PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PV | 09/02/2023, 08:51

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS. Chương trình được triển khai bài bản với kế hoạch, định hướng, giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng đơn vị, phòng ban. Hiệu quả của chương trình được đo đạt bằng những con số cụ thể, góp phần quan trọng vào thành công chung của PV GAS.

Năm 2022, dù khó khăn, thách thức luôn thường trực, nhưng PV GAS đã vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả hết sức ấn tượng, đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng cao so với năm 2021 và là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS. Góp phần vào thành công chung đạt được của PV GAS là hiệu quả của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV GAS luôn chú trọng, hằng năm đều xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tổ chức đánh giá, giao kế hoạch, mục tiêu tiết giảm chi phí cho từng đơn vị trong Tổng công ty. Năm 2022, toàn PV GAS thực hiện tiết giảm gần 400 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch.

1.jpeg
Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo Tập đoàn về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

Để thực hiện hiệu quả công tác này, PV GAS đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động. PV GAS đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí đến toàn thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty và các đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại mỗi đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí; xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, với khối lượng đầu tư lớn, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí...; tăng cường sử dụng các dịch vụ trong ngành/trong nước, chỉ sử dụng các sản phẩm dịch vụ nước ngoài khi doanh nghiệp trong ngành/trong nước chưa đáp ứng được và thực tế (tỷ lệ này chiếm rất nhỏ trên tổng nhu cầu của PV GAS).

2.jpeg
Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Trong tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa được xem là giải pháp quan trọng. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng,… hằng năm PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm hàng trăm tỷ đồng. Tiêu biểu, PV GAS đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện chuyển đổi số và ERP theo chủ trương chung của Tập đoàn. PV GAS cũng đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn, kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác. Việc này giúp tiết kiệm nhiều chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu. Đến nay, tại PV GAS đã có khoảng 150 nghìn văn bản được ký số kể từ khi bắt đầu áp dụng vào giữa năm 2021. PV GAS cũng luôn là một đơn vị dẫn đầu trong phong trào sáng kiến, cải tiến của Tập đoàn. Các sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, bảo đảm an toàn cho hoạt động của PV GAS.

Đặc biệt, công tác quản trị được xem là một trong những khâu có tính chất quyết định đến hiệu quả công việc và tránh lãng phí. Ban lãnh đạo PV GAS luôn chú trọng, tối ưu, nâng cao hiệu quả quan trị. PV GAS đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp; Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa để tối ưu hóa vật tư dự phòng, phụ tùng thay thế, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho gây ứ đọng vốn, tăng vòng quay các kho LPG, đồng thời sử dụng tối đa các nguồn lực sẵn có trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị. Song song đó, PV GAS cũng đồng thời rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy định trong tất cả các hoạt động để đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất, giảm bớt thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế lãng phí phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty/đơn vị.

3.jpeg
Thường xuyên thực hiện công tác an toàn, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí để triển khai SXKD năng suất cao, tiết kiệm chi phí

Từ thực tế triển khai và hiệu quả mang lại, cũng như khẳng định vai trò quan trọng của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành, cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đồng hành trong hoạt động của doanh nghiệp.

Bước sang năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới nói riêng, tình hình quốc tế nói chung tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đầy biến động, khó dự đoán; cũng như nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, hệ thống khí vận hành đã lâu, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí ngày một lớn,… Toàn hệ thống chính trị PV GAS quyết tâm đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản đề ra/được giao, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2023.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục là nội dung xuyên suốt và được chỉ đạo ngay từ đầu năm của PV GAS; cùng với việc thực hành tiết kiệm, PV GAS đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ TCT đến các đơn vị trực thuộc, thành viên; Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP thống nhất, đồng bộ với Tập đoàn; Tăng cường nghiên cứu, đưa vào áp dụng khoa học - kỹ thuật và quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như ý thức, trách nhiệm của từng CBCNV; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất;…; Tiếp tục theo dõi, đánh giá thường xuyên việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và có các biện pháp khuyến khích, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến và thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong sử dụng nguồn vốn.

Bài liên quan
 • PV GAS: Phát huy ưu thế năng lực và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Khí
  Tết đang đến rất gần! Tết luôn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 365 ngày đã qua và có những dự định, kế hoạch, hy vọng về một giai đoạn mới, với những vận hội mới, tương lai mới tốt đẹp hơn. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, chúng tôi xin giới thiệu cuộc trao đổi với ông Dương Mạnh Sơn – Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) để ghi nhận những nhận định, kỳ vọng của doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành Công nghiệp Khí

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
 • 20 năm PVFCCo: Hành trình sẻ chia những điều tốt đẹp nhất
  Với mục tiêu luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cộng đồng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) trải qua 20 năm hình thành và phát triển thì cũng bằng từng đó thời gian nỗ lực đồng hành, chia sẻ cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt trên khắp mọi miền đất nước thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO