PVEP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

PV | 28/12/2021, 09:26

(TN&MT) - Ngày 27/12, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2021, PVEP đã đối diện với rất nhiều khó khăn, giá dầu biến động không ổn định và đặc biệt là ảnh hưởng nghiệm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động thi công khoan, khai thác, xuất bán dầu…

Với mục tiêu đặt ra ngay từ đầu năm 2021 là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, tối ưu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, chủ động thích ứng với mọi biến động của thị trường bên cạnh giải pháp tiếp tục nâng cao quả hiệu quả quản trị điều hành, PVEP đã xây dựng các giải pháp triển khai cụ thể, chi tiết thông qua việc ban hành các kế hoạch/chương trình hành động; phân giao chỉ tiêu và nhiệm vụ đến từng đơn vị/dự án, từng bộ phận chuyên môn.

Tổng Giám đốc PVEP Trần Hồng Nam báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đồng thời, được với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động PVEP, tính đến 06 giờ ngày 02/12/2021, PVEP đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng khai thác dầu khí về đích sớm 15 ngày, sản lượng khai thác dầu về đích sớm 29 ngày, các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) về đích sớm 135 ngày, các chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành ngay từ những tháng đầu năm.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng năm 2021 dự kiến được 0,7 triệu tấn (phần PVEP) đạt 109% kế hoạch năm, có 1 phát hiện đầu khí mới Sói Vàng (GK SV-1X) Lô 16-15. Sản lượng khai thác: 3,49 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 7,29 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm, trong đó, sản lượng dầu & condensate là 2,53 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 955 triệu m3.

Sản lượng khai thác dầu thực tế cao hơn kế hoạch do hầu hết các mỏ trong nước khai thác ổn định với duy trì Uptime cao. Các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn/tương đương dự báo. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao năm 2021 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), RĐ-PĐ (Lô 15-2), CNV (Lô 09-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b, Algeria).

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2021, PVEP đã hoàn thành và đưa vào khai thác dòng khí đầu tiên mỏ Sư Tử Trắng Pha 2A, Lô 15-1 ngày 14/6/2021 (giếng ST-7P) và tiếp tục đưa giếng ST-8P vào khai thác ngày 20/8/2021. Các giếng khai thác của Sư Tử Trắng-2A cho lưu lượng condensate cao, đã đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận của PVEP. Năm 2021, PVEP đã thực hiện 16 giếng khoan phát triển khai thác, một số giếng khoan đưa vào khai thác với lưu lượng khai thác cao hơn dự kiến và tiết kiệm hàng chục triệu USD. Việc hoàn thành tiến độ khoan 16 giếng này trong năm 2021 cũng là tiền đề quan trọng cho sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng khai thác và giá dầu tích cực, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2021. Trong đó, tổng doanh thu ước tính 31.900 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế trước phân bổ chi phí ước tính 12.400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5.600 tỷ đồng; Nộp NSNN ước đạt 11.800 tỷ đồng. Ngoài ra, PVEP luôn chú trọng ưu tiên và chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị/quản lý doanh nghiệp và quản trị danh mục đầu tư trong thời gian qua. Tổng chi phí tiết giảm PVEP thực hiện năm 2021 là 670 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Hoàng Quốc Vượng trao Bằng khen của Ủy ban cho các cá nhân và trao Danh hiệu Doanh nhân Dầu khí tiêu biểu

Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế. Hướng tới người lao động và các hoạt động xã hội – cộng đồng, PVEP luôn quan tâm phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Chế độ chính sách, tiền lương và phúc lợi của người lao động được thực hiện tốt nhất trong điều kiện của Tổng Công ty.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh trao Cờ thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường cũng được PVEP kiểm soát tốt trong năm qua, không xảy ra sự cố/tai nạn tại văn phòng Tổng Công ty cũng như các công trình dầu khí. Tình hình an ninh an toàn biển được duy trì, đảm bảo tốt. Đặc biệt, PVEP đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, sức khỏe người lao động an toàn. PVEP đã thường xuyên bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn, thường xuyên cập nhật định hướng lãnh đạo của cấp trên, kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo duy trì ổn định hoạt động SXKD và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tính đến tháng 12/2021 đã có 100% cán bộ công nhân viên của Tổng công ty và các đơn vị/dự án hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 1 và hơn 97% đã hoàn thành tiêm cả 2 mũi.

Lãnh đạo PVEP trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Bên cạnh đó, đồng hành cùng cả nước chung tay chống dịch Covid-19, PVEP đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ như ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ; hỗ trợ 30 máy thở và 05 xe cứu thương cho các tỉnh/thành phố đang bùng phát dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ 100 máy thở chức năng cao để hỗ trợ TP. Hà Nội phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền là hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều động ý nghĩa, thiết thực khác.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Petrovientam Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP đã đạt được trong năm qua và khẳng định những thành tích mà PVEP đạt được đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn trong năm 2021.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2021, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đánh giá PVEP đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu được đặt ra từ đầu năm là vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất liên tục, ổn định, an toàn, từ đó đã hoàn thành vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước đang ở trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Bước sang năm 2022 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị PVEP tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, trong đó quan trọng nhất là việc tiếp tục đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục, nỗ lực có các giải pháp đột phá đưa các mỏ mới vào khai thác, phấn đấu tăng sản lượng trong năm 2022. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, dự báo, chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó cho các kịch bản của năm 2022, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, bản lĩnh, tâm huyết, cùng với đó có các chế độ, chính sách thu hút nhân lực trẻ, tài năng cho lĩnh vực E&P. Ngoài ra, PVEP cần tập trung giải quyết các khó khăn, tồn đọng, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng cũng lưu ý PVEP cần tiếp tục triển khai sâu rộng Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả" trong toàn Tổng Công ty, các đơn vị thành viên, chi nhánh, liên doanh.

Nhân dịp năm mới 2022, đồng chí Hoàng Quốc Vượng đã gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP và tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng PVEP sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm mới 2022, tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị chủ lực trong lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Quốc Việt cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn, đã giúp PVEP tháo gỡ các khó khăn và cam kết tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, hướng tới nhiệm vụ phát triển PVEP bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn.

Nhân dịp này, với những thành tích xuất sắc trong năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân của PVEP và các đơn vị đã được tôn vinh với nhiều danh hiệu khen thưởng như Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; danh hiệu "Doanh nhân, Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu"; Cờ thi đua của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam… cùng nhiều danh hiệu khen thưởng của Tập đoàn và Tổng Công ty.

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVEP, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc Trung đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng Công ty năm 2022 với quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí.

Bài liên quan
 • PVEP: Vượt kế hoạch các chi tiêu 9 tháng năm 2021
  (TN&MT) - Mặc dù triển khai hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, nhưng PVEP đã tối ưu tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để chủ động thích ứng với mọi biến động của thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, hoàn thành nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2023
  (TN&MT) - Trong quý I/2023, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, không để xảy ra tai nạn/sự cố, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 • Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”
  Ngày 29/03, Vingroup công bố vừa được The Asset Triple A Country Awards vinh danh là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”. Đồng thời, Vingroup cũng cùng VinFast – công ty thành viên của Tập đoàn chia sẻ Giải “Khoản vay xanh tốt nhất”. Với 2 giải thưởng danh giá trên, Vingroup đã khẳng định được vai trò tiên phong trong đầu tư xanh và gọi vốn trên thị trường quốc tế.
 • Petrovietnam: Sẵn sàng hỗ trợ PTSC trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi
  (TN&MT) - Petrovietnam sẵn sàng ủng hộ về mọi mặt để PTSC có thể thực hiện thành công định hướng mới trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK).
 • Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa Petrovietnam
  (TN&MT) - Bây giờ đi đến đâu cũng nghe nhắc tới văn hóa doanh nghiệp. Thế nhưng, hiểu một cách sâu sắc, có hệ thống, gắn với thực tiễn đơn vị thì không phải ai cũng nói đúng và hành động đúng.
 • Phối hợp bảo vệ công trình Thủy điện Sông Tranh 2
  Sáng 28/3, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công an huyện Bắc Trà My cùng Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ đã tổ chức giao ban công tác bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong năm 2022 và quý 1/2023.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với THACO
  Tại buổi thăm và làm việc với THACO, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, THACO là nơi hội đủ yếu tố để thành lập CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế tư nhân.
 • Petrovietnam: Triển khai các giải pháp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy SXKD khâu sau
  (TN&MT) - Các đơn vị khâu sau cần tiếp tục triển khai các giải pháp chung, xuyên suốt như: Phát huy tối đa các nguồn lực, động lực để tăng trưởng; tận dụng hiệu quả kinh tế chia sẻ; tập trung khai thác và mở rộng thị trường trên cùng một hệ sinh thái.
 • PV Drilling phát động trồng 100.000 cây xanh
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Tổng công ty và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Lễ phát động trồng 100.000 cây xanh.
 • Kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu
  Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký công văn số 548/TCQLTT- CNV về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
 • PVFCCo: Thực thi sứ mệnh vì chữ "An"
  (TN&MT) - “An” ở đây chính là an ninh lương thực, an ninh nông nghiệp quốc gia. Trong suốt hành trình 20 năm qua, PVFCCo cùng với thương hiệu “Phân bón Phú Mỹ - Cho mùa bội thu” đã thực thi sứ mệnh vì chữ “An” đó.
 • Phân bón Cà Mau không ngừng tìm kiếm nhân lực công nghệ chất lượng cao
  Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo Tự động hóa và Số hóa trong sản xuất nông – công nghiệp” lần thứ I năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 26/3.
 • Thành tựu của Gas South sau chiến lược phát triển bền vững
  Doanh thu của Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam - Gas South tăng trưởng 38% sau 3 năm tái cấu trúc và hiện thực hóa kế hoạch phát triền bền vững.
 • PVFCCo tập trung đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ mới
  (TN&MT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhắn gửi tới toàn thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi Tổng công ty chuẩn bị bước sang tuổi mới, hoàn thành hành trình 20 năm cho mùa bội thu (28/3/2003 - 28/3/2023).
 • Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình tiên phong
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Tập đoàn TKV tổ chức giải các môn thể thao dân tộc: Gắn kết người lao động
  (TN&MT) - Hiện nay, Tập đoàn Công nghiêp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có 42 dân tộc thiểu số ở khắp các vùng miền trong cả nước đến làm việc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO