Quảng Bình: Giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm

Thanh Tùng | 01/02/2023, 14:41

(TN&MT) -UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp cần tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nahnh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3; Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Bình; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch…

Chỉ thị nêu rõ, năm 2022 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều mặt của đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; du lịch phục hồi nhanh; thu ngân sách vượt khá so với kế hoạch; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được triển khai quyết liệt, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh trật tự được đảm bảo.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được tổ chức chu đáo. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo... được triển khai kịp thời, thiết thực; chú trọng các hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay chia sẻ bằng những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết. Nhân dân trong toàn tỉnh đón Tết Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

1(4).jpg
Hình ảnh cầu Nhật Lệ 2. Ảnh: Hoàng Hải

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023; Công văn số 486-CV/TU ngày 27/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 3/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023…

Tiếp tục tập trung rà soát một số vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ. Tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc, rào cản trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết.

Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán và kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án, dự án phải đáp ứng điều kiện bố trí vốn theo quy định; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với công trình dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra.

Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm: Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3; Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Bình; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch…; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa, xã hội. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng… Các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án đầu tư công khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công các dự án, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra; tập trung thực hiện Dự án chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; đồng bộ hóa các hệ thống thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử giữa cơ quan Đảng và Nhà nước.

Chỉ thị yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục pháp lý đối với các dự án đã phân bổ vốn đầu tư; các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh ngay từ đầu năm 2023 bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo môi trường đầu tư thực sự an toàn, khác biệt và hiệu quả.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ khai thực hiện Dự án thành phần Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, thống nhất với các ngành liên quan, hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về Luật Đầu tư 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

2(4).jpg
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn để có biện pháp thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện. Ảnh minh họa

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn để có biện pháp thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai theo quy định, tránh tình trạng lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất đai. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, giãn tiến độ đầu tư dự án.

Chủ động, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2023 theo từng quý, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định hướng, giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội.

Tổng hợp tình hình xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể của các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, báo cáo UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 1/2023.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp thu hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán; tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phục hồi du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn
  Quy mô đường cao tốc phải có quy mô tối thiểu 04 làn xe hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh lãng phí, khó khăn khi đầu tư mở rộng. Phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh.
 • Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh): Mạnh dạn đưa nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ vào áp dụng
  Cùng với duy trì phát huy thế mạnh các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương, thời gian qua huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn chuyển đổi, đưa nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ vào áp dụng. Qua thực tế những mô hình này bước đầu phát triển tốt, mở ra triển vọng để nhân rộng.
 • Dự án bất động sản nào có cơ hội tăng giá trong năm 2023?
  Các nhà đầu tư tin tưởng, trong năm nay, các dự án sở hữu ưu thế vượt trội về vị trí, tiến độ, tiện ích vẫn nắm giữ nhiều cơ hội gia tăng giá trị, giúp thị trường tăng nhiệt trở lại.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO