Sẽ phân loại các vùng đất ngập nước và phải báo cáo việc sử dụng nguồn gen

Tống Minh | 21/07/2020, 19:02

(TN&MT) - Sáng ngày 21/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan về dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước và dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Sẽ kiểm kê, phân loại các vùng đất ngập nước

Đại diện Ban soạn thảo cho biết, các vùng đất ngập nước có vai trò nền tảng đối với sự sống, là cái nôi của đa dạng sinh học Việt Nam, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng của nước ta, bao gồm các nguồn lợi thủy sản và nông nghiệp, hấp thu, dự trữ và điều tiết nước, điều tiết khí hậu, hạn chế lũ lụt, là nơi lắng đọng phù sa, hình thành đất và còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng; là nơi nghỉ dưỡng, giải trí và đóng góp đáng kể trong sự phát triển của ngành du lịch.

Để bảo vệ các vùng đất ngập nước, ngày 29/07/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước thay thế Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 về Bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Việt Nam.

Theo đó, Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ra đời không chỉ là sự khẳng định về các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong quá trình thực thi Công ước Ramsar mà còn tăng cường phát huy các giá trị, vai trò và chức năng của các vùng đất ngập nước Việt Nam trước các áp lực của sự phát triển và tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên toàn cầu.

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP đã quy định bao quát các chính sách cụ thể về quản lý các vùng đất ngập nước nói chung và các vùng đất ngập nước quan trọng theo yêu cầu của thực tiễn Việt Nam, hướng dẫn của Công ước Ramsar và phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Các quy định của Nghị định là cơ sở cho việc quản lý bền vững đa dạng sinh học vùng đất ngập nước, góp phần làm sạch nguồn nước, chất ô nhiễm; bảo vệ, giảm thiểu tác động của bão, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô là tấm chắn bảo vệ vùng ven biển.

Tuy nhiên, trong phạm vi của Nghị định này chưa hướng dẫn cụ thể các nội dung về phân loại đất ngập nước; quan trắc vùng đất ngập nước quan trọng; xây dựng báo cáo về vùng đất ngập nước; tổ chức hội đồng thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn; tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước, vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn và các mô hình cộng đồng quản lý bền vững vùng đất ngập nước quan trọng. Theo đó, các nội dung này được Chính phủ quy định giao trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện tại Điểm c Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi Nghị định này và trách nhiệm của cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước là cần thiết để góp phần kiện toàn văn bản pháp lý về đất ngập nước, đáp ứng với mục tiêu phát triển bền vững đất nước và thực hiện hiệu quả cam kết quốc tế về bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước ở Việt Nam.

Theo cơ quan soạn thảo, Thông tư sẽ quy định về thống kê, kiểm kê, phân loại đất ngập nước và quan trắc, xây dựng báo cáo đất ngập nước. Tổ chức Hội đồng thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước. Tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước và vùng đất ngập nước quan trọng nằm ngoài khu bảo tồn.

Lưu ý về dự thảo Thông tư này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, Tổng cục Môi trường cần phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thống nhất nội dung về vấn đề kiểm kê đất ngập nước. Đơn vị soạn thảo cũng cần phân biệt rõ đất ngập nước và đất ngập nước quan trọng, từ đó, đặt ra vấn đề bảo tồn đến đâu để vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế, vừa có cơ sở để bảo tồn thiên nhiên.

Về Tổ chức quản lý khu bảo tồn đất ngập nước, Thứ trưởng cơ bản đồng ý với quy định trong dự thảo Thông tư. Thứ trưởng cho rằng, hình thức tổ chức sẽ tùy thuộc chức năng, tình hình thực tiễn và nguồn lực của các địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp

Phải báo cáo hoạt động sử dụng nguồn gen

Trình bày dự thảo Thông tư quy định chế độ và mẫu báo cáo về thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cho biết, việc xây dựng thông tư này dựa trên cơ sở pháp lý tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, hướng dẫn thực hiện mẫu báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen”.

Cùng với đó, tại Điều 6 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 2 cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Ngay sau khi Nghị định số 59/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ TN&MT đã tiếp nhận, thẩm định và ban hành 03 Giấy phép tiếp cận nguồn gen (02 Giấy phép cho mục đích thương mại và 01 Giấy phép cho mục đích phi thương mại) và trên 50 Quyết định cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Sẽ quy định chế độ và mẫu báo cáo về thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thẩm định các hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận, thẩm định 03 hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, 03 hồ sơ đăng ký đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

“Để quản lý có hiệu quả việc tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích theo quy định pháp luật thì việc yêu cầu các bên liên quan báo cáo hoạt động sử dụng nguồn gen đã được cấp phép là rất quan trọng nhằm giám sát việc sử dụng nguồn gen đúng mục đích đăng ký”, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn khẳng định.

Ghi nhận mục đích của Thông tư này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: “Căn cứ quy định tại Nghị định số 59/2017/NĐ-CP và yêu cầu từ thực tiễn trong hoạt động quản lý tiếp cận nguồn gen, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định chế độ và mẫu báo cáo về thực hiện tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen là cần thiết nhằm tạo ra cơ sở pháp lý đồng bộ, đầy đủ trong việc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen tại Việt Nam”.

Thứ trưởng chỉ đạo, Tổng cục Môi trường cần rà soát lại các quy định, phân định rõ mẫu báo cáo tương ứng với từng đối tượng. Đầu tháng 8, cả 2 dự thảo Thông tư này được chỉnh sửa hoàn thiện để trình Vụ Pháp chế thẩm định./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành TN&MT Bến Tre vào chiều 02/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đề nghị ngành TN&MT tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023
  (TN&MT) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Tết trồng cây) tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9.
 • Minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai – nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Năm 2022 là năm có nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 • Ngành TN&MT TP.HCM: Quyết tâm hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  (TN&MT) - Năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành TN&MT đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
 • Rộn ràng đôi cánh mùa Xuân
  (TN&MT) - Có nhiều cách để khám phá các miền đất. Bạn có thể “phượt” trên các cung đường bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa… Bạn có thể trải nghiệm với máy bay, khinh khí cầu hay lặn biển để có góc nhìn khác từ trên cao vài trăm mét hay dưới sâu vài chục mét. Riêng với những người thu nhận ảnh viễn thám, họ như được du hành trên những đôi cánh vệ tinh cách xa Trái đất hàng trăm cây số để nhìn về Tổ quốc thân yêu.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.
 • Về nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Lạng Sơn đón chúng tôi bằng trận gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu đông. Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 4oC. Cái rét sâu đầu mùa khiến áo ai cũng dày hơn, giọng nói run run, núi trầm mặc và sương mù giăng mắc khắp không gian xứ Lạng. Còn gì đẹp hơn khi ngắm nhìn Mẫu Sơn ẩn hiện trong sương và bồng bềnh mây trắng.
 • Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.
 • Đảng bộ Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 • Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “số hóa” ngành TN&MT
  (TN&MT) - 12/1, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT chiều 11/1, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án trong năm qua; đồng thời đề nghị năm 2023, Ban Quản lý dự án cần chủ động đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện các dự án của Bộ TN&MT góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TN&MT.
 • Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO