Sơn La: Tập trung cao cho việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nguyễn Nga | 17/02/2023, 11:35

(TN&MT) - Đây là một trong những nhiệm vụ UBND tỉnh Sơn La vừa giao cho Sở TN&MT, tại Công văn số 244/UBND-KT, về việc tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, tập trung nhân lực, nguồn lực cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sử dụng đất. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu số, hệ thống thông tin về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.

1.jpeg

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và hệ thống Chi nhánh Văn phòng các huyện, thành phố. Bố trí đủ nhân lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lãnh đạo, viên chức hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp GCNQSDĐ của Văn phòng để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng, chỉ số tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp.

Giao Sở Tài chính nghiên cứu, cân đối, bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trước mắt, ưu tiên bố trí cho các hoạt động quản lý, xây dựng, nâng cấp, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai.

Giao UBND các huyện, thành phố quan tâm, bố trí trụ sở làm việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của hệ thống Chi nhánh Văn phòng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã.

Chỉ đạo Phòng TN&MT, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng triển khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng tiến độ.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, năm 2022, Sở TN&MT đã đẩy mạnh quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, đã cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu, đảm bảo đúng quy định.

Đến nay, đã lập hơn 80.000 hồ sơ địa chính; cập nhật chỉnh lý hơn 35.000 hồ sơ; lập 198.000 sổ địa chính điện tử. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hơn 405.000 thửa đất trên tổng số 582.506 thửa.

12/12 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố đã thực hiện cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm VLIS2.0 và VBDLis.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO