Quảng Bình: Nhiều kết quả tích cực sau gần 10 tháng thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

30/08/2018, 08:49

 (TN&MT) - Chỉ sau gần 10 tháng thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã tiếp nhận và giải quyết hơn 32.000 hồ sơ, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhất định.

Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức hoạt động vào ngày 1/11/2017.Sau gần 10 tháng đi vào hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Sự liên kết, phối hợp linh hoạt giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh
Sự liên kết, phối hợp linh hoạt giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh
 

Theo Báo cáo số 54/BC-VPĐK ngày 01/08, về tình hình Hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ khi thành lập đến nay, văn phòng đã tiếp nhận, giải quyết 32.222 hồ sơ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đât đai, nhà ở và tài sản khác gấn liền trên đất.

Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, giải quyết 38.728 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Đến nay, đã cấp 7.679 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức với diện tích 401.814,17ha (đạt 99,66% so với diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận); 531.539 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 185.549,63ha (đạt 86,35% so với diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận).

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian cấp giấy CNQSDĐ cho người dân và tổ chức
Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình đi vào hoạt động đã rút ngắn thời gian cấp giấy CNQSDĐ cho người dân và tổ chức
 

Những kết quả đạt được là nhờ sự kết nối hệ thống các cấp, Văn phòng Đăng ký đất đai đã chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan đơn vị khác liên quan việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền trên đất. Văn phòng Đăng ký đất đai đã tập trung giải quyết cơ bản số hồ sơ tồn động.

Hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai đã thể hiện tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu. Quy trình thực hiện công việc thực hiện thống nhất, hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý nên Giấy chứng nhận được cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công tác đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Triển khai thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm theo nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân
Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thủ tục cấp GCNQSDĐ cho người dân
 

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Trần Văn Khương - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình, cho biết: “Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập và đi vào hoạt động đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các thủ tục giấy nhanh hơn, giải quyết được những hồ sơ tồn động. Tạo được sự hài lòng đối với người dân. Thông nhất về mặt chuyên môn nên năng lực của cán bộ nhân viên được nâng cao. Đặc biệt là sự linh hoạt của cán bộ giữa các chi nhánh và Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh. Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính thực hiện thông nhất, cơ sở dự liệu đất đai được quản lý chặt chẽ hơn và tạo được lòng tin”

Chất lượng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận được nâng cao, đảm bảo sự thống nhất. Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chi nhánh rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai nhằm đáp ứng các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực từ khi thành lập nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình vẫn còn gặp một số hạn chế vướng mắc nhất định như: Chỉ mới thành lập nên một số cấp huyện thiếu sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban chuyên môn và UBND cấp xã. Sự phối hợp giữa các chi nhánh cấp huyện và ngành liên quan còn chậm.

“Dù có nhiều kết quả tích cực đạt được nhưng vẫn còn một số hạn chế vướng mắc như: cấp huyện thiếu sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng ban chuyên môn và UBND cấp xã; Sự phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Quản lý đô thị còn chậm. Nguồn nhân lực còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đáp ứng công việc. Hệ thông địa chính lâu nay xây dựng nhưng chất lượng còn thấp, xây dựng cơ sở dự liệu đất đai cấp huyện chậm tiến độ do thiếu ngăn sách. Thời gian cấp GCNQSDĐ rút ngắn quá nhiều, phân cấp chưa có con dấu nên mất thời gian luân chuyển hồ sơ”, ông Trần Văn Khương- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Bình cho biết thêm.

Để tằng cường hiệu quả trong việc quản lý, cấp giấy…khắc phục những hạn chế ông Trần Văn Khương cho biết sẽ kiến nghị tỉnh bố trí thêm nguồn kinh phí để xây dựng. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chi nhánh, huy động lực lượng cán bộ, cập nhật, chỉnh lý nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ địa chính, đảm bảo đúng thời gian cấp giấy.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều quy định sau khi lấy kiến Nhân dân
Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng, so với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp lần này có rất nhiều những quy định đã được bổ sung trên cơ sở ý kiến của cử tri và Nhân dân, có sự sàng lọc, có sự đánh giá tương đối sâu sắc về từng nhóm vấn đề.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO