Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân

LÊ HÙNG | 27/09/2022, 06:56

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT theo quy định của pháp luật. Qua đó, kịp thời giải quyết những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Giải quyết kịp thời

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian qua, Sở TN&MT đã luôn duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh. Để nâng cao chất lượng tiếp công dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn phân công cán bộ trực tiếp tiếp công dân; bố trí địa điểm, ban hành nội quy, quy chế, trang thiết bị và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn phục vụ cho công tác tiếp công dân.

Theo báo cáo mới đây của Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho thấy, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022, Sở TN&MT đã tổ chức 12 cuộc tiếp công dân thường xuyên tại đơn vị với tổng cộng 13 người; đồng thời, duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng của Giám đốc Sở. Trong trường hợp lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở TN&MT trùng vào ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc do bận công tác đột xuất thì thời gian tiếp công dân sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo; đồng thời, thông tin lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở được niêm yết tại địa điểm tiếp công dân của Sở TN&MT.

a1.-mot-buoi-tiep-cong-dan.jpg

Quang cảnh một buổi tiếp công dân định kỳ vào tháng 9/2022 của lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: “Hầu hết, các buổi tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của Sở TN&MT đều đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận của công dân. Những khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, Sở TN&MT sẽ giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương”.

Thực hiện kế hoạch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT vừa chủ trì cùng với các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT đã có buổi tiếp công dân để nghe những kiến nghị, phản ánh của một số hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tại dự án Khu dân cư lô số 49 tại phường Phú Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 làm chủ đầu tư.

Tại buổi tiếp công dân này, đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) TP. Cần Thơ cho biết: Từ cuối năm 2021 đến nay, thực hiện theo phương án bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại dự án Khu dân cư số 49, Văn phòng ĐKĐĐ thành phố đã lập các thủ tục sang tên và bàn giao tổng cộng 77 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân. Hiện tại, Văn phòng ĐKĐĐ TP. Cần Thơ đang tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, hoàn tất các thủ tục để tiếp tục sang tên bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư số 49 trên.

Cũng tại buổi tiếp công dân này, ông Đỗ Thanh Thảo - Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Sở TN&MT đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tháo gỡ những khó khăn và đã bàn giao Giấy chứng nhận cho một số hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bàn giao Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đã mua nhà đất tại dự án Khu dân cư 49.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cùng các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo các khó khăn cũng như kết quả sang tên bàn giao Giấy chứng nhận từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 sang hộ gia đình, cá nhân, ông Đoàn Hòa Minh, một trong số những người mua nhà đất tại dự án Khu dân cư số 49 cảm ơn lãnh đạo Sở TN&MT đã quan tâm thực hiện các thủ tục theo quy định để bàn giao Giấy chứng nhận cho người dân; đồng thời, ông Minh mong muốn, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện phương án bàn giao Giấy chứng nhận cho một số hộ dân còn lại, trong đó, có gia đình ông để yên tâm ổn định cuộc sống.

a2.-niem-yet-cong-khai.jpg

Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại địa điểm tiếp công dân của Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

Phối hợp chặt chẽ

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện để cùng giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, tham mưu cho UBND TP. Cần Thơ giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện tồn đọng.

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, thời gian tới, trên địa bàn thành phố sẽ triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư,… dẫn đến có thể phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do vậy, ngoài tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc và bản đồ..., Sở TN&MT sẽ quan tâm và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục để kịp thời giải quyết, tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Công văn số 845/UBND-NC ngày 9/3/2022 của UBND TP. Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động để triển khai và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị, góp phần nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của TP. Cần Thơ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục bố trí cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra thành phố, UBND các quận, huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài liên quan đến tranh chấp về đất đai, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư... trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Báo TN&MT - Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trồng cây để trung hòa Carbon hướng đến Net Zero giai đoạn 2023 – 2027
(TN&MT) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Hoạt động trồng cây để trung hòa Carbon hướng đến Net Zero giai đoạn 2023 – 2027. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
 • Yên Bái tái chế chất thải rắn sinh hoạt: Góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường
  (TN&MT) - Hiện nay rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Yên Bái (Yên Bái) và một phần tại khu vực thị trấn Yên Bình được Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thu gom, vận chuyển và xử lý.
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khai giảng chào mừng năm học mới 2022 – 2023
  (TN&MT) - Ngày 18/11, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng chào mừng năm học mới 2022 - 2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022.
 • Đầu tư cho làm mát hiệu quả giúp giảm phát thải khí nhà kính và giảm chi phí năng lượng tái tạo
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP 27 đang diễn ra tại Ai Cập, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Phát triển năng lượng bền vững tổ chức Sự kiện “Làm mát bền vững - Công cụ đa mục tiêu hướng tới phát thải ròng bằng “0”, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng”.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 11
  (TN&MT) - Sáng 17/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Võ Tuấn Nhân; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành và Lê Minh Ngân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác tháng 11 nhằm triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, xây dựng các chương trình mục tiêu trong năm 2023. Tham dự có lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ.
 • Bình Dương: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT phục vụ phát triển bền vững
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số ngành TN&MT, từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quan trọng này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.
 • TP.HCM: Tiếp tục tăng cường xử lý tình trạng khai thác cát trái phép
  (TN&MT) - Trong năm 2022, các lực lượng chức năng của TP.HCM tiếp tục ra quân và phối hợp với các tỉnh giáp ranh xử lý nhiều trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép, nhằm từng bước ngăn chặn triệt để tình trạng này.
 • Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ TN&MT; Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ
  Ngày 17/11, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 11 và tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ .
 • Tập trung hoàn thiện dự thảo Quyết định về tổ chức hoạt động, cơ chế tài chính của Quỹ BVMT Việt Nam
  (TN&MT) - Sáng 16/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp, nghe Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam báo cáo về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động, cơ chế tài chính và dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
 • Nâng cao mục tiêu của Đóng góp do quốc gia tự quyết định
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP27 đang diễn ra tại Ai Cập, Ban Thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức sự kiện cấp cao về tăng cường tham vọng Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).
 • Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Chiều 15/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp, nghe Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo nội dung hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Bộ TN&MT phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ khởi động Dự án Giảm thiểu ô nhiễm
  Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chính thức khởi động Dự án Giảm thiểu ô nhiễm. Dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu đô la, do đối tác thực hiện dự án của USAID là Tổ chức Winrock International phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện.
 • TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai
  (TN&MT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất; xây dựng phương án phân bổ và khoanh định vùng đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; khai thác quỹ đất công...; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO