Quảng Nam: Không để xảy ra điểm nóng khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép

Lan Anh | 07/07/2022, 20:19

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN&MT khẩn trương thống kê danh sách các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thời gian qua, chấn chỉnh hoạt động đóng cửa mỏ. Đặc biệt, yêu cầu các địa phương truy quét, đẩy đuổi, không để xảy ra các điểm nóng khai thác, chế biến, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn mình quản lý

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN&MT rà soát, thống kê danh sách các giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp trên địa bàn từ tháng 7/2011 đến hết năm 2021; báo cáo tình hình cấp phép, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, đất sét, đất san lấp trên địa bàn tỉnh, gửi Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trước ngày 15/7/2022 theo yêu cầu.

vang1.jpg
Lực lượng chức năng đẩy đuổi, đốt lán trại vàng tặc ở Bồng Miêu

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, có văn bản thông báo, yêu cầu các chủ doanh nghiệp, Hợp tác xã có Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn phải khẩn trương lập Đề án đóng cửa mỏ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị đã được phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo Đề án đã phê duyệt thì phải tập trung thực hiện, sớm hoàn thành. Trường hợp các đơn vị chủ mỏ không chấp hành thực hiện thì UBND cấp huyện giao cho Phòng, Ban chức năng hoặc UBND cấp xã tổ chức lập 2 Đề án đóng cửa mỏ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện và thanh toán từ nguồn kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của đơn vị chủ mỏ đã nộp tại Quỹ Bảo vệ môi trường hoặc đã nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố.

honmot.jpg
Quảng Nam yêu cầu cơ quan liên quan định kỳ hàng năm tổng hợp, số liệu về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Bộ TN&MT theo dõi

Định kỳ hằng năm, chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổng hợp thông tin, số liệu về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (kể cả giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường), báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh để theo dõi, quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn mình phụ trách; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện đúng các nội dung quy định tại Giấy phép được cấp; cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp khi Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn mà không thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương và các Phòng chức năng thường xuyên theo dõi, tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; không để xảy ra các điểm nóng khai thác, chế biến, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn mình quản lý

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Chú trọng bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
(TN&MT) - Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú với trên 150 mỏ khoáng sản đã được quy hoạch, những năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư thực hiện thăm dò, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường bền vững.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO