Sơn La: Năm 2017, nâng tỷ lệ xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

27/10/2016, 00:00

(TN&MT) – Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Sơn La đề ra trong Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017. Cùng với đó, Sơn La phấn đấu, năm 2017, 90% chất thải rắn đô thị được thu gom, 75% chất thải y tế được xử lý, 95% dân cư được sử dụng nước sạch đô thị, 85% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Năm 2017, Sơn La sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại các tuyến bệnh viện huyện (Ảnh minh họa)
Năm 2017, Sơn La sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại các tuyến bệnh viện huyện (Ảnh minh họa)

Trong năm 2016, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2016 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; đề án bảo vệ môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện đồng bộ.

Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là các cơ sở y tế còn rất chậm. Việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường ở cấp huyện chưa được quan tâm, tập trung để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm ở cấp huyện về môi trường.

Bên cạnh đó, công tác thu gom, xử lý chất thải ở xã, thôn, bản chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bảo vệ môi trường đối với các thủy điện vừa và nhỏ chưa khảo sát, đánh giá tác động môi trường, đời sống kinh tế xã hội của vùng hạ lưu thủy điện. Việc đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và trong sản xuất nông nghiệp chưa thường xuyên. Đặc biệt, tình hình sử dụng thuốc diệt cỏ ngày càng thường xuyên dẫn đến tình trạng tồn dư và thẩm thấu ảnh hưởng tới nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Ô nhiễm môi trường nước từ các cơ sở sơ chế nông sản như cà phê đến nay chưa kiểm soát được.

Khắc phục những tồn tại trên, trong năm 2017, tỉnh Sơn La đã đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tập trung huy động mọi nguồn vốn để đầu tư xử lý dứt điểm 8/9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê, chế biến sắn, khai thác và chế biến khoáng sản...

Lập và tổ chức thực hiện các dự án: Xây dựng khu tái chế và xử lý chất thải nguy hại tập trung; tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật; lập danh mục, xây dựng lộ trình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Dự án thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Sơn La; dự án thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Mộc Châu; Dự án thí điểm áp dụng lò đốt chất thải sinh hoạt tại một số huyện trong tỉnh.

Trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, sẽ tập trung xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm do chất thải rắn khu vực nông thôn và hoạt động chăn nuôi tập trung gây ra, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất thỏa đáng và quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải, hạ tầng kỹ thuật về môi trường. Tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm và xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất dong, sắn, cà phê...

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, từ đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị và xử lý nghiêm minh mọi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua việc phát động phong trào thi đua về bảo vệ môi trường một cách thường xuyên, liên tục; xây dựng các chương trình truyền thông, các chuyên mục, phóng sự về môi trường; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức các hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường... Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tỉnh Sơn La sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các trường học, giáo dục truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó và bảo vệ môi trường. Các tổ, bản, khu dân cư đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Kiện toàn tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp, đảm bảo phòng TN&MT cấp huyện có cán bộ chuyên trách làm quản lý môi trường; cấp xã bố trí chức danh công chức địa chính - xây dựng - môi trường; các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức kinh doanh cần bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị môi trường cho các cơ quan quản lý môi trường các cấp.

Dự kiến, nguồn thu từ thuế, phí Bảo vệ môi trường năm 2017 đạt 78 tỷ đồng. Tổng chi cho sự nghiệp môi trường hơn 115 tỷ đồng, trong đó, Sơn La đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng.

Nguyễn Nga


(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết 1/4: Bắc Bộ có mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trong khi đó, khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.
 • Lai Châu: Áp dụng hệ số k quy đổi trong việc chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Quỹ Bảo vệ phát triền rừng Lai Châu, thực hiện Quyết định số 2987/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu, phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2023 trên địa bàn. Trong đó chú trọng đến việc áp dụng hệ số k quy đổi liên quan đến diện tích rừng, loại rừng và lưu vực sông. Đến nay đơn vị đã thực hiện theo đúng yêu cầu và chi trả tiền quản lí, bảo vệ rừng cho các chủ rừng ở Lai Châu.
 • Tăng cường năng lực thực thi các mục tiêu khí hậu của Việt Nam
  (TN&MT) -Trong gần 4 năm triển khai (2019 – 2023), Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (VN-SIPA) đã đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng khung chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường năng lực cho các cơ quan đầu mới quốc gia, các Bộ, ngành và địa phương trong việc quản lý và phối hợp thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Thỏa thuận Paris.
 • Thời tiết 31/3: Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ.
 • Để Phú Yên mãi xanh

  Để Phú Yên mãi xanh

  21:11 30/03/2023
  (TN&MT) - Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tuyến đường, khu dân cư, không gian công cộng trở nên xanh - sạch - đẹp, cảnh quan môi trường đô thị và diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng môi trường ngày càng nâng cao…
 • Sứ mệnh xanh

  Sứ mệnh xanh

  21:10 30/03/2023
  (TN&MT) - Là đất nước có tên trong danh sách các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, nếu không có các giải pháp, ước tính Việt Nam sẽ mất khoảng 14,5% GDP vào năm 2050 vì biến đổi khí hậu - đây là nhận định của các nhà khoa học nghiên cứu về hệ lụy gây ra do BĐKH tại Việt Nam.
 • Xanh lại dòng Ba

  Xanh lại dòng Ba

  21:02 30/03/2023
  (TN&MT) - Ai trong đời cũng có một dòng sông. Nhắc đến quê hương, ấn tượng đầu tiên thường sẽ là sông; dù ngắn, dù dài, dù xanh trong hay màu mỡ phù sa; dù mùa lũ dâng trào hay nhẹ trôi khi vào hạ.
 • 93% dân số Sơn La được phủ sóng 4G để tiếp nhận kịp thời thông tin cảnh báo thiên tai
  (TN&MT) - Đây là thông tin được Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023, diễn ra ngày 30/3.
 • Ngày 30/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi
  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (30/3) khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.
 • Đông đảo người dân tham gia trồng cây “Honda Trading Việt Nam - Chung tay vì Việt Nam xanh”
  (TN&MT) - Sáng 29/3, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội và Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam tổ chức sự kiện trồng cây “Honda Trading Việt Nam - Chung tay vì Việt Nam xanh”.
 • Đảm bảo công tác PCCCR tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé
  (TN&MT) - Để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), hạn chế tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Những năm qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Mường Nhé đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.
 • Lai Châu rừng phủ xanh nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Nhờ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm qua, rừng ở Lai Châu luôn được bảo vệ tốt. Cùng với đó, đời sống người dân tham gia bảo vệ rừng được nâng lên; đời sống, kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có nhiều đổi thay tích cực.
 • Kinh nghiệm để không còn hộ nghèo từ huyện Xuyên Mộc
  Theo báo cáo của UBMTTQ huyện Xuyên Mộc, hiện hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được hướng dẫn kỹ thuật, vay vốn sản xuất, hình thành nhiều mô hình giúp nhau làm kinh tế, từng bước thoát nghèo và ổn định đời sống. Thu nhập bình quân tại các xã nông thôn mới đạt 61 triệu đồng/người/năm.
 • Thừa Thiên - Huế: Đầu tư gần 2.000 tỷ đồng thu gom, xử lý chất thải rắn
  Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn đến năm 2030 với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng.
 • Trao giải thưởng báo chí “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”
  (TN&MT) - Ngày 29/3, tại Hà Nội, Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) và Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã trao 11 giải thưởng báo chí “Nữ phóng viên tiên phong vì môi trường”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO