Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân

LÊ HÙNG | 27/09/2022, 06:56

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT theo quy định của pháp luật. Qua đó, kịp thời giải quyết những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Giải quyết kịp thời

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian qua, Sở TN&MT đã luôn duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Để nâng cao chất lượng tiếp công dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân; bố trí địa điểm, ban hành nội quy, quy chế, trang thiết bị và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phục vụ cho công tác tiếp công dân.

Theo báo cáo mới đây của Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, Sở TN&MT đã tổ chức 12 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại đơn vị với tổng cộng 13 người; đồng thời, duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng của Giám đốc Sở. Trong trường hợp lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT trùng vào ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc do bận công tác đột xuất thì thời gian tiếp công dân sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo; đồng thời, thông tin lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở được niêm yết tại địa điểm tiếp công dân của Sở TN&MT.

a1.-mot-buoi-tiep-cong-dan.jpg

Quang cảnh một buổi tiếp công dân định kỳ vào tháng 9/2022 của lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: “Hầu hết, các buổi tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Sở TN&MT đều đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận của công dân. Những khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, Sở TN&MT sẽ giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.

Thực hiện kế hoạch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT vừa chủ trì cùng với các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đã có buổi tiếp công dân để nghe những kiến nghị, phản ánh của một số hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tại dự án Khu dân cư lô số 49 tại phường Phú Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 làm chủ đầu tư.

Tại buổi tiếp công dân này, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP. Cần Thơ cho biết: Từ cuối năm 2021 đến nay, thực hiện theo phương án bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư số 49, Văn phòng ĐKĐĐ thành phố đã lập các thủ tục sang tên và bàn giao tổng cộng 77 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân. Hiện tại, Văn phòng ĐKĐĐ TP. Cần Thơ đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, hoàn tất các thủ tục để tiếp tục sang tên bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư số 49 trên.

Cũng tại buổi tiếp công dân này, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở TN&MT đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tháo gỡ những khó khăn và đã bàn giao Giấy chứng nhận cho một số hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đã mua nhà đất tại dự án Khu dân cư 49.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo các khó khăn cũng như kết quả sang tên bàn giao Giấy chứng nhận từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 sang hộ gia đình, cá nhân, ông Đoàn Hòa Minh, một trong số những người mua nhà đất tại dự án Khu dân cư số 49 cảm ơn lãnh đạo Sở TN&MT đã quan tâm thực hiện các thủ tục theo quy định để bàn giao Giấy chứng nhận cho người dân; đồng thời, ông Minh mong muốn, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện phương án bàn giao Giấy chứng nhận cho một số hộ dân còn lại, trong đó, có gia đình ông để yên tâm ổn định cuộc sống.

a2.-niem-yet-cong-khai.jpg

Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

Phối hợp chặt chẽ

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện để cùng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, tham mưu cho UBND TP. Cần Thơ giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện tồn đọng.

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian tới, trên địa bàn thành phố sẽ triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư,… dẫn đến có thể phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do vậy, ngoài tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc và bản đồ..., Sở TN&MT sẽ quan tâm và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục để kịp thời giải quyết, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Công văn số 845/UBND-NC ngày 9/3/2022 của UBND TP. Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động để triển khai và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị, góp phần nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của TP. Cần Thơ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục bố trí cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài liên quan đến tranh chấp về đất đai, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư... trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
 • Cần Thơ thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”: Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài
  (TN&MT) - Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân TP. Cần Thơ đã quyết liệt triển khai thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu các sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển TP. Cần Thơ ngày càng xanh - sạch - đẹp, bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO