Sơn La: Ký cam kết về tăng cường quản lý TN&MT năm 2022

Nguyễn Nga | 06/01/2022, 19:08

(TN&MT) - Ngày 6/1, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả nội dung ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2021; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu chủ trì Hội nghị.

Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý TN&MT năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh Sơn La thực hiện ký cam kết giữa Chủ tịch UBND 12 huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện nội dung cam kết, các huyện, thành phố đã thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện và chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; ký cam kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn các xã, phường, thị trấn về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, lĩnh vực đất đai, đã công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 12 huyện, thành phố; tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Hoàn thành nhiệm vụ tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và định hướng Luật Đất đai sửa đổi; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, tuyên truyền pháp luật đất đai đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Lĩnh vực môi trường, triển khai quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định chi tiết các nội dung được phân cấp và các điểm mới, nổi bật, trọng tâm, căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về môi trường; xây dựng, hoàn thiện và ban hành 1.910 bộ tờ gấp giới thiệu các nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Đặc biệt, thay đổi phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa. Kiên quyết kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả thải; đổi mới phương thức giám sát qua hình thức trực tuyến, liên tục – camera giám sát truyền trực tiếp qua App điện thoại về các thiết bị di động thông minh để cập nhật, không phân biệt không gian và thời gian giám sát, sẵn sàng kiểm tra, lấy mẫu đối chứng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Lĩnh vực tài nguyên nước, trong năm qua, Sở TN&MT đã phối hợp với các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh cấp 17 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; hành nghề khoan nước dưới đất và điều chỉnh 1 giấy phép khai thác nước mặt.

Quang cảnh Hội nghị.

Lĩnh vực khoáng sản, các huyện, thành phố đã tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và các lĩnh vực khác có liên quan; giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản; tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền. Đã phối hợp với Sở TN&MT hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo đúng quy định; phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 8 điểm mỏ cát trên sông Mã chưa có kết quả thăm dò; cấp 2 Giấy phép thăm dò, 3 giấy phép khai thác khoáng sản.

Công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính được siết chặt. Đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 231 vụ vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng với tổng tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng; 3 vụ việc lĩnh vực môi trường với tổng tiền phạt hơn 271 triệu đồng; 4 vụ khai thác khoáng sản trái phép, trong đó, truy cứu trách nhiệm hình sự 1 vụ việc, xử phạt vi phạm hơn 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Ngay sau khi ký cam kết, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai các nội dung, tổ chức ký cam kết với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Đã cơ bản thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn; thực hiện tốt quy chế phối hợp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng đất trái phép, xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, sử dụng không đúng mục đích, khai thác khoáng sản trái phép.

Về kết quả thực hiện cam kết của Chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung, các chủ giấy phép khai thác cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường và pháp luật có liên quan; thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung giấy phép; chủ động khắc phục các hạn chế; thực hiện cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Ký cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành TN&MT đã đạt được năm 2021.

Năm 2022, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Sở TN&MT với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong thực thi, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Thiết lập hệ thống theo dõi đánh giá việc quản lý sử dụng tài nguyên; thực hiện đánh giá xếp hạng chỉ số bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tập trung phối hợp thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong đó ngành TN&MT cần tập trung quy hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố. Tập trung rà soát tình trạng lãng phí đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Kiểm soát, giám sát chặt chẽ tình trạng xả thải từ hoạt động chế biến nông sản.

Thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh; chủ các giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung thực hiện quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương. Thiết lập các kênh thông tin (đường dây nóng, thư điện tử, hệ thống hỏi đáp).... để theo dõi, đánh giá, lắng nghe tiếng nói, phản hồi của nhân dân, doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên và môi trường của tỉnh.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường.

Bài liên quan
  • Ngành TN&MT Lạng Sơn vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng
    (TN&MT) - Năm 2021 đã khép lại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, Sở TN&MT Lạng Sơn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO