PV GAS quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác an toàn năm 2022

PV | 11/06/2022, 09:40

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, trước những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn; tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

Năm 2022, Việt Nam đã và đang từng bước mở cửa trở lại để giao thương và phát triển kinh tế; bởi chống dịch không phải chỉ để sống sót, mà còn phải được sống mạnh khỏe trong hạnh phúc, thịnh vượng. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới,… vẫn tiềm ẩn những rủi ro dẫn tới thiếu hụt nhân viên trực tiếp sản xuất vận hành, thi công các dự án và sức khỏe NLĐ. Một số CBCNV khỏi bệnh sau nhiễm Covid-19 có xuất hiện Hội chứng hậu Covid, ảnh hưởng tới sức lao động.

1.-ho-tro-xa-kho-khan.jpg
Tham gia tích cực các chương trình ASXH, PV GAS mong muốn nhận được sự ủng hộ và đồng hành cùng bảo vệ an ninh – an toàn công trình khí

Bên cạnh đó, việc PV GAS đưa vào vận hành các dự án trọng điểm như kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, xe bồn LNG và đường dẫn khí Thị Vải - Phú Mỹ vào vận hành/khai thác sẽ làm phát sinh những rủi ro mới do sản phẩm LNG lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Việt Nam cũng như tăng thêm khối lượng công việc vận hành và BDSC trong sản xuất kinh doanh.

Đặc thù về quy mô sản xuất kinh doanh, khoảng cách địa lý ngày càng mở rộng; hệ thống công trình khí được đầu tư theo nhiều giai đoạn, đấu nối nhiều dự án có đặc thù khác nhau mang tới nhiều thách thức trong công tác quản lý, vận hành cũng như công tác kiểm soát an ninh, an toàn.

Trước tình hình đó, PV GAS đặt mục tiêu tiếp tục tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; Tổ chức kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường; Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất; kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu, song song cùng nhiệm vụ SXKD.

Ngày 09/01/2022, TCT đã ban hành Mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường năm 2021 bao gồm 06 mục tiêu với nhiều chỉ tiêu quan trọng, có định lượng và phân công cụ thể cho các Ban, đơn vị thực hiện. Ngày 21/01/2021 Tổng Giám đốc TCT ban hành chỉ thị 03/CT-KVN phân giao thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch 2022 của Tổng công ty Khí Việt Nam.

2.-kiem-tra-an-toan.jpg
Ban Lãnh đạo PV GAS và các đơn vị tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác ATSKMT ở từng chương trình, dự án

Với quyết tâm hành động như trên, cùng với những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, PV GAS quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn, trong đó có 3 giải pháp chủ yếu: Ứng phó linh hoạt thích ứng với dịch bệnh Covid-19; các giải pháp về quản lý và các giải pháp về kỹ thuật.

Để ứng phó linh hoạt và thích ứng với dịch bệnh Covid-19, PV GAS tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Tổng công ty và đơn vị trong TCT đã thực hiện trong thời gian qua; Tiếp tục cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng với tình hình mới; Theo dõi chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành liên quan để kịp thời triển khai áp dụng hiệu quả trong toàn Tổng công ty; Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của toàn thể CBCNV trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Phát triển nhiều kênh truyền thông khác nhau, xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đa dạng hóa nguồn lực tham gia công tác truyền thông; Xác định dịch bệnh Covid-19 có thể diễn tiến lâu dài, thích ứng với trạng thái bình thường mới, không chủ quan nhưng cũng không sợ hãi.

Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine các mũi tăng cường, nhắc lại theo các khuyến cáo của Bộ Y tế cho CBCNV; Tăng cường khả năng thích nghi với trạng thái làm việc mới như chế độ làm việc linh hoạt từ xa tại nhà và tại văn phòng, phù hợp với hoàn cảnh; Kiểm soát stress, nhận thức ứng xử phù hợp với điều kiện mới; Thúc đẩy động lực, thái độ làm việc tích cực cho toàn thể CBCNV; Rà soát, trang bị dự phòng các vật tư, trang thiết bị y tế trong công tác PCD để sẵn sàng cho các tình huống xảy ra để đảm bảo mục tiêu kép là đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì quá trình sản xuất liên tục, hiệu quả; Nâng cao năng lực phòng, chống dịch của các đơn vị, đẩy mạnh vai trò của các tổ an toàn Covid, mạng lưới An toàn – vệ sinh viên; Tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, các cơ quan y tế địa phương,…

Về công tác quản lý an toàn, chất lượng, môi trường, PV GAS tiếp tục duy trì áp dụng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường trong toàn TCT, đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM tại các đơn vị vận hành công trình khí phức tạp về công nghệ (KVT, KĐN, KCM, KHP) nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn trong hoạt động của TCT năm 2022 và các năm tiếp theo; Duy trì việc vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới đưa vào vận hành; Tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng; Tăng cường phát triển, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí/LNG và các sản phẩm khí.

3.-khen-thuong.jpg
Tổng giám đốc PV GAS khen thưởng các đơn vị, NLĐ có thành tích xuất sắc trong công tác ATSKMT, phòng chống dịch bệnh

Với dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải, PV GAS sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ thi công lắp đặt, chạy thử Dự án an toàn; Chuẩn bị các thủ tục liên quan, các quy định an toàn; quy trình vận hành để tiếp nhận vận hành an toàn, hiệu quả dự án. Bên cạnh đó, TCT sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực LNG làm cơ sở trong việc triển khai, quản lý, đảm bảo an toàn cho các công trình khí của PV GAS trong tương lai.

PV GAS cũng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với các văn bản của nhà nước, Tập đoàn và thực tiễn tại TCT; Ban hành quy định quản lý an toàn trong TCT, trong đó quy định trách nhiệm, tăng cường phân cấp cho các đơn vị chủ động và tự chịu trách nhiệm trong công tác an toàn; Tham khảo các quy trình, quy định của các đơn vị khác trong ngành để cập nhật, bổ sung.

Nhằm góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy trong các hoạt động cốt lõi, TCT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá bổ sung theo chuyên đề tại các đơn vị, cơ sở có yếu tố rủi ro cao như các dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị làm việc theo dự án, có tính thời vụ,… có sự tham gia của các kỹ sư đầu ngành trong TCT; Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo giữa các đơn vị trong TCT về hệ thống quản lý an toàn để các đơn vị thành viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai văn hoá an toàn trong toàn PV GAS.

Đối với các giải pháp về kỹ thuật, trong năm 2022, PV GAS sẽ hoàn thành việc trình và phê duyệt sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại QCVN 01:2016/BCT; Hoàn thiện dự thảo trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy chuẩn xe bồn LNG; Rà soát ban hành các quy định cụ thể cho các công việc rủi ro cao như: tải cẩu cho phép, tiêu chuẩn thiết bị điện sử dụng trong công trình khí; Hoàn thành cập nhật tọa độ các đường ống dẫn khí dưới biển vào Phần mềm giám sát tàu cá của Tổng cục thủy sản và cấp quyền sử dụng phần mềm này để kiểm soát hành lang an toàn đường ống biển.

Bên cạnh đó, các buổi tập huấn chuyên đề về công tác an toàn, môi trường, PCCC, kiểm soát an toàn trong thi công các dự án; Hội thảo quản lý an toàn trong các hoạt động dừng khí và bảo dưỡng sửa chữa, Hội thảo về phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động dầu khí… cũng sẽ được chú trọng triển khai cùng với việc kiểm soát, quản lý tốt chất lượng khí, sản phẩm khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để giảm thiểu ảnh hưởng của chất lượng khí đến vận hành an toàn liên tục và tuổi thọ của thiết bị;...

Phát huy những thành công của 32 năm qua, tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn PV GAS quyết liệt hành động với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao để đảm bảo tốt công tác An toàn – Chất lượng – Môi trường, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
 • Mạng lưới ATVSV PV GAS đã chứng tỏ năng lực vượt trội
  Sau gần 10 ngày thi đua hào hứng, cuộc thi đã kết thúc với tỷ lệ 100% đơn vị có mạng lưới ATVSV tham gia, 15/16 đơn vị có 100% ATVSV dự thi. Cuộc thi trực tuyến về an toàn, vệ sinh lao động chứng tỏ năng lực vượt trội của mạng lưới ATVSV PV GAS

(0) Bình luận
Nổi bật
VinFutrure 2022 - Vinh danh các nghiên cứu thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn cầu
Ngày 01/12, Quỹ VinFuture công bố Lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ diễn ra ngày 20/12/2022 tại Hà Nội, vinh danh 4 công trình khoa học giúp hồi sinh và tái thiết đời sống của hàng triệu người trong và sau đại dịch.
Đừng bỏ lỡ
 • Công đoàn PV GAS triển khai tích cực, hiệu quả công tác ATVSLĐ và hoạt động mạng lưới ATVSV
  PV GAS xác định công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, từ đó đề ra định hướng, các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển EVNHANOI
  Cách đây 130 năm, Nhà máy Đèn Bờ Hồ ra đời theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Điện khí Đông Dương và Đốc lý Hà Nội ngày 6/12/1892. Đây là nền móng, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội gắn liền với sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành điện sau này.
 • Petrolimex với chiến lược phát triển bền vững
  Thị trường vốn hóa xanh là xu hướng các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam đang dần hướng tới với các dự án chiến lược đầu tư nhằm giải thiểu tác hại đến môi trường trong tương lai. Là một Tập đoàn năng lượng lớn, Petrolimex đã và đang dần chuyển đổi sang các dạng năng lượng thân thiện với môi trường và đây được xem là bước chuyển mình lớn trên hành trình dựng xây con đường phát triển bền vững.
 • Đoàn Thanh niên PV GAS tham gia và đạt giải tại Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hoá Petrovietnam”
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn) đã tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ với Văn hóa Petrovietnam” chào mừng Ngày Truyền thống Dầu khí Việt Nam 27/11. Nằm trong Đội Cụm phối hợp hoạt động TP HCM, các đại diện Đoàn Thanh niên PV GAS đã tích cực thi đấu và góp phần mang về Giải Đặc biệt cho Tp.HCM. Tuổi trẻ PV GAS tại Cà Mau cũng góp phần cho Giải Ba của Đội Cụm phối hợp hoạt động Miền Tây Nam Bộ.
 • PVFCCo lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng”
  Ngày 30/11, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Mã chứng khoán DPM, đơn vị sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết đã được vinh danh là “doanh nghiệp vì cộng đồng” trong buổi lễ tôn vinh “Saigon Times CSR 2022” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.
 • Tuổi trẻ Dầu khí có 8 công trình đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc" năm 2022
  Ngày 4/12 tới đây, tại Viện Dầu khí Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tuyên dương 47 công trình, sản phẩm sáng tạo tại Lễ trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc" năm 2022. Trong đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 8 công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương.
 • Trăm nghe không bằng một thấy - Trăm thấy không bằng một tiếp xúc
  Đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Thăm Em - người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân sinh sống cạnh NMNĐ Vĩnh Tân 4 tham gia cùng đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm tại Nhà máy Nhiệt điện than các tỉnh phía Bắc.
 • EVN có 4 sáng kiến được vinh danh tại cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV
  Vừa qua, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV".
 • Sản xuất, kinh doanh khó khăn, EVNNPC nỗ lực tiết giảm chi phí
  Thông tin với báo chí, ông Phan Tử Lượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trước những khó khăn do giá nhiên liệu đầu vào tăng nhanh, Tổng công ty đang nỗ lực các biện pháp giảm chi phí nhằm giảm bớt các khoản lỗ.
 • PVEP khai mạc Hội thao năm 2022 - khu vực phía Bắc
  Vừa qua, PVEP đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thao PVEP năm 2022 - Khu vực phía Bắc tại Nhà Thi đấu Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2022), 31 năm Ngày thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam và kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP (04/5/2007 - 04/5/2022).
 • Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không ai đứng ngoài cuộc
  Đó là nhận định của Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng tại Hội thảo về công tác chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số - Nền tảng cho phát triển bền vững” Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức vừa qua.
 • Bảo vệ môi trường biển - nét văn hóa của người Dầu khí
  Ngành dầu khí Việt Nam trải qua hơn 60 năm phát triển, đến nay, dù lĩnh vực hoạt động rất rộng và quy mô lớn, song điều đáng ghi nhận là PVN và các đơn vị chưa để xảy ra bất kỳ sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và con người, ảnh hưởng đến uy tín cũng như tài chính của Tập đoàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO