Quảng Bình: Không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá đất

Thanh Tùng | 31/03/2023, 15:44

(TN&MT) - Ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 552/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

Theo đó, Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, triển khai công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản; phối hợp quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án bất động sản; thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

img_9215.jpg
Một dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lệ Thuỷ. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện định giá đất, tham mưu UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình thực tế; có biện pháp ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản; tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về xây dựng, thông tin cụ thể các chính sách về đất đai, xây dựng để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong các ngày 28 - 29/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các Quyết định số 661/QĐ-UBND, 678/QĐ-UBND và 679/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt tổng diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Hới năm 2023 là 15.587,34 ha, trong đó đất nông nghiệp 8.775,28 ha; đất phi nông nghiệp 6.626,33 ha; đất chưa sử dụng 185,73 ha. Tổng diện tích thu hồi 946,08 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 791,86 ha; đất phi nông nghiệp 154,22 ha; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 825,76 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 75,52 ha; tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp 16,63.

Đối với thị xã Ba Đồn, tổng diện tích tự nhiên được phê duyệt 16.230,11 ha, trong đó đất nông nghiệp 10.764,16 ha; đất phi nông nghiệp 4.910,71 ha; đất chưa sử dụng: 555,24 ha. Tổng diện tích thu hồi 739,52 ha, trong đó đất nông nghiệp 456,76 ha; phi nông nghiệp 282,76 ha; đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 481,81 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 73,85 ha; tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích 91,32 ha, trong đó đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 38,09 ha; cho mục đích phi nông nghiệp 53,23 ha.

Đối với huyện Bố Trạch tổng diện tích tự nhiên 211.549,10 ha, trong đó đất nông nghiệp 196.421,57 ha; đất phi nông nghiệp 12.454,00 ha; đất chưa sử dụng 2.673,53 ha. Tổng diện tích thu hồi 738,03 ha, trong đó đất nông nghiệp 657,86 ha; đất phi nông nghiệp 80,17 ha; đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 771,58 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 0,42 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 15,51 ha; tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích là 138,78 ha, trong đó đưa vào sử dụng cho mục đích đất nông nghiệp 0,60 ha; đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 138,18 ha.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO