Soạn thảo chi tiết kế hoạch xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản

Mai Đan | 03/02/2023, 15:51

(TN&MT) - Sáng 3/2, tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về việc triển khai xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản.

img_7768(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết, về tiến độ thực hiện lập đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), ngày 8/12/2022, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đã tổ chức họp để nghe Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (nay là Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam) báo cáo về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) và chỉ đạo hoàn thiện tại Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐTNMT.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT, Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam đã hoàn hiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), trình Bộ TN&MT gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội để đưa dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 (Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 năm 2024).

Thực hiện Nghị định số 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, trên cơ sở Ban soạn thảo, Tổ biên tập được thành lập tại Quyết định số 995/QĐ-BTNMT ngày 13/5/2022 của Bộ TN&MT, Cục Khoáng sản Việt Nam đã rà soát, đề xuất kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT là Trưởng ban; ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN&MT là Phó Trưởng ban thường trực; ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam là Phó trưởng ban và các thành viên là lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

Tổ biên tập gồm ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN&MT là Tổ trưởng; ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam là Phó Tổ trưởng thường trực; ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam và ông Lại Hồng Thanh, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia là Phó Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo các Cục chủ trì.

Đối với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành được giữ nguyên theo Quyết định số 995/QĐ-BTNMT; đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước đây được điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

img_7782.jpg
Ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Theo ông Nguyễn Trường Giang, thành phần hồ sơ cần xây dựng gồm: Tờ trình Chính phủ về dự án, dự thảo; Dự thảo văn bản; Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự án, dự thảo; Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản, nếu trong dự án, dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính; Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án, dự thảo, nếu trong dự án, dự thảo có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý; bản chụp ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương, đánh giá cao Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam đã tiếp thu các kết quả trong việc triển khai xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước đây.

img_7765.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Thứ trưởng chỉ đạo 2 Cục rà soát lại các thành viên của Ban soạn thảo và Tổ biên tập, đồng thời xây dựng dự thảo quyết định thành lập 3 tiểu ban về địa chất, khoáng sản và kinh tế địa chất và khoáng sản. Trong đó, 3 trưởng ban lần lượt là ông Trần Bình Trọng - Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, ông Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam và ông Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu 2 đơn vị soạn thảo lại kế hoạch xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản chi tiết, cụ thể hơn từ nay đến tháng 10/2023 khi dự thảo Luật trình lên Chính phủ và chuẩn bị kỹ nội dung cho cuộc họp ban soạn thảo và tổ biên tập trong tháng này.

Bài liên quan
 • Dự án Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi): Bổ sung nhiều quy định về điều tra cơ bản địa chất
  (TN&MT) - Từ thực tiễn 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản, đặc biệt là định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản của Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ TN&MT đã đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét đổi tên gọi của dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) thành Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, đồng thời, bổ sung nhiều quy định liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thúc đẩy thay đổi, tìm giải pháp tối ưu cho nước: Kỳ vọng tương lai cho các dòng sông
(TN&MT) - Với chủ đề “Accelerating Change” - Thúc đẩy sự thay đổi, Ngày Nước Thế giới năm 2023 nhằm kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động, thay đổi lối sống để hướng đến khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai.
Đừng bỏ lỡ
 • Hậu Giang: Đảm bảo nguồn nước cho phát triển kinh tế nông nghiệp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên nước (TNN), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.
 • Hướng tới hệ thống quản trị tài nguyên tốt hơn
  (TN&MT) - Để hướng tới hệ thống quản trị tài nguyên tốt hơn, nhiều chuyên gia, các nhà khoa học khuyến nghị ban hành các quy định để khuyến khích phát triển hoạt động khoáng sản ở công đoạn hạ nguồn, đặc biệt là hoạt động chế biến khoáng sản, nhằm định hình thượng nguồn theo hướng bền vững.
 • Ưu tiên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải dành sự ưu tiên cao nhất các điều kiện về nguồn lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm.
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • Quản lý tài nguyên, BVMT ở TP. Hồng Ngự (Đồng Tháp): Hướng tới giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, trong chiến lược phát triển kinh tế vùng biên của tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồng Ngự đã tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hà Luân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) xung quanh nội dung này.
 • Thừa Thiên – Huế: Sớm giải quyết việc bồi thường, GPMB đường gom cao tốc Cam Lộ - La Sơn
  Gần đây, một số hộ dân cản trở không cho các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB).
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 2010: Rà soát nội dung về chiến lược, quy hoạch khoáng sản
  (TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về xây dựng dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, Cục Khoáng sản Việt Nam vừa rà soát và tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản năm 2010. Trong đó, có nhiều nội dung liên quan đến chiến lược, quy hoạch khoáng sản.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Điện Biên: Quan tâm đảm bảo an ninh nguồn nước
  (TN&MT) - Nước là nhu cầu tất yếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người, mỗi gia đình và là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. Chính vì vậy, việc bảo đảm an ninh nguồn nước luôn là vấn đề, được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm, đầu tư.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO