Quảng Bình: Quản lý chặt chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Hồng Thiệu | 16/04/2020, 09:46

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày 15/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 612/UBND-TNMT về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung tại Công văn số 208/UBND-TNMT ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế (đặc biệt là công trình xử lý nước thải và chất thải rắn y tế nguy hại) đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn công tác thu gom, phân loại chất thải tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 (nếu có), khu vực cách ly (cách ly tập trung tại các khu vực quân đội, cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cách ly tại nhà và khu vực cách ly khác được UBND tỉnh thành lập) đảm bảo thực hiện đúng theo quy định; hướng dẫn khử khuẩn nước thải sau xử lý tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Mặt khác, Sở Y tế chỉ đạo cụ thể đối với Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong trường hợp hệ thống xử lý rác thải y tế của Bệnh viện không đáp ứng được thì chỉ đạo vận chuyển đến Bệnh viện đa khoa tuyến huyện khác gần nhất (còn khả năng tiếp nhận xử lý) để phối hợp xử lý; nếu các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong tỉnh không đáp ứng được thì hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiếp nhận, xử lý...

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tham mưu đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt nói chung, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế phát sinh trong phòng chống dịch Covid-19 (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung được UBND tỉnh thành lập).

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tổ chức, cá nhân thiếu ý thức trong công tác vệ sinh môi trường, đổ rác hoặc tập kết rác thải không đúng nơi quy định; chỉ đạo Ban Quản lý Các công trình công cộng, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý; thu gom chất thải rắn sinh hoạt (sau khi được phân loại theo hướng dẫn của Sở Y tế) tại khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm Covid-19 (nếu có), khu vực cách ly tập trung, cách ly tại nhà và khu vực cách ly khác được UBND tỉnh thành lập để xử lý đảm bảo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO