Sơn La: Lập đoàn khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản

Nguyễn Nga | 27/08/2022, 21:04

(TN&MT) - Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Sơn La vừa thành lập Đoàn khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay.

Đối tượng khảo sát là Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố.

1.jpeg

Sơn La khảo sát việc thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường.

Trong đó, với Sở Xây dựng, sẽ khảo sát các nội dung: Việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường; Quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường;

Kết quả thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; Tình hình thực hiện các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung từ năm 2021 đến nay về việc cấp phép thăm dò, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác; Công tác thanh, kiểm tra các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung từ năm 2021 đến nay….

Với UBND các huyện, thành phố, khảo sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Xây dựng về quy trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường;

Việc phân công, giao nhiệm vụ giữa các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND cấp xã nơi có điểm mỏ khoáng sản; Đánh giá việc thực hiện quy trình, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành của tỉnh với UBND huyện; giữa các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong quá trình rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch với các điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường…

Tổng số điểm mỏ huyện đề xuất điều chỉnh, bổ sung; số điểm mỏ đủ điều kiện điều chỉnh, bổ sung; Tình hình thực hiện các điểm được điều chỉnh, bổ sung; Công tác thanh, kiểm tra các điểm mỏ được điều chỉnh, bổ sung; Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Định: Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện: Tây Sơn, Vân Canh. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO