Sơn La: Công khai kết luận thanh tra đất đai, xây dựng tại huyện Bắc Yên

Nguyễn Nga | 04/02/2023, 21:19

(TN&MT) - Theo Kết luận số 10/KL-UBND ngày 30/1/2023, Kết luận Thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ rõ các sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương này, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 1988/QĐ-UBND, thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng với UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan.

Nội dung thanh tra gồm: Việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng; việc thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng của UBND huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan với các công trình xây dựng làm cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí trên địa bàn 4 xã Tà Xùa, Phiêng Ban, Háng Đồng, Làng Chếu.

a1(3).jpg

UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công khai Kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng với UBND huyện Bắc Yên.

Điểm danh vi phạm

Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Bắc Yên đề ra, mục tiêu đến năm 2025, Bắc Yên được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh.

Đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn 4 xã Tà Xùa, Phiêng Ban, Làng Chếu, Háng Đồng, có 78 chủ công trình đã và đang đầu tư xây dựng 95 công trình cơ sở lưu trú, kinh doanh ăn uống, khu vui chơi giải trí… phục vụ hoạt động du lịch. Tổng diện tích sử dụng đất là 113.115,9 m2.

Tuy nhiên, phần lớn các công trình xây dựng là tự phát. Ngoài ra, còn có tình trạng người dân tự ý san ủi mặt bằng để xây dựng nhà ở, các công trình khác. Căn cứ kết quả thanh tra bước đầu, UBND huyện đã chỉ đạo các xã cưỡng chế tháo dỡ 11 công trình vi phạm và đang tiếp tục triển khai xử lý.

Theo Kết luận Thanh tra số 10/KL-UBND, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối với phòng TN&MT, phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND cấp xã và các đơn vị có chức năng trên địa bàn huyện trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, các hoạt động du lịch... chưa thường xuyên, liên tục, để các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa xử lý đầy đủ, nghiêm túc.

Cụ thể, trong công tác quản lý đất đai, 27/28 trường hợp thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa đảm bảo quy định, gồm 18 trường hợp cấp GCN không đúng quy định phải thu hồi; 9 trường hợp có sai sót về trình tự, thủ tục.

Nhiều công trình xây dựng trên đất có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ đã được huyện Bắc Yên cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, đất nương rẫy… nhưng không kê khai đăng ký đất đai. Xây dựng ra ngoài diện tích đất ở đã được cấp GCN, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

anh-2(1).jpg

Về trật tự xây dựng, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Tà Xùa do UBND huyện thực hiện chưa đảm bảo. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của 4 xã chưa được rà soát, điều chỉnh tổng thể. 

Một số công trình mật độ xây dựng được cấp phép không đảm bảo theo đồ án quy hoạch được xây dựng. Còn tình trạng công trình xây dựng nằm trong ranh giới quy hoạch, thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép xây dựng nhưng chưa có giấy phép...

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm

Kết luận thanh tra chỉ rõ các nhóm nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm tồn tại trong thời gian dài mà chưa được xử lý triệt để.

Trách nhiệm để xảy ra vi phạm, thuộc về Tập thể lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách trong thời kỳ thanh tra, đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát quản lý nhà nước về đất đai, trật tự; chịu trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm, sai phạm trong công nhận, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 27 trường hợp vi phạm…

Phòng TN&MT, Trưởng, phó phòng và các cá nhân được giao phụ trách chịu trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu cho UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với 27 trường hợp có tồn tại, khuyết điểm, sai phạm.

anh-3(1).jpg

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trưởng, phó phòng và các cá nhân được giao phụ trách chịu trách nhiệm về các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng; chưa tiến hành kiểm tra, xử lý khi phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng.

Tập thể UBND 4 xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách và các cá nhân được giao phụ trách quản lý đất đai, xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Công chức địa chính quản lý đất đai, xây dựng chịu trách nhiệm chưa đầy đủ, nghiêm túc trong tham mưu cho UBND xã thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng…

Xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục vi phạm

Thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Yên xem xét xử lý theo quy định 18 GCNQSDĐ cấp trái quy định. Rà soát, tổ chức lập quy hoạch khu vực Tà Xùa, Háng Đồng để quản lý đất đai, thu hút đầu tư, phát triển du lịch đúng quy định, đúng định hướng, có tầm nhìn dài hạn.

anh-1.jpg

Chỉ đạo Chủ tịch UBND 4 xã, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên và các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu 34 chủ công trình đã bị xử phạt chấp hành việc nộp phạt và khắc phục hậu quả theo yêu cầu. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý các công trình có vi phạm trong việc sử dụng đất, trật tự xây dựng đã được Đoàn thanh tra chỉ ra.

Giao Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân của huyện Bắc Yên, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh hình thức xử lý với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp. Báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/2/2023.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT hướng dẫn huyện Bắc Yên xử lý với GCNQSDĐ đã cấp trái quy định. Tham mưu đề xuất thành lập Tổ công tác của tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Bắc Yên thực hiện nội dung theo Kết luận thanh tra và xử lý các vi phạm. Hoàn thành trước ngày 25/2/2023.

Bài liên quan
 • “Home stay” không phép – Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm
  (TN&MT) - Trước hiện tượng tại một số địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các “home stay” (một dạng lưu trú cho khách du lịch) không phép, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các huyện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
  Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
  Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO