Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai

Nguyễn Nga | 05/01/2022, 18:30

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, năm 2021, tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sơn La, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý đất đai; đã thực hiện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Về kết quả cụ thể, toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại cấp tỉnh, cấp huyện. Về các công trình, dự án đã có kế hoạch hàng năm nhưng đã quá 3 năm chưa thực hiện, Sở TN&MT đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 6 nghị quyết hủy bỏ 118 dự án với diện tích trên 279ha đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất; 52 dự án với diện tích trên 218ha thuộc trường hợp đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa quá 3 năm nhưng không thực hiện.

Công tác định giá đất, trong năm qua, tỉnh Sơn La đã ban hành 17 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 68 dự án; 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất với 3 dự án đầu tư. Tổ chức đấu giá thành công trên 11ha đất; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 456 tỷ đồng.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai tiếp tục được thực hiện đúng quy trình, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết 226 hồ sơ của tổ chức; trên 15.300 hồ sơ về đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất; chuyển nhượng, tặng cho, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đổi, cấp lại, cấp mới GCNQSDĐ, đăng ký biến động đất đai… của các hộ gia đình, cá nhân.

Đặc biệt, trong công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, các huyện, thành phố đã lập biên bản xử lý vi phạm với 47 trường hợp, tổng tiền phạt trên 230 triệu đồng. Trong đó, thành phố Sơn La đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và hủy hoại đất. Tại huyện Mai Sơn, đã xử lý vi phạm 16 trường hợp; huyện Quỳnh Nhai 18 trường hợp; huyện Bắc Yên 4 trường hợp…

Huyện Mai Sơn kịp thời kiểm tra, xử phạt vi phạm với hành vi hủy hoại đất.

Sở TN&MT cũng đã triển khai 26 cuộc thanh, kiểm tra với 128 đơn vị. Qua đó, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai phạm; kiến nghị và xử lý kịp thời với những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, đất đai, nước, khoáng sản với tổng số tiền phạt trên 1 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong năm qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đã tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm. Đã chủ động tiếp nhận, xử lý, chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình trạng vi phạm quy hoạch tại khu vực trung tâm cụm xã tại một số nơi còn diễn ra, chưa được kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ cơ sở. Cấp ủy cơ sở một số địa phương chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khi phát hiện vi phạm chậm xử lý hoặc xử lý không dứt điểm.

Hệ thống chính sách pháp luật đất đai còn thiếu đồng bộ, có nội dung chưa được quy định hoặc quy định chưa cụ thể; biên chế được giao chưa tương xứng với nhiệm vụ; cơ sở dữ liệu đất đai không đồng bộ và còn thiếu. Việc đầu tư kinh phí từ ngân sách các địa phương cho thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về đất đai để hướng dẫn thi hành phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất để đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm công tác đất đai từ tỉnh đến xã. Sơn La xác định, đây là một hiệm vụ rất quan trọng, nhằm đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để làm tốt công tác ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trong tình hình hiện nay.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa: Nhiều chuyển biến trong công tác quản lý đất đai
    (TN&MT) - Năm 2021, mặc dù dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai; Báo cáo, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO