Quảng Nam: Kinh tế - xã hội tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực

Anh Dũng | 09/12/2022, 15:22

Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ… Đó là đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Quảng Nam.

h1.jpg

Kinh tế năm 2022 của tỉnh Quảng Nam tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 69.110 tỷ đồng, tăng 11,2%; đứng vị thứ 11/63 so với cả nước, 4/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Quy mô nền kinh tế năm 2022 hơn 116.374 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 13,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35%, trong đó công nghiệp chiếm 28,9%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 31,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 20%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng tăng 16,5% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực công nghiệp tiếp tục khởi sắc, đạt mức tăng trưởng 19,7% (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,5%), khu vực xây dựng tăng 1,8%. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu đã hoạt động ổn định đã thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp ngành may mặc và da giày,…

Khu vực dịch vụ được phục hồi, tăng 7% so với cùng kỳ. Hầu hết các ngành dịch vụ đã sôi động trở lại như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế như: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 32,4%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 8,6%; thông tin truyền thông tăng 5,8%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,5%;…

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 ước đạt 4.746.000 lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế ước đạt 634.000 lượt, tăng 36 lần so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 4.112.000 lượt, tăng 12 lần so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 61.680 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.797 tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 8.633 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác 5.170 tỷ đồng, tăng 14% và doanh thu du lịch lữ hành 80 tỷ đồng, tăng 375,4% so với cùng kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng thấp, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, ước cả năm 2022, cả tỉnh gieo trồng được 145 nghìn ha cây hàng năm, tăng 174 ha so với năm 2021. Cây lúa cả năm gieo cấy đạt 83,2 nghìn ha, tăng 576 ha so với năm 2021; năng suất ước đạt 52,54 tạ/ha, giảm 3,4 tạ/ha; sản lượng đạt 437,2 nghìn tấn, giảm 25,1 nghìn tấn.

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng, đàn trâu ước đạt trên 60 nghìn con, tăng 550 con so cùng cùng kỳ; đàn bò đạt 174,5 nghìn con, tăng 2,2 nghìn con; đàn lợn đạt 340,2 nghìn con tăng 10 nghìn con. Chăn nuôi gia cầm dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định, tổng đàn gia cầm hiện nay ước đạt 8,8 triệu con, tăng 403 nghìn con; trong đó đàn gà gần 7,3 triệu con, tăng 339 nghìn con.

Về Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 21,3 nghìn ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ; sản lượng gỗ rừng trông khai thác đạt 1,5 triệu m3, tăng 4,2%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo; do đó, từ đầu năm đến nay xảy ra 5 vụ cháy rừng và 32 vụ phá rừng với tổng diện tích thiệt hại 22 ha.

Về Thuỷ sản: Hoạt động thủy sản chịu ảnh hưởng của bão số 4, 5 và các đợt không khí lạnh tăng cường, các hoạt động khai thác ở vùng ven bờ và vùng khơi hoạt động không được liên tục nên sản lượng đạt thấp. Tổng sản lượng thủy sản cả năm 2022 ước đạt 127,2 nghìn tấn, tăng 2.119 tấn so với năm 2021, trong đó: sản lượng khai thác thủy sản đạt 99,6 nghìn tấn, chiếm 78,3%, tăng 1.526 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 27,6 nghìn tấn, chiếm 21,7%, tăng 2,2%. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt trên 5,5 nghìn ha, tăng 170 ha so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi cá 1,9 nghìn ha tăng 102 ha; tôm nuôi hơn 2,9 nghìn ha, tăng 60 ha. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 26,6 nghìn tấn, tăng 433 tấn.

h2.jpg

Lĩnh vực công nghiệp đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam

Thu ngân sách tăng cao, tình hình tài chính - tiền tệ ổn định

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 23.700 tỷ đồng, ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2022 là 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Ước thực hiện thu nội địa năm 2022 là 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước thực hiện là 6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106% so với cùng kỳ. Chi trong cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2022 là 27.967 tỷ đồng đạt 126,2% dự toán giao.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.149,3 triệu USD, tăng 25,04% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.660,1 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 2.489,2 triệu USD, tăng 42,5%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trên 36.034 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 là 8.201,9 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 sau khi điều chỉnh 7.788,7 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài 413,2 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/12, tổng vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân 5.767,6 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 154 dự án khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích hơn 1.900 ha, tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng; 31 dự án thương mại, dịch vụ đã đi vào hoạt động, sử dụng với tổng diện tích 217 ha, chiếm 39% tổng số dự án được cấp phép.

Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 68,24 triệu USD thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ. Trong đó, có một số dự án lớn như: dự án nam châm từ tính SGI tại KCN Bắc Chu Lai với tổng vốn đầu tư 39,3 triệu USD; dự án Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 8,62 triệu USD… Nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 194 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 6,05 tỷ USD. Cấp mới 56 dự án với tổng vốn đăng ký 8.566,4 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trong nước còn hiệu lực là 968 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 242 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Điều chỉnh Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Cần xem xét tính phù hợp
Ngày 15/3, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Rượu – Bia – Nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ chức Hội thảo Ngành đồ uống đóng góp ý kiến về dự án Luật thuế tiêu thụ đặt biệt (sửa đổi).
Đừng bỏ lỡ
 • TH true JUICE milk TOPKID: Nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên với vị ngon thật đỉnh
  Ra mắt cuối tháng 11/2022, TH true JUICE milk TOPKID được kỳ vọng có mặt thường xuyên trong các bữa phụ “nhỏ mà có võ” của trẻ, hỗ trợ phát triển não bộ và chiều cao cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ 4-10 tuổi.
 • Trao giải Cuộc thi viết “Ngành Đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”
  Ngày 23/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Tạp chí Đồ uống Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi viết “Ngành đồ uống Việt Nam với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
 • Hội Hóa học Việt Nam: Khai mạc Đại hội VII nhiệm kỳ 2022 – 2027
  Sáng 21/12, tại Hà Nội, Hội Hóa học Việt Nam (HHHVN) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của gần 200 đại biểu và đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ…
 • Ý nghĩa thú vị của những món đồ trang trí Giáng Sinh
  Giáng sinh dần trở thành ngày hội để mọi người cùng nhau trang trí cho ngôi nhà thật đẹp và sum vầy cùng người thân, bạn bè. Những món đồ trang trí Giáng sinh không chỉ khiến không khí gia đình ấm áp hơn mà còn mang những ý nghĩa đặc biệt.
 • Ông Lê Viết Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
  Ngày 14/12/2022, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố hai Nghị quyết thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải, đồng thời Tiến sĩ Nguyễn Công Phú được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
 • Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)
  Hôm nay (9/12), Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII khai mạc. Các đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Đà Nẵng; Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Trung Chinh- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.
 • Quảng Nam: Kinh tế - xã hội tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực
  Kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết các lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ… Đó là đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Quảng Nam.
 • Đề xuất tiếp tục giữ mức sàn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
  (TN&MT) - Trong dự thảo lần 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giữ mức sàn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu áp dụng trong năm 2023 như năm 2022.
 • Đà Nẵng: Đánh giá, phân hạng 11 sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng vừa tổ chức họp hội đồng thẩm định đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) TP. Đà Nẵng đợt 1-2022. Theo đó, hội đồng đề xuất UBND thành phố công nhận 11 sản phẩm của 10 chủ thể đạt chứng nhận OCOP, gồm 2 sản phẩm OCOP 4 sao, 9 sản phẩm OCOP 3 sao.
 • Giá điện nhiều nước trên thế giới vẫn tăng cao trong những tháng cuối năm
  Do khủng hoảng năng lượng, lạm phát kéo dài và chiến sự diễn ra tại Ukraine chưa có dấu hiệu dừng lại khiến giá điện ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tăng cao.
 • Tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại điện tử
  Ngày 24/11 tại Hà Nội, Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (Vecom) đồng hành với Liên minh các doanh nghiệp rượu quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương (APISWA) tổ chức “Lễ công bố chương trình đào tạo trực tuyến và tập huấn tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại điện tử”.
 • Quảng Nam: 14 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 - 4 sao đợt 1/2022
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3026 công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2022 thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 1).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO