Sơn La: Chấn chỉnh các chủ rừng trong thực hiện DVMTR

Nguyễn Nga | 03/03/2023, 18:35

(TN&MT)-UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 322/UBND-KT, chấn chỉnh các chủ rừng và các cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của các chủ rừng trong thực hiện dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Theo Quỹ bảo vệ môi trường rừng tỉnh, năm 2021, Sơn La đã ban hành công văn chấn chỉnh các chủ rừng là tổ chức, các xã phường thị trấn, cơ quan cấp trên trực tiếp của chủ rừng trong thực hiện DVMTR.

Qua đó, các cơ quan đã cơ bản khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Công tác tiếp nhận, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán tiền DVMTR cơ bản đảm bảo theo quy định.

2.jpg

Cán bộ Ban quản lý KBTTN Mường La tuần tra bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra giám sát với 215 đối tượng, đơn vị, gồm 7 chủ rừng là tổ chức; 27 UBND cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao quản lý rừng; 181 cộng đồng thôn bản, cho thấy: Còn một số đơn vị sử dụng DVMTR chậm kê khai, kê khai không đầy đủ, chậm nộp tiền DVMTR theo quy định.

Một số đơn vị là Ban quản lý rừng có khoán bảo vệ rừng chưa lập báo cáo quyết toán, quyết toán kinh phí chi trả với đơn vị cấp trên. Một số đơn vị chưa thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử cho các đối tượng nhận khoán.

Một số UBND xã chưa thực hiện hoạch toán nguồn thu từ DVMTR vào nguồn thu của xã để theo dõi, quyết toán. Một số cộng đồng thôn bản sử dụng tiền DVMTR chưa được tổ chức họp, công khai tại cuộc họp cộng đồng mà chỉ thông qua Ban quản lý bản.

Để khắc phục thực trạng trên, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp nhận, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán tiền DVMTR. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

1.jpg

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho nhân dân.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng xây dựng phương án và sử dụng tiền DVMTR theo đúng phương án được phê duyệt. Lập, khoá sổ kế toán và nộp báo cáo quyết toán kinh phí chi trả DVMTR theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng, đặc biệt các chủ rừng là cộng đồng bản, UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các huyện thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tiền DVMTR với các chủ rừng. Đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm (nếu có).

Đồng thời, làm đầu mối giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng của các chủ rừng có khoán bảo vệ rừng.

Bài liên quan
  • Điện Biên: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR
    (TN&MT) - Ngày 17/6/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã có công văn số 239/QBVR-BĐH về việc hướng dẫn chủ rừng cộng đồng thôn, bản quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR tại thôn, bản “Trích Cẩm nang quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, năm 2017”. Điều này giúp các chủ rừng là cộng đồng quản lí tốt hơn nguồn tiền từ chính sách…

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO