Quản lý TN&MT ở Thường Xuân, Thanh Hóa: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Thanh Tâm | 13/04/2023, 09:06

(TN&MT) - Mặc dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, thế nhưng thời gian vừa qua, huyện Thường Xuân vẫn đặc biệt chú trọng công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Định hướng chung của huyện là quản lý tốt tài nguyên và môi trường cũng chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững.

Những con số đáng khích lệ

Trong năm 2022 và quý I/2023, các mục tiêu, kế hoạch đưa ra của các địa phương trong huyện Thường Xuân đều đạt kết quả đáng khích lệ. Cụ thể: Trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, toàn huyện đã hoàn thành công tác đo đạc và thành lập bản đồ địa chính cho 17 xã, thị trấn, trong đó có thị trấn Thường Xuân được đo đạc theo tỷ lệ 1:1.000, 16 xã còn lại được đo đạc theo tỷ lệ 1:2.000; tổng diện tích đo đạc là 8.647,4ha, chiếm 7.76% tổng diện tích tự nhiên theo thống kê đất đai năm 2012.

11-1-.jpg

Quản lý tốt tài nguyên và môi trường giúp Thường Xuân phát triển bền vững

Với công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toàn huyện đã thực hiện được tổng số: 1621 hồ sơ, thực hiện có kết quả 1565 hồ sơ, hiện còn 56 hồ sơ đang giải quyết theo quy định.

Trong năm 2022, UBND huyện Thường Xuân cũng đã phối hợp các sở, ngành, các đơn vị để tham gia ý kiến trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của tỉnh: 5 dự án; phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền cấp huyện: 31 dự án.

Trong công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đã đề xuất phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và danh mục công trình, dự án đầu tư cần ưu tiên giai đoạn 2021 - 2030; đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thường Xuân và Tập trung lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng năm 2023 huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai và thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022 theo quy định. Rà soát khả năng thực hiện các dự án và kêu gọi đầu tư, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu sử dụng đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT; rà soát tổng hợp danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, phải thông qua HĐND tỉnh; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3587/QĐUBND ngày 24/10/2022.

Thực hiện Luật Tài nguyên nước, UBND huyện đã chỉ đạo và tổ chức rà soát, thống kê danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn báo cáo Sở TN&MT theo quy định.

Đẩy mạnh quản lý khoáng sản theo hướng bền vững

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, UBND huyện Thường Xuân đã ban hành văn bản chỉ đạo dừng tận thu đất thừa trong quá trình thi công xây dựng Nhà máy chế biến đất sét và thương mại vật liệu xây dựng tổng hợp tại xã Luận Thành. Rà soát các trường hợp xin san gạt đất để xây dựng nhà ở có vận chuyển đất ra ngoài khu vực san gạt, trình Sở TN&MT thẩm định phê duyệt. Tham gia ý kiến về đề nghị tận thu khối lượng đất thải trong quá trình thi công phương án hạ thấp độ cao cải tạo mặt bằng xây dựng nhà ở riêng lẻ và trồng cây lâu năm trên địa bàn huyện. Thực hiện việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công công trình của các chủ đầu tư dự án.

11-2-.jpg

Thanh Hóa chú trọng công tác quản lý khoáng sản

Thường Xuân có diện tích tự nhiên 1.113,24 km², là huyện rộng nhất tỉnh Thanh Hóa. Địa hình huyện chủ yếu là đồi núi thấp, bị chia cắt nhiều, độ dốc lớn, có nhiều tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Những năm qua, các ngành chức năng luôn chú trọng công tác quản lý tài nguyên và môi trường góp phần phát triển kinh tế theo định hướng bền vững.

Tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tham gia ý kiến về Dự thảo Chỉ thị tăng cường trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; dự thảo Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

Thường xuyên thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác quản lý sử dụng đất, hạn chế các hiện tượng vi phạm chính sách Pháp luật đất đai. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quản lý, sử dụng đất đai. Đảm bảo quản lý đất đai được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Huyện cũng đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hành động số 135/KHUBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh, Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các 8 cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và định hướng trong thời gian tới - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các đơn vị. Xử lý nghiêm nếu xảy ra sai phạm.

Ông Trịnh Đình Minh - Trưởng phòng TN&MT huyện Thường Xuân cho biết: Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2022 và quý I/2023 được quản lý chặt chẽ, cơ bản bám sát quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản và các văn bản dưới luật.

“Trên cơ sở thực hiện tốt các kế hoạch, ngành TN&MT Thường Xuân góp phần đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; công tác quản lý đất đai, tài nguyên cũng như môi trường luôn đảm bảo theo quy định. Định hướng chung của huyện là quản lý tốt tài nguyên và môi trường cũng chính là phát triển kinh tế theo hướng bền vững” - ông Trịnh Đình Minh nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bình Định: Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra thực địa tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại địa bàn thị xã An Nhơn và các huyện: Tây Sơn, Vân Canh. Qua thực tế kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO