Sở TN&MT Đồng Nai: Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tường Tú | 08/02/2022, 11:12

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng năm 2021. Năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Đóng góp quan trọng

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai, với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2021, Sở TN&MT đã cùng với ngành TN&MT tập trung thực hiện hoàn thành nhiều mục tiêu theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự hài lòng của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng đi vào nền nếp, khẳng định vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung thực hiện, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách. Đồng thời, Sở TN&MT còn kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho rằng: “Trong năm 2022, toàn ngành TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường vẫn tiếp tục hoàn thiện, còn có những mâu thuẫn, bất cập, chồng chéo và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nên việc áp dụng thực hiện nhiệm vụ của ngành TN&MT sẽ gặp khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai.

a1.-ong-duc-gd-so-dong-nai.jpg
Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Song, toàn ngành TN&MT Đồng Nai sẽ vẫn quyết tâm tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công, nhằm góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và triển khai thường xuyên, đồng bộ các giải pháp nên đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Sở TN&MT đã cùng với ngành TN&MT hoàn thành 100% các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra, trong đó tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt đạt tỷ lệ dưới 15%. Việc giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt đã góp phần giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, giảm diện tích đất chôn lấp chất thải rắn và tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chất thải.

Cũng theo Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai, trong năm 2021, Sở TN&MT còn chủ động phối hợp giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao. Việc thực hiện phân loại rác tại nguồn đã có sự quan tâm, tham gia của toàn ngành TN&MT, các địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Đồng thời, công tác quan trắc chất lượng môi trường được nâng cao về chất lượng, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến các địa phương nên đã giảm thiểu được các thiệt hại.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên: Hoàn thành nhiệm vụ lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh uỷ Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính (TTHC), bộ quy trình giải quyết TTHC; đặc biệt, đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; rà soát, ban hành Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai. Trong đó, ngành TN&MT đã thực hiện đề xuất đơn giản hóa 10,2% TTHC; tỷ lệ hoàn thành đúng và trước hạn đối với hồ sơ tổ chức và cá nhân đều đạt trên 98%.

Siết chặt quản lý

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường do HĐND, UBND tỉnh ban hành để đề xuất bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với quy định của Trung ương; kiến nghị cơ quan Trung ương ban hành, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý về tài nguyên và môi trường.

a2.-so-tn-mt-dong-nai.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh Đồng Nai

Song song đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tập trung rà soát, sửa đổi bộ TTHC, quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung rà soát các điểm chưa phù hợp, đề xuất Bộ TN&MT xem xét, sửa đổi; đồng thời, cập nhật và công bố công khai các TTHC bằng nhiều hình thức cho tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện; thực hiện tốt giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Trong đó, Sở TN&MT sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao số lượng hồ sơ và giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành để đảm bảo bàn giao mặt bằng và giải ngân theo đúng tiến độ. Trong đó, Sở TN&MT sẽ tập trung phối hợp các Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Long Thành để xử lý giải quyết các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và các nội dung phát sinh; phối hợp thực hiện công tác thanh, quyết toán kinh phí thực hiện dự án; lập phương án quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng và theo dõi, kiểm tra việc sử dụng đất ngắn hạn đúng mục đích theo kế hoạch khai thác.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ xây dựng phần mềm quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện dự án quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý chặt chẽ, khoa học và hiện đại; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT theo đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026 và định hướng 2030; đẩy mạnh, phát triển, áp dụng rộng rãi những công nghệ khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; kiên quyết không thu hút đầu tư các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, các dự án đầu tư sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp không phù hợp với quy hoạch; tiếp tục thực hiện tốt công tác quan trắc chất lượng môi trường và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục chủ động, tăng cường triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường; đồng thời, Sở TN&MT sẽ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, kiểm tra sau thanh tra, kiểm tra sau cấp phép đối với hoạt động khoáng sản, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất; kiểm tra về việc bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân.

Bài liên quan
  • Vedan Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Tuần lễ Đồng Nai xanh”
    (TN&MT) - Tiếp nối thành công của các năm trước, chương trình “Tuần lễ Đồng Nai xanh” năm 2019 tiếp tục được Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với UBND TP. Biên Hòa tổ chức từ ngày 2/6 đến ngày 9/6. Đây cũng là lần thứ 5 Công ty CPHH Vedan Việt Nam tham dự hoạt động này với nhiều hoạt động môi trường thiết thực và ý nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Doanh nghiệp cần đón đầu, đi đầu trong đổi mới công nghệ hướng tới mục tiêu Net zero
(TN&MT) - Đây là mong muốn của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại Hội thảo “Hợp lực trong giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH): Huy động sức mạnh chuyển đổi của doanh nghiệp” trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022 được tổ chức chiều 28/11. Tham dự Hội thảo có bà Liesje Schreinemacher, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại và Hợp tác phát triển Hà Lan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO