Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn mới: Đảm bảo tính thống nhất đồng bộ

Khương Trung (thực hiện) | 21/10/2021, 12:44

(TN&MT) - Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất  quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Quy hoạch có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương có liên quan đến sử dụng đất, tạo tính liên kết liên vùng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tôn trọng tự nhiên.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

PV: Ông đánh giá như thế nào về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất  quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội thông qua kỳ này, nhất là về sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan?

Ông Đặng Xuân Phong:

Tôi nhận thấy, Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 được xây dựng căn cứ vào Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan đến việc sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; được xây dựng dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ trước; nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp tỉnh. Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép các quy hoạch có thể lập đồng thời, quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn, quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 của Luật Quy hoạch, Quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhưng hiện nay Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa được phê duyệt. Vì vậy, theo tôi, Chính phủ cần tiếp tục rà soát, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp quốc gia với các quy hoạch có liên quan, hạn chế tối đa những chồng chéo, mâu thuẫn.

PV: Được biết, Quy hoạch sử dụng đất  quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một quy hoạch quan trọng được trình tại Kỳ họp Quốc hội này. Vậy ông có đề xuất giải pháp gì để thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong thời gian tới một cách hiệu quả?

Ông Đặng Xuân Phong:

Theo tôi, về chính sách, cần hoàn thiện pháp luật, chính sách đất đai điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát; Hoàn thiện các quy định chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất thổ nhưỡng; Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, định mức, quy định về suất đầu tư để đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai. Về khoa học và công nghệ, cần đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, tăng khả tiếp cận thông tin. Ứng dụng công nghệ trong việc lập và theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng.

Về nguồn lực, phải ưu tiên nguồn lực đầu tư công để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt trong 5 năm đầu kỳ dẫn dắt đầu tư tư nhân; tạo quỹ đất ở vùng phụ cận của các công trình, dự án để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu từ đất đai, phát huy nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách “xã hội hóa” đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường,…

Một góc đô thị Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Minh

Về ứng phó với biển đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái, chúng ta cần khai hoang phục hóa diện tích đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông ven biển; phát triển đô thị xanh, công nghiệp theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải, đảm bảo quỹ đất cho phát triển các khu xử lý, tái chế rác thải liên vùng, liên tỉnh. Quy hoạch điều chỉnh, di dời các khu dân cư, các cơ sở sản xuất ra khỏi các vùng, khu vực có nguy cơ thiên tai, tai biến địa chất, sạt lở, sụt lún.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai; xử lý nghiêm các hoạt động gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về quy hoạch sử dụng đất; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

PV: Vậy, nếu Quy hoạch được Quốc hội thông qua, các Bộ, ngành, địa phương cần làm gì để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, thưa ông?

Ông Đặng Xuân Phong:

Nếu Quốc hội thông qua Quy hoạch, Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức công khai, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bên cạnh đó, phải quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Bố trí các nguồn vốn để đảm bảo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên đất; cải tạo, phục hồi đất của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội; tổ chức, hướng dẫn xác định ranh giới, xây dựng bản đồ và tổ chức cắm mốc và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Các Bộ, ngành, địa phương cần tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh đảm bảo nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua; triển khai việc lập các quy hoạch có sử dụng đất để tạo hệ thống đồng bộ trong việc triển khai các chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia phát huy nguồn lực đất đai.

Đặc biệt, định kỳ hàng năm, UBND cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý đất đai
  (TN&MT) - Để chấn chỉnh, kiểm soát, hạn chế tình trạng một số cá nhân lợi dụng quy định tách thửa, ngoài việc yêu cầu các Sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 15/2021 quy định chặt chẽ hơn những điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Inforgraphic - TP.HCM: Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
(TN&MT) - Theo Ủy ban MTTQ TP.HCM, từ 2016 đến nay, trên địa bàn TP.HCM có trên 200 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo được thành lập và duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng xanh – sạch – đẹp.
Đừng bỏ lỡ
 • “Home stay” không phép – Sơn La chỉ đạo xử lý nghiêm
  (TN&MT) - Trước hiện tượng tại một số địa phương có tiềm năng phát triển du lịch, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng các “home stay” (một dạng lưu trú cho khách du lịch) không phép, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các huyện kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.
 • Hà Nội: Siết chặt hoạt động đấu thầu, đấu giá tài sản
  UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản để đưa ra đấu giá, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sát với giá thị trường.
 • Chính sách đất ở, đất sản xuất vùng đồng bào DTTS Tây Bắc – Bài 5: Cần giải pháp đồng bộ
  (TN&MT) - Hiện nay, tại các tỉnh Tây Bắc có chung một thực trạng, các dự án phát triển hạ tầng xây dựng, dự án phát triển cây công nghiệp, cây đa mục đích, mục tiêu quy hoạch 3 loại rừng… là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến diện tích đất canh tác nông nghiệp của đồng bào DTTS bị thu hẹp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân.
 • Bất cập trong quản lý đất nông - lâm nghiệp tại huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng) 
Bài 3: Cần sớm rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm
  (TN&MT) - Đất đai là tài sản lớn, gắn liền với sinh kế của người dân và việc xử lý hộ dân vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng ở các địa phương ở Hoà Vang, TP. Đà Nẵng còn khó khăn. Song chính quyền cần có những giải pháp quyết liệt không để mãi tình trạng sai phạm không được xử lý dứt điểm để lại nhiều hệ lụy.
 • Bộ TN&MT đề nghị chấn chỉnh đấu giá đất
  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký Công văn số 2581/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động đấu giá đất.
 • Quảng Nam: Chậm sửa sai gần 15.000 sổ đỏ ghi “đất thổ cư”
  (TN&MT) - Tại Quảng Nam, hiện có gần 150.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đã ghi gộp đất ở và đất vườn thành "đất thổ cư" mà không tách riêng diện tích đất ở. Việc này đã gây ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian qua.
 • Thanh Hóa đề xuất “gỡ vướng” quy hoạch sử dụng đất
  (TN&MT) - Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác thi hành Luật Đất đai đạt được kết quả cao, tỉnh Thanh Hóa đề xuất Bộ TN&MT nghiên cứu, tổng hợp các Luật, Nghị quyết nhằm thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đối với công tác quy hoạch sử dụng đất, cần phân cấp rõ quy hoạch Quốc gia, cấp tỉnh, huyện.
 • Giấy tờ tùy thân nào được dùng khi công chứng hợp đồng mua bán đất?
  (TN&MT) - Bạn đọc Nguyên Thanh Hương (Phú Thọ) hỏi: Vợ chồng tôi vừa mua một mảnh đất ở diện tích 200m2. Khi làm thủ tục công chứng hợp đồng, vợ chồng tôi được yêu cầu nộp giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, hiện tại chứng minh nhân dân (CMND) của tôi đã hết hạn. Tôi đã làm Căn cước công dân nhưng chưa được lấy. Xin hỏi, trong trường hợp này, vợ chồng tôi có được làm thủ tục nhận chuyển nhượng đất hay không?
 • Bất cập trong quản lý đất nông - lâm nghiệp tại huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng)
Bài 2: Chính quyền xã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý?
  (TN&MT) - Trăm kiểu “hô biến” đất nông – lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hoà Vang không chỉ khiến đất bị biến dạng mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, cán bộ địa chính cũng như chính quyền không có hướng dẫn và quy hoạch từ đầu để người dân thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai.
 • Hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về đất đai
  (TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 14/VBHN-BTNMT hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 • Bất cập trong quản lý đất nông - lâm nghiệp tại huyện Hoà Vang (TP.Đà Nẵng):
Bài 1: “Hô biến” đất lâm - nông nghiệp thành đất dịch vụ, trang trại
  (TN&MT) - Tình trạng đất nông - lâm nghiệp được sang nhượng trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích diễn ra “ngang nhiên” ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Điều này xuất phát từ chính sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý của chính quyền địa phương
 • Phú Yên: Đầu tư hơn 94 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
  UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện 18 tháng còn lại của dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (dự án VILG) tại tỉnh Phú Yên với tổng vốn đầu tư hơn 94 tỷ đồng.
 • Đề xuất phương án định giá đất có lợi nhất cho ngân sách
  (TN&MT) - Bộ TN&MT đề xuất về lựa chọn phương pháp định giá sẽ giao UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn phương pháp định giá đất phù hợp để bảo đảm việc xác định giá đất tuân thủ các nguyên tắc định giá đất quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai. Trường hợp có thể áp dụng được từ 2 phương pháp định giá đất trở lên thì phải áp dụng các phương pháp định giá đất và lựa chọn kết quả định giá đất có lợi nhất cho ngân sách Nhà nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO