Sơn La: Ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai

Nguyễn Nga | 30/08/2022, 16:06

(TN&MT) - Tỉnh ủy Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm; tạo nguồn lực để phát triển KT-XH.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Sơn La, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được đảm bảo; hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý đất đai được kiện toàn; nhận thức của người dân đối với pháp luật đất đai được nâng lên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây công tác quản lý đất đai bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chưa đảm bảo tính tổng thể, thống nhất và đồng bộ; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn; tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra ở một số nơi;

Việc san lấp đất để tạo mặt bằng, làm nhà, tự ý tách thửa đất nông nghiệp, phân lô làm đất ở vẫn diễn ra; việc lấn chiếm, chuyển nhượng, mua bán đất trái phép, nhất là đất nông nghiệp có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu…

a1(5).jpg

Công bố Quyết định kiểm tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Bắc Yên.

Để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và quản lý sử dụng đất, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục, hồ sơ; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính về đất đai; đề xuất ban hành cơ chế, chính sách về đất đai, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nhân dân biết và thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt việc sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép; lấn chiếm đất công ích, đất hành lang giao thông để xây dựng nhà ở, công trình trái pháp luật. Thanh tra, kiểm tra công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; việc xác định đối tượng được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Các khu vực có hiện tượng gia tăng đột biến về chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tăng giá đất đột biến phải kịp thời tập trung chỉ đạo quản lý và thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Cùng với đó, thanh tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của địa phương, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo đúng quy định; kịp thời kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân; ngăn ngừa các vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh. Rà soát, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất quốc phòng. Giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất trồng cây cao su.

Thẩm định chặt chẽ năng lực tài chính của các nhà đầu tư khi nghiên cứu, đề xuất, thực hiện dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Với các dự án chậm tiến độ, kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, làm cơ sở thu hồi đất, tránh lãng phí nguồn lực từ đất.

a2(4).jpg

Thành phố Sơn La triển khai tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Giao Ban thường vụ huyện ủy, thành ủy chỉ đạo rà soát, hoàn thành và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2022 đảm bảo chất lượng. Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; danh mục dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để nhân dân biết và thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý trên địa bàn, đất nhà văn hóa do sáp nhập bản, đất các lớp học ở bản trước đây hiện nay không còn sử dụng để dạy học; xác lập hồ sơ địa chính, cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng theo quy định, không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa gây lãng phí quỹ đất. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, phòng ngừa sai phạm; tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã; cán bộ trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ các cấp trong công tác quản lý đất đai…

Để thực hiện Chỉ thị số 21, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 3071/UBND-KT, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời, giao các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 21-CT/TU.

Bài liên quan
 • Sơn La: Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ
  (TN&MT) - Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk: Tận dụng giá trị đất nông nghiệp giúp giảm nghèo bền vững
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 cả nước, với hơn 13.000 km2, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ, diện tích mặt nước nuôi trông thủy sản khá lớn và điều kiện khí hậu phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của đa số các loại cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây công nghiệp như: cà phê, cao su, tiêu, ca cao; cây ăn quả có giá trị như: sầu riêng, bơ, cây có múi, cây rừng, dược liệu.
Đừng bỏ lỡ
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO