Sơn La: Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai

Nguyễn Nga | 30/08/2022, 16:06

(TN&MT) - Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm; tạo nguồn lực để phát triển KT-XH.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Sơn La, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được đảm bảo; hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý đất đai được kiện toàn; nhận thức của người dân đối với pháp luật đất đai được nâng lên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây công tác quản lý đất đai bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chưa đảm bảo tính tổng thể, thống nhất và đồng bộ; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn; tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra ở một số nơi;

Việc san lấp đất để tạo mặt bằng, làm nhà, tự ý tách thửa đất nông nghiệp, phân lô làm đất ở vẫn diễn ra; việc lấn chiếm, chuyển nhượng, mua bán đất trái phép, nhất là đất nông nghiệp có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu…

a1(5).jpg

Công bố Quyết định kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bắc Yên.

Để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và quản lý sử dụng đất, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục, hồ sơ; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính về đất đai; đề xuất ban hành cơ chế, chính sách về đất đai, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nhân dân biết và thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt việc sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép; lấn chiếm đất công ích, đất hành lang giao thông để xây dựng nhà ở, công trình trái pháp luật. Thanh tra, kiểm tra công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc xác định đối tượng được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Các khu vực có hiện tượng gia tăng đột biến về chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tăng giá đất đột biến phải kịp thời tập trung chỉ đạo quản lý và thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Cùng với đó, thanh tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của địa phương, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo đúng quy định; kịp thời kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân; ngăn ngừa các vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh. Rà soát, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất quốc phòng. Giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất trồng cây cao su.

Thẩm định chặt chẽ năng lực tài chính của các nhà đầu tư khi nghiên cứu, đề xuất, thực hiện dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Với các dự án chậm tiến độ, kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, làm cơ sở thu hồi đất, tránh lãng phí nguồn lực từ đất.

a2(4).jpg

Thành phố Sơn La triển khai tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Giao Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, hoàn thành và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022 đảm bảo chất lượng. Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; danh mục dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để nhân dân biết và thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý trên địa bàn, đất nhà văn hóa do sáp nhập bản, đất các lớp học ở bản trước đây hiện nay không còn sử dụng để dạy học; xác lập hồ sơ địa chính, cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng theo quy định, không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa gây lãng phí quỹ đất. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, phòng ngừa sai phạm; tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã; cán bộ trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ các cấp trong công tác quản lý đất đai…

Để thực hiện Chỉ thị số 21, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 3071/UBND-KT, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời, giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 21-CT/TU.

Bài liên quan
  • Sơn La: Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ
    (TN&MT) - Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa: Công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai
Thực hiện quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 654/STNMT- TTr báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công khai 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO