Quản lý tài nguyên Bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH ở Phù Yên (Sơn La): Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Nguyễn Nga | 21/07/2022, 10:35

(TN&MT) - Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản… Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Đồng bộ trên các lĩnh vực

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã ban hành hơn 800 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về tài nguyên, môi trường. Duy trì tổ chức Hội nghị ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thành thống kê đất đai năm 2021. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất... được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh. Triển khai đo đạc, điều chỉnh quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có nguồn gốc từ công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng. Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa nhân dân bản Suối Vạch, xã Kim Bon với nhân dân 4 bản xã Bắc Phong…

a1.jpeg

UBND huyện Phù Yên tổ chức Ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý TN&MT giữa Chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện.

Lĩnh vực khoáng sản, đã rà soát, khoanh vùng, theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã chủ động phối hợp với các xã giáp ranh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và yêu cầu các hộ gần khu vực có khoáng sản ký cam kết chấp hành theo quy định. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời xử lý. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn xã Tường Phong, Mường Do, Tân Lang, Huy Tường, Tường Tiến.

Công tác bảo vệ tài nguyên nước, đã tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Hiện, huyện Phù Yên đang tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước với 4 con suối trong năm 2022.

Nỗ lực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Trong công tác bảo vệ môi trường, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về quản lý, bảo vệ môi trường năm 2022; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Năm 2022 ghi dấu Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, nước; triển khai các hoạt động để phổ biến, tuyên truyền, sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải nông thôn đạt 86%

Thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý chất thải rắn, đến nay, tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Phù Yên được thu gom, xử lý đạt 86%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 91%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý đạt 100%.

Hiện nay, toàn huyện có 12 xã, thị trấn đã thu gom, xử lý rác thải tập trung tại bãi rác huyện; dự kiến sẽ triển khai mở rộng thêm 4 xã trong năm 2022. Các xã còn lại, huyện đã tổ chức hướng dẫn người dân đào hố rác di động theo hướng dẫn của Sở TN&MT, đảm bảo thu gom, chôn lấp đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới 5/6... Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; khuyến khích người dân phát hiện, đấu tranh với các vi phạm về môi trường. Đưa quy định về bảo vệ môi trường vào nội quy trong cơ quan, quy ước, hương ước của thôn cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng xã văn hóa; lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện. Một điểm mới nữa là trong năm nay, huyện đã xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; thông báo số điện thoại và địa chỉ email tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện không có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lớn quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, còn một số cơ sở chế biến nông sản dong giềng hoạt động theo mùa vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau có tình trạng thực hiện chưa đúng nội dung cam kết, để xảy ra xả thải gây ô nhiễm môi trường. Hằng năm, UBND huyện đã tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, sơ chế nông sản. Từ năm 2021 đến nay, không phát sinh hiện tượng ô nhiễm.

Chủ động phát hiện, giải quyết vi phạm ngay từ cơ sở

Nhìn chung, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Phù Yên quan tâm chỉ đạo sát sao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về TN&MT đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh và có chiều hướng thuyên giảm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, môi trường được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, tại cấp huyện hiện nay chỉ có 1 cán bộ tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 27 xã, thị trấn đều chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường mà do cán bộ địa chính kiêm nhiệm. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên gây khó trong quá trình tham mưu quản lý. Chính quyền cơ sở có lúc, có nơi khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, môi trường, khoáng sản thì chưa kịp thời xử lý, chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ tuy đã được quan tâm kiện toàn nhưng kỹ năng giải quyết công việc của một số công chức vẫn chưa đáp ứng được trong tình hình mới.

a2.jpg

Rà soát các số liệu chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Để hoàn thành mục tiêu của năm 2022 là quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó BĐKH, thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động người dân, cộng đồng dân cư mạnh dạn đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, triển khai di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Nắm chắc địa bàn để sớm phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, với quan điểm phòng là chính. Tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Bài liên quan
 • Sơn La: Đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường niên vụ nông sản 2021-2022
  (TN&MT) - Ngày 17/6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại 4 cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy quyền BQL khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp giấy phép môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (khu công nghiệp) thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.
Đừng bỏ lỡ
 • Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ngày hội thu gom rác tái chế
  Ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đồng loạt tổ chức những ngày hội thu gom rác tái chế trên địa bàn thành phố, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên
  (TN&MT) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Tạp chí TN&MT tổ chức Diễn đàn Môi trường năm 2023 với chủ đề “Giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành tài nguyên”. Đây là sự kiện thường niên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), đặc biệt là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí TN&MT.
 • Thời tiết ngày 9/6: Mưa dông tập trung về chiều tối
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong hôm nay (9/6), tất cả các khu vực trên cả nước sẽ có mưa,  tập trung vào chiều và tối.
 • Thúc đẩy hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai năm 2023
  (TN&MT) - Theo trình tự luân phiên giữa các quốc gia ASEAN, năm 2023, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 và các phiên họp liên quan của ACDM, Trung tâm điều khối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA)…
 • Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở TP. Hội An và huyện Núi Thành
  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 3577/UBND-KTN về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố Hội An và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.
 • El Nino tác động đến đời sống xã hội: cảnh báo và giải pháp - Nhanh chóng xây dựng kịch bản ứng phó
  (TN&MT) - Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn (KTTV), năm 2023, có khả năng sẽ xác lập nhiều kỷ lục nắng nóng và các hình thái thời tiết dị thường do tác động của hiện tượng El Nino kết hợp xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.
 • Mường Lát (Thanh Hóa): Linh hoạt giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Thanh Hóa, địa hình Mường Lát cơ bản là đồi núi, dân số ít và chủ yếu là đồng bào dân tộc. Nơi đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, rất cần thiết phải có các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng và nhận thức của người dân về những hậu quả của thiên tai.
 • Ngành KTTV trước xu hướng thời tiết nguy hiểm: Hướng tới mô hình hóa và dự báo tác động
  (TN&MT) - Việc xây dựng công cụ dự báo, cảnh báo, cũng như cập nhật công nghệ để nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV rất cấp thiết trong bối cảnh nhiều loại hình thời tiết, thiên tai cực đoan có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm nay do hiện tượng El Nino.
 • Hậu Giang quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) theo đúng tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT (Nghị quyết số 24-NQ/TW) đã đề ra, góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển ổn định, bền vững.
 • Đắk Nông: Phí dịch vụ môi trường rừng “tiếp sức” ngành lâm nghiệp
  (TN&MT) - Từ khi triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tình trạng khó khăn về nguồn kinh phí cho công tác quản lý bảo vệ rừng của các công ty lâm nghiệp được tháo gỡ một phần. Tính trong giai đoạn 2012 đến tháng 4/2023, tổng số tiền DVMTR đã thu thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông là hơn 982,5 tỷ đồng, tổng số tiền DVMTR đã chi là 808,7 tỷ đồng.
 • Thách thức phát triển lớn nhất của Việt Nam là biến đổi khí hậu
  Theo ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế Cao cấp của UNDP, thách thức phát triển lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là biến đổi khí hậu. Là một quốc gia có đường bờ biển dài và hai vùng đồng bằng thấp, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia dễ tổn thương nhất trước tình trạng nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 • Những mảnh vụn làm đẹp cuộc đời
  (TN&MT) - “Một mảnh vải vụn sẽ góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật nếu được đặt đúng chỗ. Một người khuyết tật cũng có thể đóng góp những phẩm chất tuyệt vời của mình để làm đẹp cho cuộc đời nếu tìm được đúng vị trí của mình”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO