệt, Sở TN&MT đã tham mưu ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được phân cấp của Luật. Tham mưu thành lập Tổ thẩm định giấy phép môi trường; Hội đồng thẩm định Giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường; Đoàn kiểm tra cấp giấy phép môi trường với các dự án đầu tư; xây dựng Chiến lược BVMT đến năm 2030, tầm nhìn 2050….

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO