Sơn La – Bừng sáng tương lai…

Nguyễn Nga | 23/11/2022, 16:42

(TN&MT) - 70 năm sau ngày giải phóng, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tối 22/11, tại Quảng trường Tây Bắc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La (22/11/1952-22/11/2022).

8(1).jpg

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Ôn lại lịch sử, truyền thống anh hùng trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Sơn La sau 70 năm Ngày giải phóng, trong Diễn văn Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nêu bật: Trong chiến dịch Tây Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đã huy động gần 1,5 triệu ngày công phục vụ chiến dịch, hàng trăm thanh niên đã tòng quân lên đường diệt giặc; cung cấp gần 70 vạn tấn lương thực, trên 48 tấn thịt, hàng trăm tấn rau xanh các loại, góp phần làm nên chiến thắng. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, tỉnh Sơn La được giải phóng. Ngày 22/11/1952, trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu một thời kỳ đấu tranh cách mạng vẻ vang, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La được sống trong độc lập, tự do và dân chủ; chế độ áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến bị xóa bỏ, chế độ chính trị dân chủ được thiết lập và từng bước được củng cố vững mạnh.

7.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu Khai mạc.

Thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc đã làm phá sản phần lớn “Xứ Thái tự trị” của thực dân Pháp và ảnh hưởng chung tới cục diện chiến trường toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến tranh du kích phát triển mạnh ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc còn ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào kháng chiến của Lào. Trong chiến dịch Tây Bắc, quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt sống trên một vạn tên địch, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng, giải phóng một vùng rộng lớn trên ba vạn cây số vuông và trên 25 vạn dân, nối liền vùng thượng Lào với chiến khu Việt Bắc, tạo thế chiến lược quan trọng trong chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954.

70 năm qua, từ ngày Sơn La được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn nắm vững chủ trương của Trung ương Đảng, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La tiến lên giành được những thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4.jpg
5.jpg

Đông đảo nhân dân các dân tộc hân hoan đón chào 70 năm Ngày giải phóng.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn La đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nổi bật, trong 5 năm 2016 - 2020, tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tăng 5,46%/năm; quy mô kinh tế tăng mạnh, năm 2020 tổng sản phẩm GRDP đạt 55.300 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; GRDP bình quân đầu người đạt 44,1 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015. Dự ước, năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,54%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.550 tỷ đồng; tổng huy động vốn tại địa phương ước đạt 29.900 tỷ đồng. Tỉnh thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, có 3 huyện Bắc Yên, Mường La, Vân Hồ được công nhận thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2022 ước giảm còn 18,3%...

6.jpg

Một tiết mục văn nghệ tái hiện lại thời khắc lịch sử giải phóng Sơn La.

Thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La đạt được trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Lực lượng vũ trang Sơn La được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 33 tập thể và 14 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng; 4 đơn vị và 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 121 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; hàng nghìn Huân chương, Huy chương các loại được trao tặng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Sơn La, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm kiên định mục tiêu mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương. Quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh để tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

3.jpg

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Tại Lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách vươn lên trong lao động sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm giành thắng lợi to lớn hơn nữa, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Vui mừng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Sơn La, đồng chí Tòng Thị Phóng, nhấn mạnh: Giải phóng Sơn La đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của bộ đội địa phương và du kích Sơn La, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc. Máu đào của nhiều cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, của đồng bào, đồng chí Sơn La đã tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của ý chí quyết chiến, quyết thắng. Đồng thời, chiến thắng giải phóng Sơn La tiếp tục khẳng định tình đoàn kết Việt Nam – Lào, là minh chứng sắt son trong quan hệ Việt Nam – Lào còn nguyên đến ngày hôm nay và mai sau.

2.jpg
1.jpg

Sơn La bừng sáng tương lai...

Sau phần lễ, Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề "Sơn La bừng sáng tương lai" đã diễn ra với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, tái hiện lại lịch sử hào hùng của quân và dân Sơn La trong cuộc đấu tranh giải phóng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Sơn La sau 70 năm ngày giải phóng...

Chương trình nghệ thuật khép lại trong vũ điệu kết đoàn và vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
(TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
Đừng bỏ lỡ
 • Thanh Hóa triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế
  10 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 3.195.168 người tham gia bảo hiểm y tế, giảm 47.522 người so với năm 2021 và đạt 95,95% kế hoạch được giao.
 • Dồn lực để đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội
  Cận kề những ngày cuối năm, các đơn vị của ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang dồn lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu về phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như thu hồi các khoản nợ của bảo hiểm.
 • Phú Yên: Một người đàn ông bị đá lở đè tử vong
  Nạn nhân là ông Huỳnh Tấn Hải (SN 1974), trú ở thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Khi xảy ra tai nạn, ông Hải đang thao tác kỹ thuật chẻ đá xây dựng từ những tảng đá tự nhiên tại khu vực Nghĩa trang Gò Vông thì bất ngờ một tảng đá đổ sập đè vào người.
 • Quảng Ninh: Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 7 cứu người bị nạn
  (TN&MT) - Một học sinh lớp 7 dũng cảm cứu cụ ông bị ngã ở đường ray đúng lúc đoàn tàu chở than đang lao tới ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã được tặng Bằng khen và Giấy khen.
 • Quảng Trị: Hơn 8.000 lượt khách đến với đảo Cồn Cỏ trong 11 tháng đầu năm
  Ngày 29/11, UBND huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, năm 2022, du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đã từng bước được khôi phục trở lại và tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, lượng khách tham quan đảo ngày càng đông.
 • Hấp dẫn, thú vị chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn
  Phiên chợ đêm với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo diễn ra tại Cầu ngói Thanh Toàn- cây cầu đã tồn tại gần 250 năm tuổi, đặc biệt có kêu gọi thông điệp “không túi ni lông”, qua đó cũng góp phần thu hút khách, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 • Cần hành động... tức thì
  (TN&MT) - Mạng xã hội phát triển với nhiều loại hình đang là đất diễn phong phú của các đối tượng buôn bán những mặt hàng từ động vật hoang dã (ĐVHD) ngày càng rầm rộ và tinh vi.
 • Triển lãm “Sản phẩm sơn mài Việt Nam”
  Ngày 28/11, triển lãm “Sản phẩm sơn mài Việt Nam” chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến.
 • Thanh Hà và Quốc Thiên ngọt ngào trong đêm nhạc “Tháng năm bên nhau”
  Là những giọng ca trữ tình truyền cảm, quyến rũ được nhiều khán giả yêu mến, Thanh Hà, Quốc Thiên cùng khách mời Phương Uyên đã đem đến đêm nhạc Soul of the Forest “Tháng năm bên nhau” những ca khúc thật ngọt ngào, lãng mạn.
 • Sơn La: Ký cam kết với hơn 200 lái xe không chở quá khổ, quá tải dịp cao điểm cuối năm
  (TN&MT) - Chiều 27/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức về trật tự an toàn giao thông, ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ cho hơn 200 lái xe chở nông sản của Công ty CP Mía đường Sơn La.
 • Du lịch xanh – Thác Mây
  Phát triển du lịch xanh Thác Mây là mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng tại xã miền núi Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
 • Kỷ luật các lãnh đạo và đảng viên thuộc Đảng ủy CDC Quảng Trị
  Ngày 26/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị có kết luận về việc Đảng ủy CDC Quảng Trị có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo mua sắm, sử dụng sinh phẩm, bộ xét nghiệm phòng, chống COVID-19.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO