Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

06/08/2019, 10:15

(TN&MT) - Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là một trong ba căn cứ quan trọng để lập Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ cấp tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ này, vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến từ các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch này nhằm đưa ra giải pháp tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển ven bờ.

T11
Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập sẽ giải quyết đồng thời rất nhiều nhiệm quan trọng, mang tính chất tổng thể. Ảnh: MH

Hỗ trợ đắc lực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ có mối quan hệ chặt chẽ với Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, là cơ sở, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả Chiến lược thông qua việc lập và triển khai thực hiện các chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là loại quy hoạch đa ngành, cụ thể hóa hơn đối với các vùng đã phân trong quy hoạch không gian biển trong phạm vi vùng bờ; phân định không gian vùng bờ theo các đặc điểm tự nhiên, sinh thái và kinh tế, xã hội để khai thác, sử dụng và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các giá trị của vùng bờ một cách hiệu quả, lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Quy hoạch được xây dựng theo cách tiếp cận của quy hoạch không gian biển, dựa vào hệ sinh thái; thiết lập phương án sử dụng không gian vùng bờ và giải quyết những bất cập về sử dụng vùng bờ, để từ đó cân bằng các nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nhu cầu bảo vệ các hệ sinh thái ở vùng bờ.

Làm rõ trách nhiệm bảo vệ vùng bờ

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, phạm vị không gian Quy hoạch này bao gồm vùng nước biển ven bờ có ranh giới phía ngoài cách bờ biển khoảng 6 hải lý và vùng đất ven biển là các xã, phường, thị trấn giáp biển thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Tuy vậy, để đảm bảo tính vẹn toàn của các hệ sinh thái, sinh cảnh quan trọng và quan tâm đầy đủ đến sự tương tác mạnh giữa đất liền và biển, phạm vi không gian vùng bờ ở một số khu vực có thể được mở rộng hơn cả về phía đất liền và biển.

Phạm vi thời gian đối với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập cho giai đoạn là 10 năm, từ năm 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mỗi kỳ kế hoạch thực hiện quy hoạch là 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

Những nội dung của quy hoạch này nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đẩy mạnh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước theo cách tiếp cận tổng hợp về tài nguyên biển và hải đảo; góp phần đẩy mạnh phát triển bền vững các kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi vùng bờ.

Bảo vệ, bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; gắn bảo vệ môi trường biển với phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, sự cố môi trường, tăng cường hợp tác khu vực và toàn cầu.

Bảo đảm và tăng quyền tiếp cận của người dân với biển, giữ gìn được các giá trị, bản sắc văn hoá - lịch sử trên các vùng đất ven biển, vùng biển ven bờ và các hải đảo trong phạm vi vùng bờ. Đồng thời, tiến hành điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ (bao gồm thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường và các chính sách, pháp luật hiện hành có liên quan.

Giải pháp tổng thể cho sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Theo ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập sẽ giải quyết đồng thời rất nhiều nhiệm quan trọng, mang tính chất tổng thể cho việc quản lý và phát triển bền vững tài nguyên vùng bờ thông qua phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên; điều tra, khảo sát, thăm dò tài nguyên và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ. Thông qua nhiệm vụ đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ (bao gồm đánh giá tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xu thế biến động tài nguyên và môi trường vùng bờ; tác động của việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ đến yêu cầu về quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ).

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với tài nguyên và môi trường vùng bờ (bao gồm đánh giá dự báo tác động của sự gia tăng xâm nhập mặn vào các vùng cửa sông, hệ thống sông và tác động của ngập lụt và xói lở bờ biển đến tài nguyên và các hoạt động ở vùng bờ); đánh giá lại kết quả từ chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, bảo vệ môi trường và các quy hoạch có liên quan.

Trong Quy hoạch cũng chỉ rõ phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ (bao gồm phân vùng chức năng vùng bờ; xác định các mâu thuẫn, xung đột và chồng lấn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; xác định giá trị của các tài nguyên và hệ sinh thái ở vùng bờ…).

Qua đó, đề xuất các giải pháp, tổ chức thực hiện quy hoạch (bao gồm các giải pháp về cơ chế, chính sách quản lý không gian biển; môi trường, khoa học và công nghệ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát triển nguồn nhân lực; huy động vốn đầu tư; hợp tác quốc tế; tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch);

 Xây dựng hệ thống các bản đồ và báo cáo quy hoạch (bản đồ tổng hợp điều kiện tự nhiên vùng bờ; bản đồ tổng hợp hiện trạng tài nguyên vùng bờ; bản đồ hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; bản đồ phân vùng chức năng vùng bờ; bản đồ các khu vực chồng lấn, mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; bản đồ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ Việt Nam; đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” và tặng học bổng cho học sinh Côn Đảo
  Ngày 25/8, tại huyện Côn Đảo (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2023.
 • Kiểm tra, giám sát Dự án giảm rác thải nhựa tại Côn Đảo
  (TN&MT) - Sáng 25/8, Đoàn công tác của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (WWF) đã có buổi làm việc với Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu và UBND huyện Côn Đảo về kết quả triển khai Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Côn Đảo.
 • Rùa biển quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Cô Tô
  (TN&MT) - Theo tin từ UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào trưa ngày 21/8, tại đảo Cô Tô con đã xuất hiện một cá thể rùa biển quý.
 • Truyền cảm hứng bảo tồn rùa biển
  (TN&MT) - Tôi được biết Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo hiện tại là nơi bảo tồn rùa biển lớn nhất Việt Nam nên khi có thông báo về chương trình Tình nguyện viên (TNV) bảo tồn rùa biển do IUCN phát động, tôi đã nhanh chóng đăng ký tham gia.
 • Ninh Thuận: Mục tiêu phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
  (TN&MT) – Tỉnh Ninh Thuận là vùng đất giàu tiềm năng và lợi thế về địa lý để phát triển ngành Thủy sản; với bờ biển dài trên 105 km và có thể khai thác quanh năm, ngư trường Ninh Thuận được xác định là một trong những ngư trường trọng điểm của cả nước với tổng trữ lượng cá, tôm tương đối lớn.
 • Bình Thuận: Huy động cộng đồng cùng tái tạo nguồn lợi thủy sản
  (TN&MT) - Bình Thuận là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã giao vùng biển ven bờ của cả 1 huyện cho cộng đồng quản lý. Đây là kết quả sau gần 10 năm triển khai các hoạt động bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng.
 • Bộ TN&MT làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về khảo sát biển để đầu tư dự án điện gió ngoài khơi
  Sáng 11/8, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về nội dung khảo sát các vùng biển tiềm năng để hướng đến đầu tư dự án điện gió ngoài khơi nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Quy hoạch điện VIII.
 • Ghé đầm Thị Nại, trăn trở Cồn Chim...
  (TN&MT) - Ai đã từng đặt chân về Bình Định, hẳn hơn một lần ước được ghé đầm Thị Nại, ghé Cồn Chim, một vùng đầm phá mênh mông, tràn ngập màu xanh và ríu rít tiếng chim… Nhưng Cồn Chim không chỉ có chim mà còn ngập rác. Đứng ở Cồn Chim, tôi chỉ ước mong một ngày không xa, nơi đây cũng được áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm như Cồn Sơn (Cần Thơ) hay Cù Lao Chàm (Quảng Nam)…
 • Khánh Hoà: Họp báo giới thiệu chương trình “Mạnh giàu từ biển quê hương”
  Ngày 9/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo Chương trình chính luận nghệ thuật “Mạnh giàu từ biển quê hương”.
 • Lời thề giữ biển mãi xanh Bài 3: Cánh én “cõng”… mùa Xuân
  (TN&MT) - Những đứa con lớn lên từ sự bao bọc chở che của đại dương như anh Tài, anh Loan, ông Ba Truyền, ông Năm Mú… luôn khắc sâu ân tình và lời thề gắn bó dài lâu với biển. Gần đây, cũng đôi khi ban ngày nghe chuyện đông chuyện tây, vậy là đêm về, trong giấc mơ thắc thỏm âu lo.
 • Sức sống mới trên đảo tiền tiêu Cù Lao Xanh
  (TN&MT) - Cù Lao Xanh là xã đảo Nhơn Châu ( thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định) từng là nơi khó khăn, thiếu thốn và ít người biết đến nhưng từ khi có điện về, du lịch phát triển, Cù Lao Xanh đã khoác lên mình một diện mạo mới.
 • Ninh Hải - Ninh Thuận: Mang đại dương gần cuộc sống
  (TN&MT) - Ninh Thuận là tỉnh vùng cực Nam Trung Bộ, thời gian qua, mỗi du khách khi đặt chân đến miền đất lắm nắng, nhiều gió, sẽ được nghe câu chuyện có một không hai về “Bức tường tranh bích họa ven biển có chủ đề bảo vệ môi trường, biển đảo, quê hương Ninh Hải trong xây dựng nông thôn mới dài nhất Việt Nam”.
 • Lời thề giữ biển mãi xanh - Bài 2: Mãi là con của mẹ đại dương
  (TN&MT) - Hơn 30 năm lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió, thời gian Đặng Phương Tài ở trên biển nhiều hơn thời gian anh ở đất liền. Những ngư dân làm nghề chài lưới cũng như anh. Nguồn sống của họ trông chờ vào biển, niềm vui nỗi buồn cũng gửi theo từng con sóng. Với họ, biển mãi mãi là người mẹ có tấm lòng rộng lớn, vì thế, giữ biển xanh cũng là cách họ tri ân biển như những đứa con biết ơn người mẹ của mình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO