Quản lý, bảo vệ môi trường tại Sơn La: Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát

Bài và ảnh: Nguyễn Nga | 26/05/2022, 06:10

(TN&MT) - Từ năm 2021 tới nay, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; đổi mới phương thức giám sát xử lý chất thải qua hệ thống camera truyền trực tiếp về các thiết bị di động thông minh của cơ quan quản lý. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng dân cư.

Kiểm soát môi trường các khu, cụm công nghiệp

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 Khu công nghiệp (KCN) Mai Sơn với 5 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất. Qua quan trắc tại 5 vị trí với 14 thông số cho thấy: Chất lượng môi trường không khí tại KCN cơ bản ổn định, hầu hết các thông số nằm trong giới hạn cho phép. Chất lượng môi trường nước mặt tại 3 điểm quan trắc trên suối Nậm Pàn với 23 thông số cũng đều nằm trong giới hạn cho phép.

5-1-.jpg

Sơn La triển khai nhiều hoạt động thiết thực đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống.

Hiện nay, trong các cơ sở, phát sinh nước thải lớn nhất từ Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La, Dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, được UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Nước thải phát sinh sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng khoảng 80%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác trong KCN, nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt, được xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Bên cạnh đó, KCN Mai Sơn đang xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.500 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2022. UBND tỉnh đang bố trí nguồn kinh phí để đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục cho Hệ thống, truyền dữ liệu về Sở TN&MT để kiểm soát chất lượng nước thải.

Về chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong sản xuất, kinh doanh khoảng 1.342 tấn/tháng. Trong đó, chủ yếu là chất thải rắn sản xuất tại Nhà máy chế biến nông sản BHL Sơn La, phát sinh trong niên vụ sản xuất khoảng 4 - 5 tháng/năm và được Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cho các đơn vị khác làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất phân hữu cơ. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1,2 tấn/tuần, các đơn vị đã thu gom, tập kết, được vận chuyển, xử lý với tần suất 4 lần/tháng. Chất thải nguy hại được thu gom, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

Còn với 2 cụm công nghiệp (CCN) Gia Phù và Mộc Châu, chưa được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải. Song số cơ sở đang hoạt động ít, đặc thù loại hình sản xuất có lượng nước thải phát sinh không đáng kể, chủ yếu là nước thải sinh hoạt, đã thu gom và xử lý trước khi xả ra môi trường. Chất thải rắn công nghiệp thông thường đã thu gom và hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để xử lý.

Đồng bộ các nhóm giải pháp

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Trong năm 2021, công tác bảo vệ môi trường đã được tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, chú trọng ngay từ giai đoạn lập dự án đầu tư cũng như xem xét, lựa chọn, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Năm 2021, UBND tỉnh đã thẩm định và phê duyệt 7 báo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra xác nhận công trình bảo vệ môi trường 3 dự án; kiểm tra 83 dự án, xử phạt 8 dự án với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

5-2-.jpg

Từ năm 2021 tới nay, Sơn La đã đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát với các cơ sở xả thải lớn, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh.

Một trong những điểm nhấn trong năm qua là tỉnh đã chủ động thay đổi phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa. Chủ động kiểm tra, giám sát chặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả thải; đổi mới phương thức giám sát qua hình thức trực tuyến, liên tục - camera giám sát truyền trực tiếp qua App điện thoại về các thiết bị di động thông minh để cập nhật, không phân biệt không gian và thời gian giám sát, sẵn sàng kiểm tra, lấy mẫu đối chứng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm về môi trường.

Cùng với đó, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường; không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm; giám sát, đôn đốc các cơ sở xả thải lớn xây dựng hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý Nhà nước để xây dựng hệ thống dữ liệu và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Gắn trách nhiệm BVMT với trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên UBND tỉnh triển khai ký cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bằng những cách làm, giải pháp sáng tạo, hiệu quả, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đã có bước tiến mới, góp phần đảm bảo mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tín hiệu tích cực từ các chỉ tiêu về môi trường

Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT tỉnh, đến hết năm 2021, trên 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên toàn tỉnh được thu gom; 56% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được tái chế, tái sử dụng; 80% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 13% số đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thu gom, xử lý...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại một số địa phương vẫn còn hạn chế trong kiểm tra, giám sát, chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Biên chế hành chính cho cơ quan quản lý môi trường các cấp còn thiếu, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Tại các xã, phường, công tác quản lý môi trường chủ yếu do công chức địa chính kiêm nhiệm, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.

Năm 2022, là năm Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản định hướng, triển khai nhiều hoạt động để đưa Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý để chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm. Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đề án bảo vệ môi trường, chất lượng quan trắc môi trường. Triển khai thực hiện dự án Tăng cường năng lực quan trắc môi trường tỉnh; lắp đặt Hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục làm căn cứ theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường.

Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường. Xử lý triệt để, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chú trọng đến các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi, khai thác khoáng sản, thủy điện; các dự án trong hành lang bảo vệ nguồn nước... Vận hành hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn với trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra ô nhiễm thành điểm nóng tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Đừng bỏ lỡ
 • Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện Chính phủ số vào năm 2030
  (TN&MT) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1232/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Trong kế hoạch hành động, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu, đến năm 2030 chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam sẽ thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.
 • SEAFFGS - Giải pháp hỗ trợ cảnh báo hiệu quả lũ quét, sạt lở đất tại Việt Nam
  (TN&MT) - Sáng 28/6, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (KTTV) phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tổ chức Hội thảo công bố hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS) và kết thúc hợp phần khu vực Đông Nam Á thuộc dự án Crews Canada.
 • Dự báo các tác động kinh tế vĩ mô của BĐKH tại Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội thảo kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình GEMMES tại Việt Nam. Các nghiên cứu trong dự án đã đưa ra được bức tranh toàn cảnh về các kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) trong tương lai, từ đó, dự báo sự thay đổi của kinh tế, xã hội ở Việt Nam và đề xuất các hành động chính sách ứng phó BĐKH.
 • Yên Bình (Yên Bái): Sôi nổi phong trào “6 không, 6 sạch”
  Trong thời gian qua, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tích cực vận động người dân xây dựng mô hình “6 không, 6 sạch”, sau cuộc vận động nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng.
 • Ngày 28/6, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết Bắc Bộ hôm nay (28/6) nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, tới chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.
 • Thấy gì qua thành công ở Green Day B1 Thành Công
  (TN&MT) - Mặc dù mới tổ chức buổi đầu tiên nhưng hoạt động Green Day - đổi rác lấy quà tại điểm B1 Thành Công của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) - Chi nhánh Ba Đình đã thu được kết quả ấn tượng. Từ điểm sáng B1 Thành Công, có thể áp dụng cách làm cho các điểm đổi rác lấy quà của Urenco đang diễn ra.
 • Vùng áp thấp sắp vào Biển Đông, các địa phương chủ động ứng phó
  Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay trên khu vực phía Nam đảo Lu-dông (Philippines) đang tồn tại một vùng áp thấp. Dự báo khoảng đêm 27 và ngày 28/6, vùng áp thấp này đi vào khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khoảng ngày 29/6-2/7, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.
 • Tiến tới ràng buộc pháp lý toàn cầu về cam kết giảm nhựa
  Dự thảo Nghị quyết "Chấm dứt ô nhiễm nhựa: Hướng tới một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế" là một cam kết mang tính chất lịch sử chấm dứt ô nhiễm nhựa tại các quốc gia trên toàn thế giới. Nội dung của Nghị quyết hướng đến một cam kết có tính chất pháp lý toàn cầu và ấn định thời hạn nhất định cho mỗi quốc gia phải tìm kiếm vật liệu thân thiện với môi trường, nâng cao tính chất tuần hoàn của nhựa, giảm rác thải nhựa, tăng cường tái chế.
 • Ngày 27/6, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt
  Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (27/6) và ngày 28/6, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.
 • Quảng Nam đầu tư 210 tỷ đồng xây Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại
  (TN&MT) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa có Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.
 • Thời tiết ngày 26/6: Hà Nội tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C
  Dự báo thời tiết ngày 26/6, khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Ngày Lạnh Thế giới 26/6: Hiểu đúng về lĩnh vực làm lạnh để bảo vệ Trái đất
  (TN&MT) - Ngày Lạnh Thế giới năm nay có chủ đề là #CoolingMatters (Tạm dịch là: Các vấn đề làm lạnh), nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng và lợi ích thiết yếu của ngành công nghiệp lạnh, điều hòa không khí và bơm nhiệt đối với cuộc sống và xã hội hiện đại. Qua đó, thực hành sản xuất kinh doanh và sử dụng các thiết bị này một cách an toàn và trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO