Sơn La: Tích cực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nguyễn Nga | 17/11/2022, 16:19

(TN&MT) - Để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống, từ đầu năm đến nay, các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần thiết thực đưa các quy định của pháp luật đến với nhân dân.

Tại huyện vùng biên Sông Mã, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ về môi trường, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

a1(1).jpg

Sở TN&MT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố.

Bà Lò Thị Bạch, Trưởng phòng TN&MT huyện Sông Mã cho biết: Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, UBND huyện đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Phòng TN&MT đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho khoảng hơn 550 lượt người tham dự. Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa; xây dựng đề án bảo vệ môi trường dòng sông Mã…

Chuyển phát các tài liệu tuyên truyền với nội dung quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Sở TN&MT biên soạn về UBND các xã, thị trấn để đưa các quy định của pháp luật đến với toàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện xây dựng tin bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường, treo pano, khẩu hiệu và tuyên truyền lưu động đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

Còn tại huyện Quỳnh Nhai, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai, phổ biến tới các tổ chức, gia đình, cá nhân các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định mới. Công bố công khai tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng đối tượng trên địa bàn huyện. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường do Sở TN&MT tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên phòng TN&MT huyện, Công chức địa chính Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường 11 xã để tiếp thu làm cơ sở tuyên truyền và tham mưu giải quyết các công việc trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường còn được lồng ghép cùng các hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, ngày Khí tượng Thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn…

a2(1).jpg

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ về môi trường tại các trụ sở làm việc, các trục đường chính trung tâm. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; khơi thông, nạo vét cống rãnh, phát quang bụi rậm; phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường… Kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, ứng phó BĐKH thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Sở TN&MT đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Tổ chức 4 hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020; phối hợp tổ chức 2 hội nghị về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường; 1 cuộc đối thoại với các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến nông sản trong lĩnh vực đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, công thương, nông nghiệp, thuế, giao thông vận tải…

Trong 10 tháng đầu năm, đã tiếp nhận, thẩm định 14 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; 9 giấy phép môi trường; 2 hồ sơ kiểm tra xác nhận, vận hành thử nghiệm; 6 hồ sơ thông báo vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt…

Cùng với đó, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai các quy định về ứng phó BĐKH theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh; Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường giai đoạn 2022-2027; Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh…

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường. Quá trình thanh, kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định mới.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, sau gần 1 năm Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, các quy định mới đã được lan tỏa tới cộng đồng dân cư, góp phần hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nam Định tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề
(TN&MT) - UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Công văn số 61/UBND-VP3 ngày 3/2/2023 yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 phát động Chương trình trồng cây xanh năm 2023
  (TN&MT) - Công đoàn Ban Quản lý Dự án (QLDA) Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 với mục tiêu phủ xanh 90% khuôn viên nhà máy trong năm 2023.
 • Phát triển đô thị miền Trung thích ứng với BĐKH: Quy hoạch và tầm nhìn ứng phó BĐKH
  (TN&MT) - Quy hoạch là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị nói chung, trong đó có đô thị biển, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.
 • Lạng Sơn: "Dồn" lực hướng đến mục tiêu thành phố xanh
  (TN&MT) - Hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại I, đô thị xanh, sạch, thông minh, hiện đại, những năm qua, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã tập trung khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước kiến tạo, thay đổi diện mạo đô thị.
 • Máy nhặt rác của Bảo

  Máy nhặt rác của Bảo

  15:57 07/02/2023
  (TN&MT) - Cuối năm 2022, niềm vui đến với Hoài Bảo - Trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) cùng 2 cộng sự là các em Nguyễn Phương Nguyên, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (TP. Hà Nội) và Bùi Minh Ngọc, Trường THPT Nguyễn Siêu (TP. Hà Nội).
 • Bảo vệ môi trường ở Đắk Nông: Những chuyển mình đáng ghi nhận
  (TN&MT) - Đắk Nông đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Trong đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng nhằm phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Để thực hiện được điều đó, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động về BVMT.
 • Phát triển đô thị miền Trung thích ứng với BĐKH - Đô thị ven biển Quảng Nam: Phát triển theo hướng sinh thái và bền vững
  (TN&MT) - Tỉnh Quảng Nam xác định, đô thị ven biển giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những tác động khó lường của thiên tai cùng với phát triển, quy hoạch không gian biển chưa hợp lý đang tạo ra những thách thức lớn cho địa phương.
 • Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé: Nơi “dưỡng - sinh” của động vật hoang dã
  (TN&MT) - Sau rất nhiều năm trăn trở… đến nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã có được danh sách các loài động vật hoang dã, có mặt và sinh sống ở nơi đây. Đó là một trong những cơ sở đầu tiên để Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé bảo vệ sự sống, sự phát triển của một số loài động vật quý hiếm có trong Sách Đỏ Việt Nam.
 • Ngày 7/2, Bắc Bộ trời lạnh, sáng và đêm có mưa nhỏ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/2, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa.
 • Quảng Nam: Sóng lớn đánh sập kè cứng, dân lo sợ làng bị “xoá sổ”
  (TN&MT) - Mặc dù đã qua mùa mưa bão, nhưng những đợt sóng mạnh cùng với triều cường liên tục xuất hiện từ đầu năm đã khiến bờ kè kiên cố ở vùng biển Tam Thanh, tỉnh Quảng Nam bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng, đe doạ các khu dân cư trong đất liền.
 • Thời tiết 6/2: Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 6/2 tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
 • Lào Cai: Xuất hiện mưa đá trên đỉnh Fansipan
  Sáng ngày 5/2 do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên khiến mưa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai gia tăng. Đặc biệt, tại đỉnh Fansipan, của thị xã Sa Pa, Lào Cai xuất hiện mưa đá dày đặc trút xuống kèm với mưa rào và dông mạnh.
 • Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn, trời lạnh vào ngày rằm tháng Giêng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 5/2, Bắc Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ban đêm có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng khá nhanh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO