Quảng Nam: "Thuận thiên" để sống được từ rừng

Lan Anh | 05/02/2023, 18:51

(TN&MT) - Cũng như các huyện miền núi khác của tỉnh Quảng Nam, huyện Đông Giang xác định phát triển kinh tế “thuận thiên” vừa giúp đồng bào cải thiện sinh kế bền vững, đồng thời duy trì và phát huy giá trị đa dạng sinh học một cách tự nhiên, tránh khai thác tài nguyên một cách cạn kiệt.

PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang để hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế “thuận thiên” giúp bà con thoát nghèo bền vững ở huyện miền núi này.

donggiang1.jpg
Ông Đỗ Hữu Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

PV: Thưa ông, Đông Giang là huyện miền núi còn nhiều có khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Thời gian qua địa phương đã có những giải pháp gì để đa dạng sinh kế giúp người dân xoá đói giảm nghèo?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng như mô hình trồng rừng gỗ lớn, trồng chuối, ớt a riêu, trồng chè dây. Hiện, toàn huyện có 6 Hợp tác xã (HTX) nông lâm nghiệp, trong đó có một số HTX đứng ra làm chủ trì các dự án liên kết trong sản xuất nông nghiệp như: liên kết nuôi gà thả vườn, trồng măng cụt, trồng sầu riêng, trồng ớt a riêu, chè dây, …; triển khai có hiện quả chương trình OCOP, đến nay đã có 12 sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh.

Một số mô hình trồng mây dưới tán rừng tự nhiên tại xã A Ting, Sông Kôn, khai thác Mây bền vững tại xã Mà Côi bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân từ việc chăm sóc, khai thác Mây bền vững...giúp người dân có thể sống được từ rừng. Huyện đã tập trung quyết liệt các giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn lực xã hội hiệu quả, đúng mục tiêu, đối tượng, đặc biệt tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo, người đăng ký thoát nghèo tiếp cận được các nguồn vốn vay, tham gia trực tiếp các lớp tập huấn, hội thảo, nâng cao năng lực từ các chương trình chính sách giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, các chương trình, chính sách giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện rất ổn định, người dân có nguồn thu nhập cao và yên tâm giữ rừng, đơn giá bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên (trung bình đạt 500.000 đồng/ha) góp phần ổn định đời sống cho người dân địa phương.

donggiang2.jpg
Đời sống của người dân Đông Giang khấm khá hơn nhờ sinh kế bền vững dưới tán rừng

PV: Huyện Đông Giang có tiềm năng đất đai dưới tái rừng rất lớn, huyện đã có những kế hoạch phát triển lâm - nông nghiệp “thuận thiên” cụ thể như thế nào để vừa phát triển sinh kế và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên rừng?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Mô hình lâm - nông nghiệp “thuận thiên” được hiểu là phát triển sinh kế bền vững cho người dân gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học một cách tự nhiên, tránh khai thác tài nguyên đất đai, rừng một cách cạn kiệt. Đến nay, địa phương đã triển khai thực hiện tốt phương án rà soát, xác định diện tích và giải quyết quyền lợi của người dân đối với rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 9/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các mô hình giao khoán bảo vệ rừng theo hướng nâng cao chất lượng cung ứng các loại dịch vụ từ rừng, du lịch sinh thái; bảo tồn và phát triển các loài động vật, thực vật đặc hữu, quý hiếm, nâng cao chất lượng hệ sinh thái rừng tạo tiền đề cho việc nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+); phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện thành công đề án tính chỉ các-bon rừng tại xã Tư, Mà Cooih và đề xuất nhân rộng.

Khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển các mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ, trồng mây dưới dưới tán rừng tự nhiên cho các hộ gia đình theo các chương trình, chính sách của tỉnh và trưng ương... Hoạt động này đã góp phần mang đến sinh kế bền vững cho hơn hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Cùng với đó, hệ sinh thái rừng được giữ nghiêm ngặt, nguồn tài nguyên thiên nhiên được khôi phục và phát triể,

Hiện nay, chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

dongiang3.jpg
/Nghề khai thác và chế biến sản phẩm từ mây...giúp người dân Đông Giang có thể sống được từ rừng

PV: Thời gian tới, địa phương có những định hướng gì để vừa thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo cho người dân miền núi vừa bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái bền vững, thưa ông?

Ông Đỗ Hữu Tùng: Địa phương xác định sinh kế phải phù hợp với chính sách của tỉnh, nhưng cũng duy trì và phát huy giá trị đa dạng sinh học. Do đó, thời gian tới chúng tôi tiếp tục bảo vệ rừng bằng các giải pháp thực hiện tốt các quy hoạch, đề án, dự án về quản lý bảo vệ và phát triển rừng như tổ chức triển khai thực hiện tốt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, tích hợp vào quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Rà soát, xác định ranh giới quy hoạch 3 loại rừng, tiến hành đóng mốc ranh giới trên thực địa để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Triển khai thực hiện tốt các công tác trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng theo các chương trình, dự án, đặc biệt là chương trình trồng rừng gỗ lớn theo Dự án bảo vệ và phát triển rừng hằng năm, trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng sản xuất và lâm sản ngoài gỗ.

Ngoài ra, triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý bảo vệ, sử dụng, phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; Phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác. Chúng tôi cũng chú trọng công tác xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã để triển khai thực hiện các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi từ trồng rừng, cấp chứng chỉ rừng, khai thác rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; bảo tồn đa dạng sinh học kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đến cuối năm 2022, toàn huyện Đông Giang còn 3.394 hộ nghèo chiếm tỷ lệ hơn 45% số hộ dân, giảm 511 hộ so với năm 2021 tương ứng với 7,7%, số hộ thoát nghèo năm 2022 giảm 583 hộ. Đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện hơn.

Bài liên quan
 • Phát triển cây dược liệu: Bảo tồn nguồn gen, xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Những năm qua, việc chuyên canh cây dược liệu đã giúp người dân tại nhiều địa phương nâng cao đời sống. Phát triển cây dược liệu không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen các loại cây thuốc quý, mà còn giúp xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • “Hạnh phúc” đến với bà con vùng sâu, vùng xa
  Ngày 26/3, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện (đợt 1) năm 2023. Trong đó, có rất nhiều tuyến đường liên thôn, tuyến đường nhánh nhỏ đã được bê tông hoá, khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi.
 • TP. Huế khai trương phố đi bộ về đêm gần 100 tỷ đồng
  Đêm khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng thu hút hàng ngàn người tham gia. Đây là con phố đi bộ thứ 3 tại Cố đô Huế, sau phố đi bộ Phạm Ngũ Lão-Chu Văn An-Võ Thị Sáu và phố đêm Hoàng thành.
 • Quảng Trị: Khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn
  (TN&MT) - Tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS) vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn. Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế về rừng và khởi động Chương trình “Góp một cây để có rừng năm 2023”.
 • Khai mạc giải chạy Tiền Phong Marathon 2023 tại Lai Châu
  (TN&MT) - Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023) được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, với sự tham dự của 4.000 vận động viên (VĐV). Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42km; 21km; 10km và 5km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào.
 • Nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế
  Nhà báo Nguyễn Thị Phương Nam, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Thừa Thiên – Huế đã được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiệm kỳ 2022 - 2025.
 • Hành trình đạp xe kết nối những yêu thương
  (TN&MT) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), cùng với hàng trăm đoàn viên, thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 25/3, Đoàn Thanh niên Nhà Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức chương trình đạp xe với chủ đề “Hành trình tuổi trẻ - Kết nối yêu thương”.
 • Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: Thời trang bền vững – xu hướng xanh của tương lai
  (TN&MT) - Trước những tác hại ngành công nghiệp thời trang gây ra đối với môi trường trong quá trình sản xuất, yếu tố ''bền vững'' (chất liệu hữu cơ, chất liệu tái chế) ngày càng được quan tâm.
 • Tắt công tắc… tiết kiệm điện
  Sắp tới giờ “G” hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023, người dân cả nước đang chờ đến 20h30 (1 tiếng đồng hồ), thứ 7, ngày 25/3/2023, để được góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến dịch này, năm nay Giờ Trái đất với thông điệp: "Tiết kiệm điện - thành thói quen".
 • Thanh tra các Bộ khối Kinh tế ngành ký giao ước thi đua năm 2023
  (TN&MT) - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Thanh tra các Bộ thuộc Khối Kinh tế ngành (Khối I), gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Khối trưởng), Bộ Thông tin và Truyền thông (Khối phó), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch thi đua năm 2023.
 • Đảm bảo cho ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền 
  (TN&MT) - Những năm qua, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách phát triển ra hướng biển, từ đó các tỉnh, thành đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế biển, từng bước đảm bảo cho ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền
 • Phát triển kinh tế rừng – góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo
  Xác định kinh tế rừng đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung quản lý hiệu quả diện tích đất đồi rừng. Đồng thời, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn… Từ đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.
 • Những triệu phú ở xã đào Xuân Quang
  Con đường nhựa láng mịn, thênh thang dẫn về Xuân Quang, xã bán sơn địa, bám dọc Quốc lộ 70. Cùng với trí sáng tạo, quyết tâm cao và bàn tay lao động cần cù, khéo léo hàng trăm người nông dân nơi đây trở thành triệu phú nhờ trồng cây đào cảnh.
 • Đà Nẵng: Thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa, hướng đến cuộc sống phát triển bền vững
  TP. Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng rác thải nhựa ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến môi trường sống và hệ sinh thái. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đà Nẵng đã thông qua nhiều chương trình, dự án thúc đẩy hoạt động phân loại, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế.
 • Đẩy mạnh xây dựng phát triển văn hóa người Hà Nội
  (TN&MT) - Thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, theo đó Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô tăng cường, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền xây dựng và phát triển văn hóa Hà Nội.
 • “Mở triệu ước mơ" - thông điệp đẹp, đậm chất nhân văn từ một show ca nhạc
  (TN&MT) - Không theo bất kỳ “công thức thành công” nào của các show âm nhạc, không quảng cáo rầm rộ và chỉ tổ chức trực tuyến, nhưng “NCB Sing & Share Show - Mở triệu ước mơ” lại hút khán giả một cách ấn tượng giữa vô vàn những chương trình giải trí nở rộ thời gian qua. Điều gì làm nên “phép màu âm nhạc” này?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO