PV GAS: Văn hóa doanh nghiệp phát huy sức mạnh tổng hòa của đại gia đình Petrovietnam

PV | 20/09/2022, 14:22

Để ghi nhận kết quả đã đạt được của các đơn vị trong công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (VHDN), Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa ban hành Quyết định khen thưởng cho 5 tập thể điển hình, có chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông và VHDN, trong đó có Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

PV GAS xác định công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp – thương hiệu PV GAS phải phù hợp với VHDN Petrovietnam và tin tưởng sức mạnh tổng hòa của toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tạo nên những thành công mới, tiếp tục phát triển sự nghiệp bằng những phương thức mới, tiến bộ, gắn bó chặt chẽ với quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu của từng đơn vị trong đại gia đình Petrovietnam.

Phát huy nền tảng văn hóa Petrovietnam tại PV GAS

Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp, chi phối hoạt động của mọi thành viên và tạo nên bản sắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp. Tác động to lớn của VHDN tạo nên phong thái riêng, giúp phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác; đồng thời nâng tầm vị thế của doanh nghiệp, tạo nên một tập thể đoàn kết – sáng tạo – năng động có sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ và hấp dẫn lực lượng lao động tiên tiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

1.-chuc-mung-sinh-nhat.jpg
Người lao động đoàn kết, tin tưởng, hân hoan chào mừng sinh nhật PV GAS – Tuổi 32 rực rỡ

Với tầm quan trọng đó, VHDN được chú trọng triển khai trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Khởi điểm là Kế hoạch số 5799/KH-DKVN về việc triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn. Đây thực sự là kim chỉ nam đúng thời điểm, đúng định hướng, đi trước cả nhiều hướng nhận định trong xã hội tại Việt Nam về tính nhất thiết phải xây dựng VHDN.

Từ những chỉ đạo rất cụ thể, sát sao và mang tính thực tiễn của Văn hóa Petrovietnam, quá trình định hình và phát triển VHDN của từng đơn vị trong Tập đoàn có biến chuyển tích cực, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, tạo nên bản sắc của Văn hóa Dầu khí, mà người lao động phải trân trọng, gìn giữ và phát triển với phương hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, góp phần khẳng định thương hiệu, vị thế của một Tập đoàn kinh tế đầu tàu vững mạnh, tiên phong trong nền kinh tế quốc dân.

Tuân thủ, triển khai và phát huy những định hướng sáng suốt từ triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tái tạo xây dựng những giá trị VHDN để tiếp tục phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, PV GAS đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện VHDN PVGAS mang tính chất bao trùm lấy người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường, khách hàng, đối tác làm trung tâm trong quá trình phát triển.

Hiệu quả của tái tạo VHDN tại PV GAS

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, PV GAS đã có nhiều lần xây dựng, biến đổi, quảng bá nhận diện thương hiệu, tạo dựng và lan tỏa các nền tảng VHDN. Vào năm 2018, bộ nhận diện thương hiệu mới của PV GAS đã được giới thiệu, mang tinh thần của Tập đoàn và “Những người đi tìm lửa” nhưng vẫn giữ những nét riêng độc đáo của đơn vị.

2.-mr-hoang-van-quang.jpg
Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang tham gia Hội nghị công tác Truyền thông và VHDN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PV GAS xác định, quá trình triển khai VHDN tại PV GAS nhằm: Truyền tải để CBCNV thấu hiểu được tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động SXKD của đơn vị; Gắn kết các thành viên trong “Mái nhà chung” PV GAS, thống nhất quan điểm và hành động; Tạo động lực làm việc trong nội bộ, tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường. VHDN song hành với nhiệm vụ SXKD và định hướng chiến lược phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của Châu Á. PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy PV GAS, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị trực thuộc và thành viên cùng toàn thể NLĐ PV GAS đồng tâm cam kết và thể hiện quyết tâm cao để triển khai thực hiện VHDN.

Tiêu biểu, PV GAS đã xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện VHDN; đưa nội dung thực hiện VHDN vào thỏa ước lao động tập thể; ban hành Sổ tay một số Quy định ứng xử của Người lao động PV GAS; Hoàn thiện, áp dụng thực hiện các quy chế, quy trình, quy định, giải thưởng trong PV GAS, làm căn cứ xây dựng văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống nhận diện thương hiệu và sử dụng thống nhất, đúng quy định thông qua hệ thống cơ sở vật chất, ấn phẩm, sản phẩm... đáp ứng công việc, hoạt động đều mang dấu ấn văn hóa; Bố trí nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ TT&VHDN;… Việc xác định các giá trị văn hóa của đơn vị tạo nên chuẩn mực để CBCNV, NLĐ thực hiện: thực hiện chương trình 5S, đổi mới hình ảnh, không gian làm việc, tạo nét riêng biệt của từng bộ phận tại đơn vị.

Bên cạnh đó, PV GAS chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng VHDN, thông qua: hoạt động teambuiding, ngày hội gia đình, chương trình đối thoại, tọa đàm giữa lãnh đạo và CBCNV, các cuộc thi, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ... nhằm tăng cường sự gắn kết của CBCNV; Tăng cường công tác an sinh xã hội gắn với đảm bảo an ninh, an toàn công trình khí và đưa hình ảnh PV GAS càng ngày càng gần gũi và thân thiện với cộng đồng; tôn vinh thương hiệu bằng những hành động thiết thực và phù hợp…

3.-van-hoa-an-toan.jpg
Văn hóa an toàn là một trong những kim chỉ nam trong thực hành VHDN tại PV GAS

Với những nỗ lực tái tạo, VHDN đã đồng hành tạo nên những thành quả của PV GAS, làm tăng sức chiến đấu trước đại dịch COVID-19, tác phong làm việc trực tuyến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm… góp phần tăng năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm - dịch vụ; đưa PV GAS giữ vững vị thế hàng đầu về sáng kiến sáng tạo trong những năm qua.

Việc triển khai và truyền thông tích cực 03 nhóm giải pháp cốt lõi, có tính đột phá của PV GAS, đó là: con người/công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống đã nhất quán về tư tưởng và hành động, tiên phong thực hiện các chuẩn mực văn hóa PV GAS trong các chương trình hành động, các mục tiêu cụ thể trong công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Hiệu quả VHDN PV GAS cũng được thể hiện rõ nét qua tinh thần hợp tác, phối hợp công việc giữa các Ban/đơn vị, giữa CBCNV với nhau được nâng lên rõ rệt và gắn kết chặt chẽ. Mối quan hệ đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo và nhân viên ngày càng gần gũi, thân thiện hơn. Các hoạt động của PV GAS đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số - công nghệ thông tin trong xử lý công việc đã được quan tâm, triển khai quyết liệt. Ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBCNV tiếp tục duy trì ở mức cao. Phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn.

Các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ASXH đã được tổ chức gắn liền với các chuẩn mực, giá trị văn hóa PV GAS. PV GAS tự hào trở thành một mẫu hình về VHDN được các tổ chức đánh giá độc lập công nhận. Hàng năm, cùng với kết quả SXKD ấn tượng, quá trình tôn vinh VHDN cũng đã tạo nên sức mạnh để PV GAS liên tiếp lọt vào các bình chọn doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam; trở thành một trong những thương hiệu phát triển bền vững, có uy tín nhất trên thị trường. Gần đây nhất, PV GAS vinh dự đứng trong Danh sách 9 công ty hàng đầu, 10 năm liên tiếp được tạp chí Forbes vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022” và Top 5 Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất.

Hiệu quả của quá trình tái tạo văn hóa Petrovietnam, việc triển khai mạnh mẽ văn hóa PV GAS đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CBCNV toàn Tập đoàn nói chung và PV GAS nói riêng; con người tại PV GAS có tính xung kích, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đội ngũ CBCNV PV GAS hăng say, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong chuyên nghiệp, đoàn kết trong tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp và uy tín của PV GAS trong xã hội, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV GAS trong nước và quốc tế.

Bài liên quan
 • PV GAS: 32 năm với sứ mệnh phát triển ngành công nghiệp Khí vững mạnh
  Trong dòng chảy dịch chuyển không ngừng của một thế giới đầy biến động, suốt hành trình 32 năm bền bỉ, PV GAS liên tục bồi đắp những trang lịch sử phát triển của mình với những dấu mốc ấn tượng, tự hào phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp, tự tin vững bước trên những chặng đường mới bằng sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả tập thể PV GAS.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
 • PV GAS: Xanh hóa các công trình khí
  Trong những năm qua, việc phủ xanh các nhà máy, công trình khí luôn được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quan tâm triển khai. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của PV GAS nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
 • Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao
  Thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong nhiều năm qua về đẩy mạnh xử lý, tái chế tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã không ngừng nỗ lực và tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cho vấn đề này và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
 • Tập đoàn TKV làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh
  Sáng 02/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về hoạt động SXKD và công tác đầu tư của TKV trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đồng chủ trì buổi làm việc.
 • Mực nước lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành
  Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình đa mục tiêu với nhiệm vụ chính là cắt giảm lũ vào mùa mưa, chống hạn hán vào mùa khô và phát điện đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện Quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều đợt xả nước để chống hạn hán ở vùng hạ du, nước trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã xuống mức báo động về mực nước chết.
 • Coca-Cola ra mắt phim ngắn kỷ niệm một năm triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi trên sông Cần Thơ
  Công ty Coca-Cola - đối tác triển khai toàn cầu của Tổ chức The Ocean Clean vừa cho ra mắt phim ngắn mang tên “River Tales” (tạm dịch: Chuyện của sông) nhằm kỷ niệm một năm hợp tác triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor™ trên sông Cần Thơ. Đoạn phim ngắn này kể về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm góp sức giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra đại dương.
 • Giấy giặt Hanjang Ecowash được vinh danh sản phẩm thân thiện với môi trường
  Tại Diễn đàn “Phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023 diễn ra sáng 02/6/2023 tại Hà Nội, sản phẩm giấy giặt Hanjang Ecowash đã được trao chứng nhận TOP sản phẩm thân thiện với môi trường.
 • Kỹ sư KCM Trần Đức Tài: Thấm nhuần lời dạy của Bác với thanh niên
  Với chàng kỹ sư cơ khí Trần Đức Tài, Công ty Khí Cà Mau (KCM), những tư tưởng, lời dạy của Bác Hồ chính là nguồn động lực lớn lao để anh luôn cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện, phát triển bản thân “ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua”. Từ đó đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, được Công đoàn Dầu khí Việt Nam tuyên dương là cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO