Sơn La: Chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về TN&MT

Nguyễn Nga | 30/09/2022, 16:07

(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực TN&MT, năm 2022, Sở TN&MT Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành.

Kết quả chỉ số CCHC hàng năm đều tăng so với năm trước đó, cho thấy đội ngũ lãnh đạo Sở cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao tạo đột phá trong việc thực hiện CCHC.

a1(5).jpg

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về công tác môi trường, đất đai, nghĩa vụ tài chính, lần 1 năm 2022.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả CCHC

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC; Kế hoạch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022; Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS)…

Công tác tuyên truyền CCHC tiếp tục được quán triệt đầy đủ tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức như trên Trang thông tin điện tử của Sở, tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, tập huấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thông qua các cuộc họp giao ban của Sở.…

Duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất thuộc chức năng quản lý của ngành. Trong năm, đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với 20 doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến công tác môi trường, đất đai và nghĩa vụ tài chính; thông qua đối thoại tăng cường chia sẻ thông tin, gắn kết giữa các doanh nghiệp chăn nuôi, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh với các cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, hàng tuần, tháng, quý thông qua các cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Sở với lãnh đạo các phòng, đơn vị, đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức. Kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình những nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao.

Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường được tập trung cao tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT.

9 tháng đầu năm, đã tổ chức 4 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó BĐKH… tới đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Thông qua việc phổ biến, tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tài nguyên, môi trường; bước đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

a2(4).jpg

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn của Sở TN&MT Sơn La đạt 100%.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%

Cũng theo Phó Giám đốc Sở TN&MT, thời gian qua, Sở đã thường xuyên rà soát đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến tháng 9/2022, Sở đã triển khai hoàn thành 26/36 nhiệm vụ về CCHC, đạt 72% kế hoạch đã đề ra.

9 tháng năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh là 639 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực. Hồ sơ đã giải quyết xong trả kết quả cho tổ chức là 548 hồ sơ, trong đó 488 hồ sơ giải quyết sớm; 17 hồ sơ đang giải quyết, 5 hồ sơ trả lại... Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn đạt 100%.

Các TTHC được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, được Sở TN&MT niêm yết (bằng bản giấy) công khai đúng quy định tại các nơi trực tiếp giải quyết TTHC. Ngoài ra, còn đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.sotnmt.sonla.gov.vn.

Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiếp tục được chú trọng, đã triển khai phần mềm một cửa điện tử trong toàn bộ các phòng, đơn vị; tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 với 11 thủ tục, mức độ 4 với 6 thủ tục; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với 32 thủ tục.

Tiếp tục triển khai dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và đa dạng sinh học. Tiếp tục vận hành phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục (Envisoft) từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (cơ quan đầu mối triển khai hệ thống phần mềm quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục của Tổng cục Môi trường) để thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường từ các trạm quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường và truyền dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

a3.jpeg

Năm 2022, Sở TN&MT Sơn La đã có nhiều nỗ lực nâng cao chỉ số CCHC.

3 tháng cuối năm 2022, để nâng cao hiệu quả CCHC lĩnh vực TN&MT, Sở TN&MT Sơn La sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC năm 2022 đã đề ra. Nghiên cứu tham mưu ban hành văn bản cụ thể hoá chủ trương chính sách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhằm giảm những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường của người dân và doanh nghiệp.

Rà soát các văn bản trên lĩnh vực ngành quản lý để đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thống kê, rà soát hệ thống thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở. Trình UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện nghiêm các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định.

Năm 2021, chỉ số CCHC của Sở TN&MT Sơn La đạt 94,03 điểm, đứng ở vị trí thứ 8/20 các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh, tăng 2,72 điểm so với năm 2020. Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021), Sở TN&MT đứng ở vị trí thứ 6/20 sở ngành, với chỉ số hài lòng đạt 98,08%, tăng 5,4 điểm so với năm 2020.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lạng Sơn: Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích
(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO