Sớm hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước quan trọng về địa chất

Mai Đan | 01/03/2023, 16:38

(TN&MT) - Sáng 1/3, tại cuộc họp với Cục Địa chất Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2023 và dự kiến các nhiệm vụ 10 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chỉ đạo đơn vị sớm hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước quan trọng về địa chất để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

tt-kien.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Các văn bản này gồm: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Thứ trưởng cũng biểu dương việc Cục thành lập các tiểu ban xây dựng các nội dung về địa chất và khuyến khích việc sửa đổi quy định và thử nghiệm công tác kiểm tra thực địa; giám sát đề án thăm dò bằng các hệ thống trực tuyến.

Thứ trưởng yêu cầu Cục rà soát lại các quy định của Bộ TN&MT đã hướng dẫn để xem xét sự cần thiết ban hành mới các quy định, quy chế quản lý cán bộ công chức của Cục.

Ngoài ra, Cục khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá các hạng mục công việc cho Dự án ”Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”, trình Bộ vào tháng 6/2023.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam cho biết: Trong 2 tháng đầu năm, Cục đã lập kế hoạch chi tiết xây dựng dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản (phần địa chất); tổ chức Hội thảo lần 1 ngày 22/2, dự kiến hoàn thành dự thảo đầu tiên trong tháng 5/2023 để ghép với dự thảo luật chung do Cục Khoáng sản Việt Nam chủ trì.

Đơn vị cũng hoàn thiện, trình Bộ TN&MT hồ sơ đánh giá môi trường chiến lược của nhiệm vụ “Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Về Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 8/2, Hội đồng thẩm định quốc gia do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì đã họp thẩm định quy hoạch. Cục đã hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định. Trên cơ sở đó, Cục đã hoàn thiện để Bộ TN&MT trình Phó Thủ trướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt Báo cáo thẩm định Quy hoạch.

Đối với kế hoạch rà soát, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác địa chất, Cục Địa chất Việt Nam đã hoàn thiện dự thảo trình thẩm định, ban hành: “Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp”; Hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện năm 2022, nhóm 11 Tiêu chuẩn Địa vật lý lỗ khoan.

Cục cũng thực hiện các nhiệm vụ về khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản độc hại, phóng xạ. Về khoanh định, công bố các khu vực có khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, đơn vị đã hoàn thiện để Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

anh-a-trong.jpg
Ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Trong 2 tháng đầu năm, Cục Địa chất Việt Nam cũng đã thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng đề án thăm dò khoáng sản chiến lược, quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc phòng, an ninh; xác định chi phí hoàn trả việc sử dụng thông tin dữ liệu địa chất, lượng hóa và hạch toán giá trị tài nguyên địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật; đăng ký hoạt động địa chất; thống kê tài nguyên địa chất.

Ngoài ra, còn có các nhiệm vụ khác như xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chất, khoáng sản; biên tập, công bố, xuất bản và phát hành tài liệu, thông tin điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; các loại bản đồ địa chất, khoáng sản quốc gia; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản.

Cục tiếp tục quản lý các đề án/dự án gồm: Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội”; Đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Dự án "Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam"; Đề án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”; đề án sự nghiệp môi trường và các đề án, dự án cấp Bộ khác.

anh-toan-canh(1).jpg
Quang cảnh cuộc họp

Cục trưởng Trần Bình Trọng cho biết, trong tháng 3, Cục tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản (phần Địa chất); hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Đồng thời, triển khai thi công thực địa Dự án ”Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Cục tiếp tục triển khai, giải trình và khắc phục các nội dung đã được chỉ ra trong các kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra và kiểm toán; kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học công nghệ lần I do Cục thực hiện; tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ kết thúc năm 2023.

Cục cũng triển khai hướng dẫn thi công, kiểm tra áp dụng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong các đề án điều tra cơ bản địa chất, địa chất môi trường; đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giám định tư pháp về địa chất đã được Bộ TN&MT giao trong các năm 2022 và năm 2023; lập báo cáo kết quả chính đạt được năm 2022 của 2 đề án Chính phủ trình Bộ TN&MT xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TN&MT đánh giá trữ lượng khoáng sản tại 3 địa phương
  (TN&MT) - Sáng 21/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đối với các mỏ khoáng sản ở Yên Bái, Phú Thọ và Hải Dương.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
  (TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mới có Văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Văn bản số 5893/BTNMT-KSVN ngày 26/7/2023 của Bộ TN&MT về quản lý hoạt động khoáng sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Sắp diễn ra Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam 2023
  (TN&MT) - Tuần lễ Ngành Nước Việt Nam - Viet Nam Water Week 2023 với chủ đề “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững” sẽ được tổ chức từ ngày 28-30/9 tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 • Điện Biên: Cần nâng cao năng lực cho đội ngũ địa chính cấp xã, phường
  (TN&MT) - Qua trao đổi thực tiễn tại cơ sở, nhiều cán bộ địa chính đã thẳng thắn nhìn nhận: Lĩnh vực tài nguyên và môi trường tương đối khó đối với những cán bộ địa chính trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về các thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và môi trường. Nhiều cán bộ địa chính kiến nghị mong muốn được Phòng TN&MT, Sở TN&MT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng…tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ hàng năm.
 • Sớm hoàn chỉnh và phê duyệt Quy hoạch không gian biển
  (TN&MT) - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan hoàn thiện dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền vào Quý IV năm 2023.
 • Quảng Nam: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành và UBND các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.
 • TP. Cần Thơ quản lý hiệu quả tài nguyên nước: Phục vụ mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Trước thực trạng biến đổi khí hậu (BĐKH) và các hoạt động của con người đã ảnh hưởng đến khối lượng, chất lượng nguồn tài nguyên nước, TP. Cần Thơ đã và đang triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Nam Huân - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO