Quản lý tài nguyên Bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH ở Phù Yên (Sơn La): Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Nguyễn Nga | 21/07/2022, 10:35

(TN&MT) - Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản… Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT).

Đồng bộ trên các lĩnh vực

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã ban hành hơn 800 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về tài nguyên, môi trường. Duy trì tổ chức Hội nghị ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; hoàn thành thống kê đất đai năm 2021. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất... được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh. Triển khai đo đạc, điều chỉnh quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) có nguồn gốc từ công ty lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng. Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai giữa nhân dân bản Suối Vạch, xã Kim Bon với nhân dân 4 bản xã Bắc Phong…

a1.jpeg

UBND huyện Phù Yên tổ chức Ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý TN&MT giữa Chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện.

Lĩnh vực khoáng sản, đã rà soát, khoanh vùng, theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã chủ động phối hợp với các xã giáp ranh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và yêu cầu các hộ gần khu vực có khoáng sản ký cam kết chấp hành theo quy định. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời xử lý. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn xã Tường Phong, Mường Do, Tân Lang, Huy Tường, Tường Tiến.

Công tác bảo vệ tài nguyên nước, đã tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Hiện, huyện Phù Yên đang tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước với 4 con suối trong năm 2022.

Nỗ lực triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Trong công tác bảo vệ môi trường, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về quản lý, bảo vệ môi trường năm 2022; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Năm 2022 ghi dấu Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ TN&MT, Sở TN&MT, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, nước; triển khai các hoạt động để phổ biến, tuyên truyền, sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải nông thôn đạt 86%

Thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý chất thải rắn, đến nay, tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Phù Yên được thu gom, xử lý đạt 86%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 91%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý đạt 100%.

Hiện nay, toàn huyện có 12 xã, thị trấn đã thu gom, xử lý rác thải tập trung tại bãi rác huyện; dự kiến sẽ triển khai mở rộng thêm 4 xã trong năm 2022. Các xã còn lại, huyện đã tổ chức hướng dẫn người dân đào hố rác di động theo hướng dẫn của Sở TN&MT, đảm bảo thu gom, chôn lấp đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Môi trường thế giới 5/6... Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; khuyến khích người dân phát hiện, đấu tranh với các vi phạm về môi trường. Đưa quy định về bảo vệ môi trường vào nội quy trong cơ quan, quy ước, hương ước của thôn cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng xã văn hóa; lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện. Một điểm mới nữa là trong năm nay, huyện đã xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; thông báo số điện thoại và địa chỉ email tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện không có các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lớn quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, còn một số cơ sở chế biến nông sản dong giềng hoạt động theo mùa vụ từ tháng 10 năm trước đến tháng 1 năm sau có tình trạng thực hiện chưa đúng nội dung cam kết, để xảy ra xả thải gây ô nhiễm môi trường. Hằng năm, UBND huyện đã tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, sơ chế nông sản. Từ năm 2021 đến nay, không phát sinh hiện tượng ô nhiễm.

Chủ động phát hiện, giải quyết vi phạm ngay từ cơ sở

Nhìn chung, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Phù Yên quan tâm chỉ đạo sát sao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về TN&MT đã được phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh và có chiều hướng thuyên giảm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, môi trường được thực hiện kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, tại cấp huyện hiện nay chỉ có 1 cán bộ tham mưu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 27 xã, thị trấn đều chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường mà do cán bộ địa chính kiêm nhiệm. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên gây khó trong quá trình tham mưu quản lý. Chính quyền cơ sở có lúc, có nơi khi phát hiện các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, môi trường, khoáng sản thì chưa kịp thời xử lý, chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền. Tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ tuy đã được quan tâm kiện toàn nhưng kỹ năng giải quyết công việc của một số công chức vẫn chưa đáp ứng được trong tình hình mới.

a2.jpg

Rà soát các số liệu chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Để hoàn thành mục tiêu của năm 2022 là quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó BĐKH, thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận động người dân, cộng đồng dân cư mạnh dạn đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, triển khai di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Nắm chắc địa bàn để sớm phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, với quan điểm phòng là chính. Tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Bài liên quan
 • Sơn La: Đánh giá hoạt động bảo vệ môi trường niên vụ nông sản 2021-2022
  (TN&MT) - Ngày 17/6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại 4 cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Châu Âu và cuộc “chuyển đổi năng lượng” ngoạn mục
  (TN&MT) - Dù đối mặt với khủng hoảng kép về thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga và sự sụt giảm sản lượng điện, các nước Châu Âu không quay trở lại sử dụng nhiệt điện than như dự báo mà tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo ở mức kỷ lục trong năm 2022.
 • Tín chỉ các-bon - “tài nguyên” mới nổi
  (TN&MT) - Việt Nam đang sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào nhưng chưa được khai phá, đó là tín chỉ các-bon quy đổi khi thực hiện các hoạt động cắt giảm phát thải hoặc hấp thụ khí nhà kính. Loại “tài nguyên xanh” dành cho “thị trường xanh” này đang trở nên hấp dẫn trên thế giới, nhất là trong bối cảnh các quốc gia sẽ áp dụng các loại thuế các-bon trong thời gian sắp tới.
 • Bảo vệ môi trường đầu xuân - những góc nhìn đa chiều
  (TN&MT) - Đầu Xuân mới, nhóm phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã ghi lại những ý kiến của lãnh đạo, các nhà quản lý ngành TN&MT trên mọi miền Tổ quốc. Từ Thủ đô Hà Nội thân yêu đến TP.HCM sôi động, từ miền Trung ruột thịt đến vùng cao Tây Bắc và cả du khách nước ngoài… đâu đâu cũng đề cao vai trò của bảo vệ môi trường với cuộc sống.
 • TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông): Phát triển đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp
  (TN&MT) - TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) được thành lập từ ngày 1/1/2020, được đánh giá là thành phố trẻ có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển trong tương lai. Hiện tại, TP. Gia Nghĩa đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa theo hướng xanh - sạch - đẹp, văn minh và hướng đến đạt chuẩn cơ bản các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025.
 • Thời tiết ngày 31/1: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 31/1/2023, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, đêm không mưa, sáng sớm sương mù. Vùng núi cao phía Bắc đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
 • Bộ Quốc phòng phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'
  Ngày 30/1, tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
 • Hà Tĩnh: Xây dựng cảnh quan, môi trường sạch, đẹp phục vụ lễ hội chùa Hương Tích
  Vào dịp đầu năm mới, khai hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) đón hàng chục nghìn lượt khác thập phương trong cả nước về vãn cảnh, hành hương. Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường luôn được BQL chùa Hương Tích quan tâm thực hiện nhằm để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách.
 • Đà Nẵng: Sôi nổi ra quân “Tết trồng cây”
  (TN&MT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”, các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng sôi nổi ra quân Tết trồng cây. Tết trồng cây trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần ươm lên những mảng xanh trên địa bàn đô thị Đà Nẵng.
 • Lào Cai: Hàng trăm công nhân của KCN hóa chất Tằng Loỏng tham gia Tết trồng cây
  Với mục địch bảo vệ môi trường Khu công nghiệp, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và sáng kiến “Một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/1/2023 (tức 9/1 âm lịch) hơn 300 cán bộ, công nhân của 18 nhà máy, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng đã tham gia Tết trồng cây.
 • Thời tiết 30/1: Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 30/1 tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
 • Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Quý Mão
  Ngày 28/1 (tức mồng 7 Tết) tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong (Hòa Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.
 • Quảng Trị: Phát động tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão
  Mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại khu di tích Thành Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO