Sơn La: Tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý tài nguyên, môi trường của các cấp

Nguyễn Nga | 15/11/2022, 14:44

(TN&MT) - Năm 2022, thực hiện cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện với Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các địa phương trên toàn tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trên các lĩnh vực.

Tại Mường La, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường. Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, công bố, công khai theo quy định; đang triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thường xuyên hướng dẫn về thu gom xử lý rác thải, nâng cao nhận thức, hành động của nhân dân về bảo vệ môi trường. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn khu vực đô thị đạt 91%; tại khu vực nông thôn đạt 82%.

a2(1).jpg

Huyện Mường La tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn, giữ gìn môi trường nông thôn sạch đẹp.

Ông Dương Xuân Nam, Trưởng phòng TN&MT huyện Mường La cho biết: UBND huyện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã, thị trấn với UBND huyện trong thực hiện cam kết về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi hộ gia đình, hộ kinh doanh quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Kiểm tra, lập biên bản xử lý với 12 hộ dân khai thác cát trái phép, vận động, làm cam kết với người dân không được tái phạm.

Còn tại huyện vùng biên Sốp Cộp, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về chuyển quyền sử dụng đất trái phép, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích, khai thác khoáng sản trái phép, các hoạt động hành nghề khoan, khai thác nước và xử lý chất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu gom rác về khu chôn lấp tập trung của bản, xã, hố rác di động của hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Tiếp nhận, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo quy định. Quá trình kiểm tra đều kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không để phát sinh các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép.

Theo đánh giá của Sở TN&MT tỉnh, với sự vào cuộc quyết liệt của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường từ huyện đến cơ sở.

Đến nay, 12/12 huyện, thành phố đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã, phường, thị trấn. Ký cam kết với các cơ sở kinh doanh sơ chế, chế biến nông sản niên vụ 2022 - 2023 về đảm bảo công tác môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước.

Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải rắn nông thôn. Kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm cục bộ, không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường.

Lĩnh vực tài nguyên nước, phối hợp rà soát, thẩm định các hồ sơ, dự án có nhu cầu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước gắn với bảo vệ và phát triển nguồn nước phục vụ đa mục tiêu. Qua đó, đã phối hợp với Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh cấp 14 Giấy phép tài nguyên nước.

a1(1).jpg

Các huyện, thành phố đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường.

Lĩnh vực khoáng sản, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản. Rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và các lĩnh vực khác có liên quan, giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản. Tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ khoáng sản khu vực giáp ranh.

Đặc biệt, các địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện và chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, môi trường. Kịp thời kiểm tra, xử phạt gần 150 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản với tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tăng cường trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thống nhất đầu mối, có sự phối hợp liên ngành, thay đổi phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa, kiểm soát các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường. Tăng cường phối hợp trong công tác quy hoạch khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên các lưu vực sông quan trọng, các khu vực đô thị, vùng phát triển kinh tế trọng điểm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên, môi trường để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Bài liên quan
 • Phù Yên – Sơn La: Chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường
  (TN&MT) - Thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, những năm qua, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Bước đầu, đã đạt một số kết quả tích cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đánh giá khả năng ảnh hưởng môi trường biển khi điều tra, khai thác cát biển
(TN&MT) - Sáng 1/2, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về tình hình thực hiện dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Đừng bỏ lỡ
 • Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ
  Tại Công văn số 11/TTg-NN ngày 28/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chấp thuận UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định chuyển mục đích sử dụng 29 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.
 • Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đúng đối tượng, thực chất, trọng tâm
  Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Việc tổ chức lấy ý kiến cần xác định đúng đối tượng, nội dung trọng tâm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, đề xuất hướng tiếp thu, chỉnh lý để dự thảo luật có tính thực tiễn, khả thi, dự báo được tác động chính sách, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, vật lực khi triển khai thực hiện.
 • Chung tay gìn giữ vịnh đẹp toàn cầu
  Với tâm huyết và tình yêu dành cho biển, đảo, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đánh giá, phân tích khá toàn diện về vị trí, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong vấn đề bảo tồn, phát triển bền vững vịnh Nha Trang hiện nay, để từ đó truyền đi thông điệp chung tay gìn giữ vịnh Nha Trang. Báo Khánh Hòa trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này.
 • Ngời sáng tinh thần người lính đảo
  (TN&MT) - Năm 2022, tôi có dịp trở lại Trường Sa cùng Đoàn công tác số 2 Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm, kiểm tra đảo và Nhà giàn DKI.
 • Khơi nguồn phát triển kinh tế biển xanh
  (TN&MT) - Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển đã triển khai được hơn 4 năm; đã có nhiều quyết sách đưa ra để phát triển bền vững kinh tế biển. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít rào cản, điểm nghẽn cần khơi thông để đạt được mục tiêu mà Chiến lược đã đề ra. Nhân dịp Xuân mới, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học tâm huyết với biển, đảo nước nhà đã đóng góp ý kiến trí tuệ, sáng kiến khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế biển xanh.
 • [Emagazine] Yên Bái phát triển nhanh, bền vững - nền tảng xây dựng chỉ số hạnh phúc
  Phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc là phương hướng, mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, Yên Bái đã nỗ lực nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu đó bằng một quyết tâm chính trị cao.
 • [Emagazine] Thanh Hóa phát huy nguồn lực tài nguyên để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngay trước thềm năm mới Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phát huy nguồn lực tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn...
 • Bản tình ca trong lòng núi
  (TN&MT) - Quãng thời gian làm nghề của người địa chất hẳn không thể không đọng lại trong lòng những chuyến thực địa ở vùng miền núi xa xôi, nơi đường sá gập ghềnh, dốc đồi hiểm trở. Ở đó, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ lập bản đồ địa chất, điều tra, phát hiện khoáng sản, góp phần làm giàu cho địa phương và đất nước.
 • Khánh Hòa chú trọng phát triển bền vững kinh tế biển
  (TN&MT) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế biển (KTB) của Đảng và Nhà nước, cùng với việc đẩy mạnh quá trình đổi mới và mở cửa, các lĩnh vực KTB được Khánh Hòa tăng cường và đạt được những kết quả đáng tự hào.
 • Kết nối mạch nguồn Cửu Long
  “Làng ta phong cảnh hữu tình, Dân cư giang khúc như hình con long” (ca dao)
 • Dáng hình Tổ quốc “phía chân trời”
  (TN&MT) - Theo cách gọi thân thương, huyện đảo Trường Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ta ở “phía chân trời” phía Đông, thuộc quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa. Nhóm (quần) đảo Trường Sa gồm khoảng 130 đảo, đá, cồn san hô, bãi cạn, bãi ngầm, bãi cát vụn san hô và rạn san hô vòng (Alton) hở và kín điển hình, phân bố rải rác trong một vùng biển rộng chừng 163.000km2.
 • TP. HCM: Dấu ấn chuyển đổi số về đất đai
  (TN&MT) - Chưa khi nào người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước tại TP.HCM lại tra cứu, sử dụng những thông tin, dữ liệu liên quan đến đất đai dễ dàng như hiện nay. Đây là thành quả của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai mà chính quyền TP.HCM, trực tiếp là Sở TN&MT không ngừng nỗ lực và quyết tâm triển khai trong thời gian qua.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO