Sơn La: Chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT

Nguyễn Nga | 15/08/2022, 19:37

(TN&MT) - Thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, những năm qua, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Bước đầu, ghi nhận một số kết quả tích cực.

Lồng ghép mục tiêu ứng phó BĐKH vào quy hoạch phát triển

Theo Sở TN&MT Sơn La, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, nhận thức, hành động trước tác động của BĐKH với đời sống, sự phát triển KT-XH đất nước. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, các địa phương đã quan tâm đến BĐKH, các tác động của BĐKH, hình thành ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên. Các tầng lớp nhân dân có có ý thức hơn trong sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

a1.jpg

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã bố trí vốn đầu tư thực hiện nhiều dự án kè suối để phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó BĐKH.

Chủ động thích ứng BĐKH, tỉnh đã tiếp tục triển khai rà soát, hỗ trợ di dời dân cư ra khỏi các vùng có nguy cơ cao khi xảy ra lũ quét, sạt lở bờ sông, suối; sạt lở núi, đất và các nguy cơ thiên tai. Từ năm 2021 đến nay, các huyện, thành phố đã rà soát, cập nhật 20 dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai để bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và được UBND tỉnh phê duyệt.

Các đồ án quy hoạch xây dựng đã lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng xanh, ứng phó BĐKH, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường vào quy hoạch đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn một cách hài hòa, bền vững. Nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch, phù hợp chương trình phát triển đô thị của tỉnh. Đến nay, 12/12 huyện, thành phố đã có quy hoạch chung xây dựng đô thị, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 52,2%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đạt khoảng 34,93%.

Công tác thu hút đầu tư được thực hiện trên quan điểm sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí về môi trường trong cấp chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Chú trọng các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, thích ứng BĐKH, giảm nhẹ thiên tai, giảm ô nhiễm. Kiên quyết không trình, cấp chủ trương đầu tư các dự án có công nghệ thấp, nguy cơ gây ô nhiễm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thẩm định chủ trương đầu tư, bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án hồ đập, kè suối thuộc các chương trình phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2021-2025, gồm: Kè suối Nậm La thành phố Sơn La; kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc suối Muội, huyện Thuận Châu giai đoạn II; kè sạt lở, ngập úng trung tâm hành chính huyện Vân Hồ…

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 179 trạm quan trắc KTTV, trong đó, có 49 trạm do Đài KTTV Tây Bắc quản lý; 35 trạm đo mưa tự động, 5 trạm thủy văn phục vụ PCTT; 6 trạm khí tượng cảnh báo cháy rừng…

Đến nay, tỉnh Sơn La đã ban hành các kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường hấp thụ khí nhà kính của các hệ sinh thái. Xây dựng các phương án bảo vệ rừng từ cấp tỉnh đến huyện, xã; củng cố, duy trì hoạt động của 2.789 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR ở cơ sở. Thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên toàn tỉnh…

a2.jpg

Sơn La triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ cát trên sông Đà.

Quản lý hiệu quả các nguồn lực tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường

Song song với nhiệm vụ ứng phó BĐKH, công tác quản lý, sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, tiết kiệm hơn. Nguồn lực đất đai được huy động khá hợp lý, đã chuyển đổi diện tích đất nương rẫy hiệu quả kinh tế thấp sang đất trồng cây lâu năm, tạo ra những vùng cây ăn quả, chè, cafe, cao su có hiệu quả kinh tế cao. Hoàn thành điều tra thoái hóa đất kỳ đầu; điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; đang thực hiện điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu… Thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai theo quy định. Đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai...

Công tác quản lý tài nguyên nước, toàn tỉnh có 175 giấy phép tài nguyên nước còn hiệu lực. Đã thực hiện khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại 72 công trình; lập, công bố danh mục hồ ao không được san lấp; rà soát, trám lấp 61 giếng không sử dụng...

Công tác quy hoạch khoáng sản được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ưu tiên phát triển mỏ với các vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhu cầu sử dụng VLXD thông thường để phát triển KT-XH. Toàn tỉnh đã quy hoạch trên 150 mỏ khoáng sản, chủ yếu làm VLXD thông thường. Công tác quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản được tăng cường, chất lượng thẩm định được nâng cao; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô công nghệ khai thác, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thu hồi tối đa khoáng sản, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hoàn thành khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Kịp thời ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp về bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

a3.jpg

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.

Công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở TN&MT đã rà soát, phân loại các cơ sở được phê duyệt Báo cáo ĐTM, đề án bảo vệ môi trường theo 3 loại, gồm: Cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, cơ sở có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường để tổ chức kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát ô nhiễm. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, kiểm soát, bảo vệ môi trường trong chế biến nông sản, chăn nuôi. Đã phê duyệt, triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường, chương trình kiểm soát ô nhiễm; duy trì quan trắc chất lượng môi trường hàng năm. Tăng cường thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt; quản lý chất thải nguy hại; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xây dựng nhà máy xử lý, chế biến rác thải ở một số huyện, thành phố. Thông tin, dữ liệu về chất lượng môi trường được thu thập, cập nhật, cung cấp kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, phát triển KT-XH của tỉnh….

Bài liên quan
 • Mai Sơn (Sơn La): Tạo chuyển biến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Nằm trong trục động lực phát triển kinh tế dọc quốc lộ 6, huyện Mai Sơn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được huyện Mai Sơn quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với BVMT bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho học sinh
(TN&MT) - Sáng ngày 23/9 tại trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng - cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lại bền vững”.
Đừng bỏ lỡ
 • Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng sạch tại đô thị
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND TP.HCM vừa tổ chức khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật năng lượng phân tán đô thị Việt Nam. Riêng đối với TP.HCM, dự án dự kiến sẽ hỗ trợ triển khai ít nhất 400 MW năng lượng sạch, huy động tối thiểu 540 triệu đô la đầu tư công và tư nhân và đưa ra thị trường ít nhất 15 giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng đô thị.
 • Ngày 21/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Bắc Bộ sắp đón mưa to và dông
  (TN&MT) - Từ đêm 21-23/9 và thời kỳ ngày 28-29/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực ven biển, Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình ngày 22-23/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
 • Phát động Chiến dịch "Tôi yêu thành phố" hướng tới giảm phát thải khí nhà kính
  (TN&MT) - Ngày 19/9, tại TP. Cần Thơ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, Văn phòng Biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu thành phố" (We Love City) hướng tới mục tiêu thành phố xanh và giảm phát thải khí nhà kính.
 • Ngày 19/9, Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (19/9), Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ.
 • Thành phố Sơn La kiểm tra, bàn giải pháp khắc phục ngập úng tại xã Chiềng Đen
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều ngày nay, hơn chục ngôi nhà ở bản Giáng, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La bị ngập trong nước, gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của nhiều hộ dân.
 • Ngày 16/9, Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 16/9, khu vực Bắc bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Nam bộ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ tầng ô-dôn
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại TP.HCM, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II và các quy định pháp luật về bảo vệ tầng ô-dôn.
 • Cơ hội lớn cho doanh nghiệp khi thực hiện Net Zero
  (TN&MT) - Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã đặt mục tiêu: Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Đối với doanh nghiệp Việt, việc tham gia tiến trình Net Zero có nhiều thách thức, nhưng sẽ đi kèm với cơ hội nhận được nhiều lợi ích lớn hơn từ xu hướng chuyển dịch “xanh” trên thế giới và chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
 • Chung tay bảo vệ “tấm lá chắn” của Trái đất - Tăng cường chốt chặn nhập khẩu
  (TN&MT) - Đối với một lĩnh vực khó và nhiều quy định mới như bảo vệ tầng ô-dôn, việc tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hải quan làm việc trực tiếp tại các cửa khẩu rất quan trọng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, Cục Biến đổi khí hậu đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ hải quan cả nước về các quy định mới, góp phần tăng cường năng lực thực thi chính sách.
 • Thừa Thiên - Huế: Cấp bách chống sạt lở bờ biển
  (TN&MT) - Tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai. Cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho người dân.
 • Chung tay bảo vệ “tấm lá chắn” của Trái đất - Việt Nam quyết tâm quản lý, loại trừ các chất gây suy giảm tầng ô-dôn
  (TN&MT) - Trong nhiều năm qua, Việt Nam và cộng đồng quốc tế đã chung tay nỗ lực bảo vệ tầng ô-dôn, kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Sau quá trình chuẩn bị, Việt Nam sẽ bắt đầu đưa vào quản lý những môi chất lạnh gây hiệu ứng nhà kính từ năm 2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO