Quảng Ngãi: Cần sớm cấp “sổ đỏ” cho Mẹ VNAH Trương Thị Thị

Anh Dũng | 10/12/2020, 11:00

(TN&MT) - Báo Tài nguyên & Môi trường đã có nhiều bài phản ánh về vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị, thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Đến nay, mặc dù có Bản án sơ thẩm số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019 và Bản án phúc thẩm số 221/2019/HC-PT ngày 13/11/2019 có hiệu lực pháp luật, nhưng Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Tịnh vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực nhưng vẫn chưa được thi hành án

Tại Bản án số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019 của TAND tỉnh Quảng Ngãi: Đối với thửa đất 926, sau năm 1975, bà Trương Thị Thị về làm nhà ở trên thửa đất này. Khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ thì bà Thị là người đăng ký, kê khai thửa đất số 729 diện tích 2.030 m2 (sau biến động thành thửa đất 926 diện tích 2.689 m2) loại đất T trong sổ đăng ký ruộng đất, do UBND xã Tịnh Hiệp lập ngày 22/01/1986, UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt ngày 31/4/1987. Sau khi bà Thị mất, thửa đất này được ông Nguyễn Tấn Anh (con bà Thị) tiếp tục quản lý và sử dụng.

Ông Trương Thức (người tranh chấp) khai là ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 926 từ bà Trương Thị Thị và ông Nguyễn Tấn Anh. Nhưng ông Trương Thức không xuất trình được Giấy chuyển nhượng của bà Thị hoặc các con của bà Thị cho ông Thức. Khi đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất 926, ông Thức không có đơn xin đăng ký và không hề có các loại giấy tờ thể hiện quyền quản lý, sử dụng thửa đất trên. Tại Biên bản xét duyệt ngày 7/6/2000 của Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp thể hiện: chỉ ghi tên ông Trương Thức, không ghi thửa đất, diện tích đất mà ông Trương Thức đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ và cũng không thể hiện sự thống nhất của Hội đồng xét cấp đất của xã về đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức. Hơn nữa, đất này là đất T (thổ cư) không phải đất nông nghiệp, ông Trương Thức cũng đã thừa nhận.

UBND huyện Sơn Tịnh đã cấp Giấy CNQSDĐ tại thửa đất số 926, diện tích 2.689 m2 tờ bản đồ số 36 xã Tịnh Hiệp cho hộ ông Trương Thức là không đúng quy định của pháp luật.

Năm 2016, ông Nguyễn Tiến Dân (con bà Trương Thị Thị) có đơn gửi đến UBND huyện Sơn Tịnh khiếu nại về việc cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926 của mẹ ông.

UBND huyện Sơn Tịnh ban hành Quyết định (QĐ) số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Trương Thức tại thửa đất số 926.

Ông Trương Thức có đơn khiếu nại. Ngày 3/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định (QĐ) số 1814/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức, không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Thức đối với Quyết định số 1817/QĐ-UBND của UBND huyện Sơn Tịnh.

Từ những phân tích nêu trên, xét thấy yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là không có căn cứ nên Hội đồng xét xử sơ thẩm không chấp nhận, bác yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức.

Không đồng tình với Bản án sơ thẩm số 09/2019/HC-ST ngày 26/7/2019 của TAND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trương Thức kháng cáo lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại Bản án số 221/2019/HC-PT ngày 13/11/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã căn cứ vào Khoản 1, Điều 241 Luật Tố tụng hành chính bác kháng cáo của ông Trương Thức và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (vợ ông Thức), giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm, tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về việc hủy QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thức. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Tuy nhiên, đến nay VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Sơn Tịnh vẫn chưa cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Dân, đại diện gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

Nhiều lập luận trái ngược từ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Sơn Tịnh?

Lý do bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh đưa ra tại Thông báo số 3392/TB-CNST ngày 25/8/2020 về việc chưa cấp Giấy CNQSDĐ là: “Thực hiện QĐ số 2499/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thì UBND huyện Sơn Tịnh ban hành QĐ số 4763/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 về việc thu hồi và hủy bỏ QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016. Tuy nhiên, QĐ số 1814/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thì UBND huyện không ban hành QĐ nào thay thế cho QĐ 4763/QĐ-UBND ngày 13/12/2016. Như vậy, Giấy CNQSDĐ cấp cho hộ ông Trương Thức số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00940/QSDĐ/1036/QĐ-UB do UBND huyện Sơn Tịnh cấp ngày 27/12/2000 là chưa được thu hồi”.

Tại phần nhận định trong Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi nêu: “Ngày 19/6/2019, UBND huyện Sơn Tịnh ban hành QĐ số 1433/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ QĐ số 4763/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh… QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Trương Thức là đúng pháp luật, không bị hủy bỏ và hiệu lực pháp luật”. Rõ ràng, Giấy CNQSDĐ cấp cho hộ ông Trương Thức đã bị thu hồi bởi QĐ số 1817/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 và QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 do Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ký thu hồi và hủy bỏ QĐ số 4763/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện Sơn Tịnh trước đó, sao VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Sơn Tịnh cho rằng chưa có QĐ nào thay thế QĐ 4763/QĐ-UBND để rồi chưa cấp sổ cho người dân?

Hiện trạng sử dụng đất: Thửa đất đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ có tài sản của ông Trương Thức (cây keo khoảng 1 năm tuổi). Tuy nhiên, trước đó vào ngày 23/7/2019, Thẩm phán TAND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Tuyết Nga phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kiểm tra thực tế tại thửa đất 926 thì trên thửa đất này chỉ trồng cây mì. Rõ ràng, cây keo ông Trương Thức mới trồng trên đất Mẹ VNAH Trương Thị Thị.

Không hiểu VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Sơn Tịnh đã xem qua 2 Bản án hay chưa mà vẫn cố tình lập lờ khi nhận định vụ việc, để rồi chưa cấp Giấy CNQSDĐ cho người dân.

Với những lập luận trái quy định cũng như ý kiến chủ quan của Giám đốc VPĐKĐĐ Chi nhánh huyện Sơn Tịnh đã phương hại trầm trọng đến quyền lợi của gia đình Mẹ VNAH Trương Thị Thị. Rất mong UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO