Quảng Nam: Tích tụ ruộng đất, nâng cao thu nhập cho người dân

Lan Anh | 15/11/2022, 08:56

(TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm việc quy hoạch, tích tụ đất đai với mục tiêu quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

Giải pháp thiết thực

Quảng Nam là địa phương có sản xuất nông nghiệp chiếm chủ yếu, nhưng tình trạng đất nông nghiệp rất manh mún và phân tán, hiệu quả sản xuất không cao. Những năm trước đây, nông dân ở nhiều nơi chỉ sản xuất cầm chừng theo lối quảng canh, suy giảm thâm canh, hoặc có nơi nông dân đã bỏ hoang ruộng đất gây lãng phí nguồn lực đất đai. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2020, nông dân bỏ ruộng không sản xuất ước tính 5.640 ha. Trong khi đó, vẫn có những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần đất để mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp thì lại thiếu đất sản xuất.

tichtu1.jpg
Qua dồn điền đổi thửa đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất tại Quảng Nam

Trước thực trạng này, công tác tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch sản xuất hàng hóa đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai. Với cơ chế, chính sách phù hợp, công tác tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, nhờ đó, đến nay tỉnh đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 18.500 ha đất lúa và màu.

Qua dồn điền đổi thửa đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất. Có nhiều hộ nông dân sản xuất 7- 8 thửa/4 - 5 cánh đồng, sau khi thực hiện đã thu gọn lại chỉ còn 2 - 3 thửa/hộ, sản xuất tập trung ở 1 - 2 nơi; diện tích mỗi thửa sau dồn điền lớn hơn gấp 1,5 - 2 lần, thậm chí có nơi gấp 3 lần; thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Từ thành công trong công tác dồn điền đổi thửa đã tạo ra những vùng chuyên canh tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người nông dân. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã làm tốt việc dồn điền đổi thửa, góp phần đem lạo “bộ mặt” mới cho khu vực nông thôn.

Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình là địa phương đầu tiên ở Quảng Nam triển khai thí điểm mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất. Nhờ tập trung tích tụ đất đai, HTX nông nghiệp Bình Đào đã áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiến bộ khoa học vào đồng ruộng giảm chi phí sản xuất, tạo ra năng suất cao. Năng suất lúa khu vực tập trung tích tụ cao hơn năng suất bình quân toàn xã, kéo theo lợi nhuận của người nông dân được tăng thêm 20% so với sản xuất lúa thường.

h1(1).jpg
Đến nay tỉnh Quảng Nam đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn 18.500 ha đất lúa và màu.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Theo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã được Đảng các cấp có chủ trương thực hiện; Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp và trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai theo hướng tạo thuận lợi hơn cho tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh với thị trường, nâng cao mức sống người nông dân nông thôn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tích tụ ruộng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, quá trình triển khai đã gặp không ít khó khăn cần sớm được tháo gỡ để tạo điều kiện cho địa phương phát triển như quy định pháp luật đất đai về tích tụ ruộng đất chưa được ban hành. Quá trình tích tụ đất đai vẫn mang tính chất tự phát ở các địa phương, đa phần là tích tụ tập trung đất đai trong lĩnh vực trồng trọt và ở vùng đồng bằng, bởi lẽ đây là việc làm mới, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn chưa có sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, tâm lý chiếm giữ đất của người nông dân vẫn còn, không muốn cho thuê hoặc không muốn góp vốn. Việc cấp giấy chứng nhận sau dồn điền còn chậm cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện tích tụ ruộng đất do nguồn kinh phí phân bổ không kịp thời, phương án dồn điền những năm trước bị thất lạc….

Để thực hiện hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người nông dân cần nắm rõ, hiểu được lợi ích của tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông nghiệp, vai trò liên doanh liên kết của doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

Đồng thời, đa dạng hóa chủ thể và hình thức tích tụ ruộng đất như doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX), nhóm hộ, hộ gia đình có quyền tham gia thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất. Trong đó, diện tích để thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất trước hết là diện tích bỏ hoang không sản xuất, diện tích của những hộ nông dân không có lao động và không có khả năng tổ chức sản xuất, trên diện tích cần phải chuyển đổi cây trồng, diện tích quy hoạch xây dựng cánh đồng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu theo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

h2.jpg
Nhờ công tác dồn điền đổi thửa đã tạo ra những vùng chuyên canh tập trung

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, tập trung củng cố, xây dựng các HTX nông nghiệp điển hình, tiên tiến cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ HTX có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với HTX để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế HTX, thể hiện vai trò nòng cốt của HTX trong việc thực hiện tốt chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất.

Để thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, địa phương phấn đấu mỗi xã tập trung tích tụ ruộng đất ít nhất 3 vùng, quy mô mỗi vùng từ 20ha trở lên đối với vùng đồng bằng, từ 30ha trở lên đối với vùng miền núi phục vụ cho chăn nuôi, trồng rừng, cây dược liệu.

Bài liên quan
 • Tích tụ ruộng đất vựa lúa “chín rồng”
  (TN&MT) - Các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất tạo điều kiện để phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
 • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
  Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
 • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
  (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
 • Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
  (TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
 • TP. Hạ Long: Rà soát tiến độ 10 dự án đầu tư trọng điểm
  (TN&MT) - UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với địa phương về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia
  (TN&MT) - Sáng 15/9, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo 6 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.
 • Dự án “ôm” đất vàng ven biển ở Quảng Nam rồi bỏ hoang
  Tuyến đường ven biển nối thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An được ví như "tuyến đường tỷ đô" của tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, hàng loạt dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, chậm triển khai đang gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
 • Tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm: Lạng Sơn làm tốt công tác dân vận
  (TN&MT) - Là địa phương đang trong quá trình đô thị hoá với nhiều dự án thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, những năm qua, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
 • Phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.
 • Quảng Bình: Đẩy mạnh tăng thu tiền sử dụng đất các tháng cuối năm 2023
  UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1763/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đưa lượng quỹ đất của các dự án phát triển quỹ đất đã đủ điều kiện ra đấu giá ngay trong quý 3 và đầu quý 4/2023 nhằm kịp thời tạo nguồn thu trong năm 2023.
 • Khánh Hòa: Sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện
  Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
 • Đắk Nông: Giải quyết đất ở, đất sản xuất đồng bào dân tộc
  Trong những năm qua, công tác cấp đất ở, đất sản xuất cho người đông bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc cần sớm có những biện pháp tháo gỡ nhằm giúp đời sống của người DTTS ngày một ổn định.
 • Bình Định đấu giá 228 lô đất trong tháng 9
  Vào các ngày 15 và 17/9, 166 lô đất ở thị xã An Nhơn và 62 lô đất ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/lô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO