Sơn La triển khai kiểm kê đất đai năm 2019

21/08/2019, 09:12

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 1988/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chuẩn bị nội dung và phổ biến quán triệt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 27/2018/TT-BTNTM ngày 2/6/2018 của Bộ TN&MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Về nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019, thực hiện kiểm kê với các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT; các chỉ tiêu loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng được Nhà nước giao quản lý đất phải kiểm kê, tổng hợp được quy định tại hệ thống biểu mẫu, phụ lục số 02, Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT.

Nội dung kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; tình hình quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành kiểm kê đối với diện tích đất sạt lở, bồi đắp trong 5 năm qua theo loại đất, diện tích sạt lở vùng đồi núi, vùng bờ sông. Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất theo các tiêu chí quản lý.

Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. UBND cấp xã triển khai thực hiện từ 01/08/2019; hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16/01/2020.

UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 01/03/2020. UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4/2020.

Hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, do Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực TN&MT làm Trưởng ban; Giám đốc Sở TN&MT làm Phó ban thường trực. Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành liên quan; các huyện thành phố; các xã, phường, thị trấn; các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.


(0) Bình luận
Nổi bật
Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
(TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO