Quảng Bình: Quy hoạch đất là căn cứ để sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững

Hồng Thiệu | 17/10/2021, 20:27

(TN&MT) - Sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, công tác quản lý và sử dụng đất đai tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến sâu sắc; nguồn lực đất đai được huy động ngày càng tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nền nếp, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật từng bước được ngăn chặn…

Sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả

Một trong những điểm nổi bật của tỉnh Quảng Bình trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đó là Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch.

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất có hiệu quả và bền vững.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 18/3/2013.

Đến tháng 5/2021, Quảng Bình đã thực hiện phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho tất cả các cấp huyện, thành phố và thị xã và cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện tốt công tác này.

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân. Từ ngày 1/7/2014 đến nay, toàn tỉnh có 13.698 trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 10.498,9 ha.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác, trên cơ sở văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 01/7/2014 đến nay, tỉnh đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 12 phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư với tổng diện tích chuyển mục đích là 1.803,8 ha.

Quảng Bình kiến quyết xử lý các dự án chậm tiến độ.

Theo ông Nguyễn Huệ - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Bình, cho biết: “Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho tất cả các cấp huyện là căn cứ để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Qua đó công tác kiểm tra, xử lý trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Nguyễn Huệ những năm qua, ngành tài nguyên và môi trường Quảng Bình đã chủ động, tích cực trong việc kiểm tra, giải quyết các dự án thuê đất nhưng triển khai chậm tiến độ, không hoàn thành dự án. Tiếp tục tăng cường công không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất đai; xử lý nghiêm các dự án đầu tư sử dụng đất có dấu hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả tích Quảng Bình còn gặp một số khó khắn, vướng như: Về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64, Điều 82 và Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 thì các dự án bị thu hồi đất do chậm tiến độ, nhà đầu tư sẽ không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất; quỹ đất thu hồi của các dự án chậm tiến độ phải được đưa ra để đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hầu hết các dự án chậm tiến độ trên địa bàn đã được doanh nghiệp đầu tư tài sản trên đất; khi thu hồi thì nhà đầu tư không được bồi thường về đất (nếu đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) và tài sản trên đất, dẫn đến khiếu kiên, khiếu nại, khó giải quyết. Mặt khác, theo Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định: “Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính”. Quy định này dẫn đến rất khó tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi do dự án chậm tiến độ vì vướng tài sản đã đầu tư.

Việc tranh chấp đất đai tại Quảng Bình vẫn còn tồn tại khá nhiều.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Quá trình triển khai thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải quyết việc chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân có đất bị thu hồi phát sinh vướng mắc như: Chính sách hỗ trợ cho người dân để xác định, lựa chọn việc làm, lựa chọn hướng chuyển đổi nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo, cho học nghề đối với người dân bị thu hồi đất là rất khó; trên thực tế, nhiều hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất sản xuất không thực hiện được việc chuyển đổi ngành nghề, nhiều hộ gia đình, địa phương còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn ngành nghề để chuyển đổi.

Ngoài ra, đối với thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn phát triển thiếu ổn định, việc dự báo nhu cầu bất động sản của thị trường gặp nhiều khó khăn và không chính xác; việc xác định các khoản thuế, phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn còn bất cập nên người sử dụng đất thường không kê khai giá trị mua bán thực trong các Hợp đồng chuyển nhượng mà cơ bản ghi theo giá trong Bảng giá đất, các giao dịch hầu hết không thông qua các sàn giao dịch bất động sản, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai ở tỉnh đã được quan tâm, chú trọng; từng bước đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai đi vào nền nếp, góp phần lập lại kỷ cương pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi 12 dự án với diện tích 37,80 ha đất đối với các dự án chậm tiến độ.

Tuy nhiên quy định của pháp luật về khiếu nai, tố cáo trong lĩnh vực đất đai hiện nay chưa quy định cụ thể chế tài xử lý đối với những công dân cố chấp, cố tình đeo bám để khiếu kiện cầu may; vì vậy làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai còn những diễn biến phức tạp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nghệ An: Huỷ bỏ pháp lý 28ha đất mở rộng Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh
UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành quyết định hủy bỏ pháp lý liên quan đến phần diện tích đất 28,0ha thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng phía Đông Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.
Đừng bỏ lỡ
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghiên cứu giải pháp giải quyết hồ sơ các thửa đất đồng sở hữu
  (TN&MT) - Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tiến hành rà soát, củng cố cơ sở pháp lý, đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải pháp xử lý đối với các trường hợp chung quyền sử dụng đất (đất đồng sở hữu).
 • Lào Cai: Xử lý nghiêm việc lấn chiếm vi phạm trên đất ở, đất sản xuất
  Thời gian qua công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, tạo hành lang pháp lý trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Đề công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp Lào Cai đã tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên đất ở, đất sản xuất.
 • Quyết tâm xử lý dự án bất động sản “treo”
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ.
 • Hải Dương: Xem xét thu hồi một số dự án chậm tiến độ
  UBND tỉnh Hải Dương xem xét thu hồi một số dự án chậm tiến độ trong nhiều năm, đã điều chỉnh nhiều lần nhưng chưa thực hiện gây bức xúc trong dư luận như Dự án Nhà máy chế biến, tổng kho rau củ quả xuất khẩu của Công ty CP Vinamit...
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO