PV GAS triển khai mạnh mẽ các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 và diễn biến của giá dầu

PV | 20/02/2021, 11:04

(TN&MT) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc cập nhật, hoàn thiện và đẩy mạnh các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid -19 và diễn biến của giá dầu thô năm 2021, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành cập nhật/điều chỉnh và đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng phó trong tình hình mới.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, toàn thể PV GAS đề cao tinh thần làm việc mới, quyết tâm vượt lên những thử thách của tác động kép, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 2021 cũng như giai đoạn tiếp theo.

Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình khí, đảm bảo cho cuộc sống dân sinh và bảo vệ môi trường

Tết yên vui, an toàn, phòng chống dịch bệnh

Trong năm 2020, đối mặt với khủng hoảng kép của đại dịch Covid – 19 và suy giảm giá dầu, PV GAS đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về ứng phó với tác động kép, đồng thời chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp ứng phó (về sản xuất, công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách), vững vàng vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong dịp Tết và những ngày làm việc sau Tết nguyên đán 2021, PV GAS đặc biệt tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh các công tác bảo đảm an ninh – an toàn các công trình khí, duy trì nhịp sản xuất kinh doanh, góp phần giữ gìn Tết yên vui trên toàn quốc.

Chăm lo Tết đầm ấm cho lực lượng lao động trực trên các giàn khí ngoài khơi

PV GAS đã ban hành Chỉ thị triển khai các biện pháp tăng cường công tác an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa hanh khô năm 2021 cho tất cả các đơn vị trực thuộc, thành viên. PV GAS và các đơn vị đã triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

Các đơn vị thuộc PV GAS đã phối hợp với các bộ phận liên quan của Công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Cà Mau và Thái Bình tổ chức các đợt kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ công trình khí trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và trước kỳ nghỉ Tết; Phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ bố trí lực lượng trực tăng cường tại các công trình trọng yếu.

Tất cả các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS đều tổ chức trực chỉ huy, ứng cứu khẩn cấp từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên đán năm 2021 toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, công trình khí của PV GAS được đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành ổn định.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, PV GAS đã và đang thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Tập đoàn và thực hiện báo cáo hàng tuần về Ban Công nghệ An toàn và Môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, PV GAS không có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm nào thuộc các đối tượng F1, F2 và F3.

Duy trì và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động SXKD

Triển khai mạnh mẽ các giải pháp ứng phó, đảm bảo hoàn thành kế hoạch 2021

Hiện nay, để phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện thành công nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, PV GAS đã cập nhật/điều chỉnh và đưa ra nhóm các giải pháp để ứng phó với tình hình đại dịch Covid – 19 và diễn biến giá dầu trong năm 2021.

Về sản xuất, PV GAS tích cực làm việc với các Bộ ngành, EVN gia tăng sản lượng khí huy động năm 2021, phù hợp nghĩa vụ bao tiêu từ thượng nguồn; tích cực làm việc với các bên liên quan để sớm ký kết các phụ lục hợp đồng bán khí theo giá khí thị trường còn vướng mắc làm cơ sở thanh toán, giảm thiểu công nợ; Chủ động làm việc với các bên trong dây chuyền khí để tối ưu công tác bảo dưỡng sửa chữa dừng/giảm cung cấp và tiêu thụ khí; Xây dựng và thực hiện các kịch bản huy động, điều độ nguồn khí, chế độ vận hành tối ưu phù hợp với biến động của giá dầu và tình hình dịch bệnh; Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh các định mức, quy trình kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo dưỡng sửa chữa phù hợp các qui định, hiệu quả và tối ưu các chi phí.

Trong công tác quản trị, PV GAS tiếp tục duy trì và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các công việc liên quan, ứng phó hiệu quả diễn biến dịch bệnh, đảm bảo mọi hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục; Nâng cao công tác quản trị; rà soát và từng bước số hóa, tối ưu hóa hệ thống quản lý; Rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, thích ứng nhanh mỗi khi có biến động, vận hành hiệu quả theo cơ chế thị trường, xu hướng phát triển và hội nhập;…

Bên cạnh đó, PV GAS tăng cường rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Người đại diện phần vốn của TCT tại các đơn vị thành viên nhằm rà soát, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn trong việc thực hiện các chủ trương phát triển chung của TCT, đồng thời tăng cường công tác giám sát hoạt động của Người đại diện và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp; Thực hiện tái cấu trúc theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Hệ thống Quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; Triển khai kế hoạch kiến tạo văn hóa PV GAS; Thực hiện cải cách chính sách chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động dựa trên mức độ phức tạp công việc, năng lực nhân viên, khối lượng và hiệu quả công việc, không cào bằng, nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu cho mỗi CBCNV.

PV GAS tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để phát triển bền vững ngành công nghiệp khí

Về đầu tư, PV GAS định hướng tận dụng những lợi thế về tiềm lực tài chính hiện có, tăng cường đầu tư trên cơ sở rà soát, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng kịp thời nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ, chiếm lĩnh thị trường và gắn với Chiến lược phát triển của PV GAS. Trong đó có các nội dung quan trọng như: Xây dựng, ban hành qui trình quản trị doanh mục đầu tư tại PV GAS; Hoàn thiện, triển khai đề án tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG trên toàn quốc hiệu quả và tối ưu; Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đảm bảo tiến độ các dự án kho LNG 1 triệu tấn, 3 triệu tấn tại Thị Vải; đảm bảo nguồn cung ổn định và gia tăng thị phần LPG tại khu vực miền Bắc; xem xét và triển khai đầu tư (các mỏ khí, sản xuất LNG, mua sớm LNG), mua/sáp nhập các công ty kinh doanh LPG,…

Về quản trị tài chính, PV GAS tập trung thực hiện các giải pháp tối ưu hiệu quả sử dụng vốn như: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các qui chế, qui định liên quan công tác tài chính phù hợp quy định của Nhà nước, Tập đoàn và xu hướng phát triển trên nguyên tắc tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ (quản lý nợ, đầu tư tài chính, huy động/sử dụng vốn,…); Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn trên cơ sở phương án tối ưu để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển PV GAS; Xây dựng và áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả nhằm hạn chế tối đa, cũng như sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tài chính khi có tác động tiêu cực từ bên ngoài; Tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

Đối với việc phát triển thị trường khí, PV GAS định hướng phát triển thị trường khí theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ để đảm bảo cho phát triển bền vững; Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng PetroVietnam Gas trở thành thương hiệu uy tín, chất lượng tại Việt Nam và quốc tế; Phát triển đội ngũ cán bộ thị trường chuyên trách, có trình độ, khả năng dự báo cao, thường xuyên theo dõi và bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời đưa các nhận định, dự báo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT.

Ngoài các giải pháp trên, để thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD, PV GAS tích cực triển khai thực hiện, chủ động làm việc/phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên hệ với các Bộ ngành, Chính phủ để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá/cơ chế giá khí, cước phí, các qui chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng dụng trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm khí,..., thúc đẩy việc tháo gỡ các vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Vicem Hà Tiên khẳng định vị thế với số lượng sản phẩm đạt "Nhãn xanh" nhiều nhất SGBC
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất xi măng tại Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm được trao nhiều chứng nhận nhãn xanh nhất từ SGBC (13 sản phẩm).
Đừng bỏ lỡ
 • An cư giữa đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích, tại sao không?
  (TN&MT) - Phá vỡ khái niệm về điểm đến đơn thuần chỉ dành cho những chuyến du lịch - nghỉ dưỡng ngắn ngày, các khu căn hộ nằm giữa đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích, được phát triển dành riêng cho nhu cầu an cư cận phố, đang trở thành xu hướng nhà ở rất được ưa chuộng.
 • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài
  (TN&MT) - Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh tại các thị trường quốc tế, thông qua hoạt động đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
 • PVEP - Hành trình 35 năm kiếm tìm tài nguyên trên biển
  Hướng đến mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế chuyên nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, với năng lực hoạt động toàn cầu, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn ở tư thế sẵn sàng đổi mới, vượt qua các thử thách trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển.
 • EVN phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cung ứng điện
  EVN phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cung ứng điện, đặc biệt là việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các biện pháp về tiết kiệm điện; xây dựng các kịch bản điều hành cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
 • WinMart đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn
  Hệ thống WinMart/WinMart+ dự kiến đến cuối tháng 6/2023 sẽ  tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang và đưa loại trái cây đặc sản này có mặt tại gần 3.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Đây là chia sẻ của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp (WCM) tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn năm 2023, diễn ra ngày 7/6.
 • Trồng rừng - “mục tiêu kép” của PVEP trong nỗ lực giảm phát thải
  Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tích cực triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK), hướng tới mục tiêu “net-zero” theo cam kết COP26 vào năm 2050. Một trong những giải pháp được PVEP lựa chọn là trồng rừng, đây là một giải pháp cụ thể để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa giảm phát thải KNK, vừa thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường.
 • 11 thủy điện dừng phát điện do “khát nước”
  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hiện có 9 hồ thủy điện ở mực nước chết, có 11 thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo vận hành tổ máy.
 • Thị trường LNG chuyển biến thuận lợi - giải pháp cho năng lượng Việt Nam
  Giá LNG tại các thị trường châu Á và châu Âu liên tục giảm mạnh do khí hậu và lượng hàng tồn kho lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể nhập khẩu và chuyển dịch dài hạn sang điện khí LNG. PV GAS là đơn vị tiên phong nhập khẩu chuyến tàu LNG về Việt Nam, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu tiêu thụ khí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Lợi thế vàng khiến Sunshine Sky City lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư
  Pháp lý minh bạch, chính sách bán hàng hấp dẫn, chủ đầu tư uy tín cùng những ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích, Sunshine Sky City hứa hẹn trở thành dự án có tiềm năng tăng giá không giới hạn tại thị trường bất động sản TP.HCM.
 • PV Power nỗ lực đảm bảo cung ứng điện
  Nhằm đảm bảo cung ứng điện khi nhu cầu điện tăng cao, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã đưa ra rất nhiều giải pháp để đảm bảo khả dụng cho vận hành khi có yêu cầu huy động từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0).
 • Chủ đầu tư tung kích cầu: Thị trường BĐS dần có thanh khoản
  (TN&MT) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) tại khu vực phía Nam nói chung, TP.HCM nói riêng ảm đạm, thanh khoản chậm, nhiều chủ đầu tư (CĐT) đã tung ra các chính sách kích cầu để hâm nóng thị trường. Song, chỉ một số dự án ghi nhận có giao dịch, phần còn lại của thị trường vẫn khá trầm lắng.
 • PVEP - 35 năm: Viết tiếp truyền thống tự hào
  Trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, dưới sự định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn bám sát mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của mình để trở thành đơn vị chủ lực, cốt lõi của Petrovietnam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO