Sở TN&MT Quảng Ninh nhiều bứt phá về cải cách thủ tục hành chính đất đai

Phạm Hoạch | 07/01/2022, 08:37

(TN&MT) - Năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, với khối lượng công việc lớn, song, với sự nỗ lực quyết tâm của Sở TN&MT Quảng Ninh, đến nay các nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2021, Sở TN&MT Quảng Ninh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những biện pháp điều chỉnh kịp thời về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển dự án trên địa bàn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có hiệu quả trong công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, cũng như đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chung của địa phương.

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai Sở TN&MT Quảng Ninh cập nhật dữ liệu lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh

Một trong những kết quả nổi bật của Sở TN&MT Quảng Ninh cũng là sự chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh Quảng Ninh đó là tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, doanh nghiệp theo phương châm "làm đúng, làm nhanh, làm tốt", nhất là thủ tục đầu tư về đất đai, quy hoạch, chủ trương đầu tư, bảo vệ môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá đất.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Sở đã đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tổng số TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường niêm yết, công khai, thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 111 TTHC, đứng thứ 7 sở, ngành của Tỉnh về số thủ tục, số TTHC thực hiện quy trình giải quyết theo nguyên tắc 5 tại chỗ đạt 100%.

Đồng thời, Sở đã cung cấp được 1.712/1.831 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó có 1.387 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 75% tương ứng với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấp 1.180 dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quổc gia, đạt tỷ lệ 75%.

Những kết quả đạt được của ngành TN&MT Quảng Ninh đóng góp quan trọng vào thay đổi diện mạo đô thị, cảnh quan môi trường TP.Hạ Long ngày càng sạch đẹp

Tính đến hết năm 2021, đã có hơn 2.000 hồ sơ giải quyết TTHC được cập nhật, chuyển và quản lý trên hệ thống, số lượng nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Sở mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công của tỉnh.

Cùng với đó, Sở thường xuyên rà soát để điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Trong năm đã công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển hải đảo, bảo vệ môi trường, đất đai. Theo đó, đã cung cấp 54/110 thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 34 dịch vụ công trực tuyến tích hợp vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Song song với đó, Sở còn thường xuyên quan tâm hỗ trợ, đồng hành chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, cũng như triển khai các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần giữ vững chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) và các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX.

Đồng thời, Sở còn thường xuyên trao đổi và phối hợp với UBND các địa phương để hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan về rà soát danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cũng như công tác bồi thườngGPMB, xây dựng giá đất, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.

Những đóng góp của ngành TN&MT Quảng Ninh giúp cho tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số nằm trong tốp đầu của cả nước

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Ninh cho biết, có được kết quả trên, trong năm qua, Sở đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp chuyên môn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn giải quyết vướng mắc trong cơ chế chính sách thủ tục hành chính đối với lĩnh vực TN&MT trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bước sang năm 2022, Sở TN&MT Quảng Ninh bám sát chủ đề của Tỉnh là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Trong đó, tiếp tục tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và BVMT, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và xử lý công việc, tăng số lượng thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch công trực tuyến cấp độ 4 và tích hợp vào Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO