Sơn La: Ban hành giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nguyễn Nga | 25/04/2022, 18:53

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022, về giá sản phẩm lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng của quyết định là cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

2(3).jpg

Ảnh minh họa.

Quyết định đã quy định giá sản phẩm làm cơ sở lập, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Giá sản phẩm chưa tính chi phí lập nhiệm vụ dự án, chi phí kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022; thay thế Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Sơn La.

Theo Sở TN&MT Sơn La, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã dự thảo đơn giá lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện; ban hành Công văn gửi các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo; gửi Trung tâm thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung công khai xin ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Ban hành Công văn gửi Sở TN&MT các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái xin ý kiến và đề nghị cung cấp đơn giá lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện trên địa bàn các tỉnh giáp ranh có điều kiện tương đồng với Sơn La. Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Dự thảo; gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định; từ đó, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Bài liên quan
  • Ninh Bình: Khẩn trương khắc phục GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định
    (TN&MT) - Để thực hiện tốt việc khắc phục giấy chứng nhận đối với đất nông nghiệp ghi thời hạn lâu dài chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho rằng, cần tiến hành đồng thời việc rà soát giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định và xây dựng kế hoạch thu hồi. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Điện Biên: Đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
(TN&MT) - Từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, yêu cầu UBND các xã, phường, các cơ quan có liên quan chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tham gia xây dựng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đất đai.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO