Sơn La: Giám sát đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại 2 cơ sở chế biến cà phê

Nguyễn Nga | 25/10/2021, 21:28

(TN&MT) - Ngày 24/10, Tổ công tác số 1 và số 2 thuộc Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kiểm tra, giám sát đột xuất tại Xưởng chế biến cà phê Cát Quế (Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cát Quế) và Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh (HTX Xây dựng và Phát triển Nông thôn Mường Chanh).

Kiểm tra, giám sát đột xuất tại Xưởng chế biến cà phê Cát Quế tại huyện Thuận Châu.

Thời điểm kiểm tra, Xưởng chế biến cà phê Cát Quế đang chế biến cà phê tươi và phơi nhân cà phê. Niên vụ cà phê 2021-2022, Công ty đã thu mua và chế biến cà phê từ ngày 13/8-23/10 với khối lượng trên 4.200 tấn.

Kiểm tra tại thực địa, việc thu gom, xử lý nước thải sản xuất, bể Biogas số 1 và 2 có sinh khí, nước thải chảy từ hồ biogas số 1 sang hồ biogas 2, bể trung gian 1 và bể trung gian 2, chưa chảy sang các hồ còn lại. Các đồng hồ đo lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường.

Các đồng hồ đo lưu lượng của hệ thống xử lý nước thải hoạt động bình thường.

Việc lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp, đã bố trí 2 khu vực tập kết vỏ làm phân vi sinh, đã được bê tông hóa và có hệ thống thu gom nước rỉ vỏ. Kiểm tra hiện trạng khu vực sau xưởng giáp suối Huổi Pưn, không có hiện tượng xả nước thải ra suối. Công ty đã tiến hành thu dọn toàn bộ lượng vỏ trấu và bao tải phía sau khu vực Huổi Pưn, đã xây bịt kín lỗ thủng tường phía sau xưởng giáp suối và sử dụng bạt để phủ toàn bộ tường sau xưởng sản xuất.

Đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất, gồm: Khu vực đưa cà phê tươi vào hệ thống chế biến; khu vực sau xưởng chế biến (suối Huổi Pưn); khu vực hồ chứa nước phục vụ sản xuất và hố gom, tách rác nước thải; khu vực hồ biogas số 1, 2; khu vực hồ trung gian 1, 2, 3; khu vực hệ thống xử lý nước thải; khu vực hồ chỉ thị sau hệ thống xử lý nước thải.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa có hoạt động xả thải ra môi trường, nước thải đang được lưu giữ tại các hồ chứa. Do chưa có nước thải phát sinh sau hệ thống xử lý nên Tổ công tác chưa tiến hành quan trắc lấy mẫu nước thải sản xuất để đánh giá hiệu quả xử lý. Lần kiểm tra tiếp theo, trường hợp có nước thải sau hệ thống xử lý, Tổ công tác sẽ tiến hành lấy mẫu để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải.

Đơn vị đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành đào 1 hồ chứa nước thải có diện tích khoảng 3.000m2. Toàn bộ hồ chứa đã được lót bạt chống thấm HDPE chiều dày 0,5mm; hồ chứa chưa lưu giữ nước thải. Tổ công tác đã yêu cầu Công ty lắp đặt các đồng hồ đo lưu lượng trong quá trình bơm từ hồ trung gian 2 lên và bơm về hồ trung gian 3; Lập Nhật lý vận hành máy bơm; nhật ký theo dõi các đồng hồ đo lưu lượng; lắp đặt camera giám sát tại hồ mới (đảm bảo theo dõi được toàn bộ hiện trạng hồ). Công ty chỉ được phép đưa hồ vào sử dụng sau khi đã hoàn thành lắp đặt và được sự kiểm tra đánh giá của Tổ công tác.

Ngoài ra, Công ty đã tiến hành cải tạo và đào 1 hồ mới thể tích khoảng 300m3 gần Biogas số 1, đã lót bạt HDPE chống thấm. Theo báo cáo của Công ty, việc đào hồ với mục đích thử nghiệm việc sản xuất phân vi sinh nước. Tổ công tác yêu cầu, trước khi đưa vào sử dụng Công ty phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tổ công tác ghi nhận các chỉ số đồng hồ đo lưu lượng nước thải.

Tại Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh, Xưởng đang không tiến hành hoạt động chế biến cà phê tươi. Từ ngày 18/8 đến 23/10, Hợp tác xã đã thu mua và chế biến 4.071 tấn cà phê.

Thời điểm kiểm tra, Bể biogas có sinh khí, nước thải được chảy từ hồ chứa nước thải số 1 sang hồ Biogas, chưa có nước thải chảy sang hồ trung gian. Hồ chứa nước thải số 2 và 3 không chứa nước thải, còn một ít nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải đang vận hành nuôi cấy vi sinh. Đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau hệ thống xử lý hoạt động bình thường.

Việc lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, đã bố trí khu vực ủ vỏ số 2 sau hồ chứa nước thải số 1 có diện tích 3.000m2 để tập kết vỏ và ủ làm phân bón vi sinh. Khu vực sân đã được bê tông hóa, có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác. Đã bố trí 1 xưởng sản xuất phân vi sinh phía sau khu vực xưởng sấy cà phê với diện tích hơn 400m2, toàn bộ khu vực này nền đã được đổ bê tông và lợp mái tôn kín.

Kiểm tra, giám sát tại Xưởng chế biến cà phê Mường Chanh, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.

Đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải sản xuất, gồm: Khu vực bể chứa nước sản xuất; khu vực hồ chứa nước thải số 1, 2; khu vực hồ biogas; khu vực ủ vỏ số 2 sau hồ chứa nước thải số 1; khu vực hệ thống xử lý nước thải, hồ trung gian; khu vực hồ tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý. Đã cài đặt phần mềm xem camera trên máy tính của Sở TN&MT.

Do chưa có nước thải phát sinh sau hệ thống xử lý nên Tổ công tác chưa tiến hành quan trắc lấy mẫu nước thải sản xuất để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã đang tiến hành thi công lắp đặt 3 bồn chứa nước thải (cạnh Hệ thống xử lý nước thải). Theo báo cáo của Hợp tác xã, việc lắp đặt 3 bồn chứa nước thải nhằm tăng hiệu quả xử lý nước thải, nước thải sẽ được bơm từ hồ trung gian lên 3 bồn chứa để lọc bùn trước khi đưa vào Hệ thống xử lý nước thải. Sau khi hoàn thành, Hợp tác xã sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trước khi đưa vào vận hành hoạt động.

Tổ công tác yêu cầu Hợp tác xã sau khi hoàn thành, báo cáo cụ thể việc lắp đặt, quy trình vận hành, thuyết minh công nghệ, đánh giá ưu nhược điểm... (kèm theo đầy đủ các hồ sơ tài liệu có liên quan) gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết. Chỉ được phép đưa 3 bồn chứa nước thải vào vận hành sau khi đã có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổ công tác yêu cầu HTX báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trước khi đưa 3 bồn chứa nước thải vào vận hành hoạt động.

Tổ công tác cũng đã yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Vận hành Hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, trong mọi trường hợp không được phép xả nước thải sản xuất chưa xử lý ra môi trường gây ô nhiễm. Tổ chức thu gom bã vỏ cà phê và ủ phân vi sinh, thu gom nước rỉ vỏ cà phê theo đúng quy trình.

Định kỳ thường xuyên kiểm tra đánh giá khả năng hoạt động của các đường ống dẫn nước thải, các đồng hồ đo lưu lượng nước thải đảm bảo nước thải chảy thường xuyên liên tục. Trường hợp thay thế các đồng hồ đo lưu lượng phải báo cáo Tổ công tác, UBND xã tại địa phương (có lập Biên bản thay thế) và cung cấp các số liệu tại thời điểm thay thế. Tổ chức thực hiện quan trắc, giám sát môi trường theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt...

Bài liên quan
 • Sơn La: Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 2 cơ sở chế biến cà phê
  (TN&MT) - Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực có liên quan đối với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa triển khai kiểm tra, giám sát tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến và Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thời tiết ngày 2/10: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết ngày 23/9, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to
  (TN&MT)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, cả nước có mưa, nhiều nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.
 • Sơn La: Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 1801/QĐ-UBND, phê duyệt Đề cương – Dự toán nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh.
 • Phụ nữ Ninh Bình lan tỏa phong trào “Ngày thứ bảy sạch”
  (TN&MT) - Thời gian qua, phong trào “Ngày thứ bày sạch” do các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình phát động đã tạo sức lan toả rộng khắp, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của người dân đối với việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
 • Thời tiết ngày 18/9: Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 18/9, Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
 • Tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc gỗ rừng trồng
  (TN&MT) - Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Góp ý cho dự thảo của Thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ rừng trồng tại Việt Nam”. Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Thông tư 27) nhằm tăng cường kiểm soát của chuỗi cung, bao gồm gỗ rừng trồng.
 • Phát động cuộc thi ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên
  (TN&MT) - Ngày 13/9/2022, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022.
 • Thời tiết 13/9: Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo hôm nay 13/9 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/9 đến 03h ngày 13/9 có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ.
 • Thời tiết ngày 4/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 4/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).
 • Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thoát nước, xử lý nước thải
  (TN&MT) - Sáng 30/8, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội về giám sát chuyên đề “thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
 • Bình Định: Triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn
  Ngày 29/8, tại UBND xã Bình Tường, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức tập huấn triển khai mô hình phân loại, xử lý chất thải tại nguồn cho cán bộ UBND xã và hơn 100 hộ dân, nhằm thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã Bình Tường.
 • Giám sát môi trường 3 nhóm dự án, cơ sở sản xuất
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó có 3 nhóm dự án, cơ sở sản xuất nằm trong kế hoạch giám sát.
 • Nhiều dự án lớn nằm trong kế hoạch giám sát môi trường
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ thực hiện giám sát về môi trường tại nhiều dự án, cơ sở sản xuất ở cả 3 miền. Trong danh sách giám sát, có nhiều cái tên dự án, cơ sở sản xuất đã từng gây sự cố môi trường hoặc dư luận phản ánh, lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO