Quảng Nam: Tích tụ ruộng đất, nâng cao thu nhập cho người dân

Lan Anh | 15/11/2022, 08:56

(TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm việc quy hoạch, tích tụ đất đai với mục tiêu quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

Giải pháp thiết thực

Quảng Nam là địa phương có sản xuất nông nghiệp chiếm chủ yếu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp rất manh mún và phân tán, hiệu quả sản xuất không cao. Những năm trước đây, nông dân ở nhiều nơi chỉ sản xuất cầm chừng theo lối quảng canh, suy giảm thâm canh, hoặc có nơi nông dân đã bỏ hoang ruộng đất gây lãng phí nguồn lực đất đai. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2020, nông dân bỏ ruộng không sản xuất ước tính 5.640 ha. Trong khi đó, vẫn có những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần đất để mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp thì lại thiếu đất sản xuất.

tichtu1.jpg
Qua dồn điền đổi thửa đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất tại Quảng Nam

Trước thực trạng này, công tác tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch sản xuất hàng hóa đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai. Với cơ chế, chính sách phù hợp, công tác tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, nhờ đó, đến nay tỉnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 18.500 ha đất lúa và màu.

Qua dồn điền đổi thửa đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất. Có nhiều hộ nông dân sản xuất 7- 8 thửa/4 - 5 cánh đồng, sau khi thực hiện đã thu gọn lại chỉ còn 2 - 3 thửa/hộ, sản xuất tập trung ở 1 - 2 nơi; diện tích mỗi thửa sau dồn điền lớn hơn gấp 1,5 - 2 lần, thậm chí có nơi gấp 3 lần; thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Từ thành công trong công tác dồn điền đổi thửa đã tạo ra những vùng chuyên canh tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người nông dân. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã làm tốt việc dồn điền đổi thửa, góp phần đem lạo “bộ mặt” mới cho khu vực nông thôn.

Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình là địa phương đầu tiên ở Quảng Nam triển khai thí điểm mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất. Nhờ tập trung tích tụ đất đai, HTX nông nghiệp Bình Đào đã áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiến bộ khoa học vào đồng ruộng giảm chi phí sản xuất, tạo ra năng suất cao. Năng suất lúa khu vực tập trung tích tụ cao hơn năng suất bình quân toàn xã, kéo theo lợi nhuận của người nông dân được tăng thêm 20% so với sản xuất lúa thường.

h1(1).jpg
Đến nay tỉnh Quảng Nam đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 18.500 ha đất lúa và màu.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Theo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã được Đảng các cấp có chủ trương thực hiện; Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp và trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai theo hướng tạo thuận lợi hơn cho tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh với thị trường, nâng cao mức sống người nông dân nông thôn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình triển khai đã gặp không ít khó khăn cần sớm được tháo gỡ để tạo điều kiện cho địa phương phát triển như quy định pháp luật đất đai về tích tụ ruộng đất chưa được ban hành. Quá trình tích tụ đất đai vẫn mang tính chất tự phát ở các địa phương, đa phần là tích tụ tập trung đất đai trong lĩnh vực trồng trọt và ở vùng đồng bằng, bởi lẽ đây là việc làm mới, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn chưa có sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, tâm lý chiếm giữ đất của người nông dân vẫn còn, không muốn cho thuê hoặc không muốn góp vốn. Việc cấp giấy chứng nhận sau dồn điền còn chậm cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện tích tụ ruộng đất do nguồn kinh phí phân bổ không kịp thời, phương án dồn điền những năm trước bị thất lạc….

Để thực hiện hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người nông dân cần nắm rõ, hiểu được lợi ích của tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông nghiệp, vai trò liên doanh liên kết của doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Đồng thời, đa dạng hóa chủ thể và hình thức tích tụ ruộng đất như doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), nhóm hộ, hộ gia đình có quyền tham gia thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất. Trong đó, diện tích để thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất trước hết là diện tích bỏ hoang không sản xuất, diện tích của những hộ nông dân không có lao động và không có khả năng tổ chức sản xuất, trên diện tích cần phải chuyển đổi cây trồng, diện tích quy hoạch xây dựng cánh đồng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu theo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

h2.jpg
Nhờ công tác dồn điền đổi thửa đã tạo ra những vùng chuyên canh tập trung

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tập trung củng cố, xây dựng các HTX nông nghiệp điển hình, tiên tiến cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ HTX có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với HTX để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế HTX, thể hiện vai trò nòng cốt của HTX trong việc thực hiện tốt chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất.

Để thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, địa phương phấn đấu mỗi xã tập trung tích tụ ruộng đất ít nhất 3 vùng, quy mô mỗi vùng từ 20ha trở lên đối với vùng đồng bằng, từ 30ha trở lên đối với vùng miền núi phục vụ cho chăn nuôi, trồng rừng, cây dược liệu.

Bài liên quan
 • Tích tụ ruộng đất vựa lúa “chín rồng”
  (TN&MT) - Các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất tạo điều kiện để phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khánh Hòa
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
  (TN&MT) - Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 18/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022”.
 • Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Dự án VILG
  `(TN&Mt) - Sáng 16/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG).
 • Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng
  (TN&MT) - Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO