PV GAS: Hiệu quả từ chuyển đổi số

PV | 06/09/2022, 17:25

Việc thực hiện chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn, để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành.

Nhận thức vai trò quan trọng của chuyển đối số, một xu hướng tất yếu để tồn tại và phát triển, PV GAS luôn quan tâm đầu tư, thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất, quy trình quản trị,… để tiết giảm thời gian, chi phí, gia tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng, đối tác, đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như quá trình hội nhập quốc tế.

Việc thực hiện chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn, để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) khẳng định, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh thì không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), đồng thời phải sử dụng các công nghệ Điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI)… Cùng với các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số về mặt hạ tầng công nghệ, Petrovietnam đẩy mạnh triển khai đồng bộ “Văn hóa số” với nền tảng là: văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng. Là đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam, PV GAS cũng tích cực triển khai chuyển đổi số và ERP để đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược của Tập đoàn.

hinh-1-1-.jpg
hinh-2-1-.jpg

PV GAS và đối tác EY khởi động dự án “Tư vấn chiến lược Chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP” cho PV GAS

Từ năm 2015, PV GAS đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) – nhà thầu tư vấn quốc tế với năng lực và kinh nghiệm tư vấn triển khai nhiều dự án phần mềm ERP trong và ngoài nước để thực hiện khảo sát và đánh giá khả thi dự án triển khai phần mềm ERP tại PV GAS. Đến tháng 10/2016, PV GAS kết thúc hợp đồng với EY và trên cơ sở bản báo cáo đánh giá đã hoàn thiện, PV GAS thực hiện tái cấu trúc và ứng dụng CNTT để làm nền tảng chuẩn bị cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.

hinh-3.jpg

Năm 2020, giữa đại dịch Covid bùng phát, PV GAS và Tập đoàn AES ký kết thỏa thuận về “Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” qua hình thức trực tuyến

Từ năm 2016 đến năm 2021, PV GAS đã thực hiện công tác tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, quy trình tại các Ban/Đơn vị thuộc PV GAS; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng các phần mềm theo nhu cầu cụ thể của sản xuất kinh doanh và quản lý nội bộ để cải thiện hiệu quả tức thời, chuẩn hóa dần các nghiệp vụ và thay đổi cho phù hợp hơn với tiêu chuẩn áp dụng phần mềm ERP.

Trong những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và dưới tác động của đại dịch Covid -19, đã và đang tác động làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người. Trong đó, sự xuất hiện những xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để thích ứng, tồn tại. Trong giai đoạn này, chuyển đổi số cũng được PV GAS thúc đẩy mạnh mẽ.

Thời điểm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng nghiêm ngặt, với việc hạn chế đi lại, tiếp xúc, giãn cách xã hội,… cũng là động lực để các doanh nghiệp nói chung và PV GAS nói riêng thúc đẩy, tăng cường ứng dụng CNTT, áp dụng chuyển đổi số để phục vụ công tác. PV GAS đã ứng dụng CNTT trên hầu hết các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh như: làm việc từ xa (work from home); tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử...

hinh-4.jpg

Đào tạo cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại PV GAS

Đến nay, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vẫn được ứng dụng rộng rãi và phát huy hiệu quả, phần nào thay đổi các cách thức vận hành truyền thống. Trong đó, việc triển khai chữ ký số, hóa đơn điện tử được đẩy mạnh tại PV GAS.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty về việc triển khai áp dụng chữ ký điện tử vào quy trình xử lý văn bản tại PV GAS, hệ thống ký số tại PV GAS đã vận hành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2021. Đến 14h37 ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trên hệ thống của PV GAS. Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong xu hướng dịch chuyển số; góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả SXKD. Trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký. Tổng số lượt ký số của CBCNV PV GAS đã ký trên hệ thống là hơn 450 ngàn lượt ký.

Thực hiện các chỉ đạo của cấp trên tại Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15/2/2022 về việc “thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030”, PV GAS đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 để triển khai phần mềm ERP trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của PV GAS và tương thích với phần mềm ERP của Petrovietnam; đồng thời triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp với các thách thức vĩ mô như: xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Theo đó, PV GAS đã thành lập Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số, ERP. Hiện Tổng công ty đang triển khai hai gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; Đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty, gắn kết chuyển đối số là một nét trong Văn hóa doanh nghiệp PV GAS.

Đầu tháng 8/2022, PV GAS và Liên danh nhà thầu Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam đã khởi động dự án tư vấn chiến lược Chuyển đổi số và tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS. Với việc triển khai đồng thời hai dự án tư vấn, PV GAS mong muốn sẽ lựa chọn được các nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty trong thời gian sắp tới; Đồng thời đảm bảo triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và theo định hướng Smart Factory.

PV GAS cũng liên tục cải tiến hệ thống CNTT và quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng CNTT ngày càng tăng và đảm bảo bảo mật, an ninh mạng cùng với sự phát triển khi ứng dụng phần mềm CNTT ngày càng nhiều.

Trong định hướng chiến lược, PV GAS xác định sẽ thực hiện triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp các thách thức vĩ mô như là xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Một ví dụ ở tháng trước: Vào 14h37 phút, ngày 3/8/2022, hồ sơ ký số thứ 110 ngàn đã được ký trong hệ thống chữ ký số của PV GAS (tương ứng với khoảng 450 ngàn lượt ký). Đây là cột mốc quan trọng của Tổng công ty trong thực hiện chuyển số, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký.

Bài liên quan
 • PV GAS phát động phong trào thi đua đặc biệt trong các đợt dừng khí thực hiện BDSC năm 2022
  Chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2022), tiếp tục hướng tới hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí một cách thiết thực và hiệu quả, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS đã phát động phong trào thi đua thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ các đợt bảo dưỡng dừng khí Hệ thống khí Cửu long, NCS2, PM3 Cà Mau năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
WinMart đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn
Hệ thống WinMart/WinMart+ dự kiến đến cuối tháng 6/2023 sẽ  tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang và đưa loại trái cây đặc sản này có mặt tại gần 3.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Đây là chia sẻ của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp (WCM) tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn năm 2023, diễn ra ngày 7/6.
Đừng bỏ lỡ
 • PV GAS PMC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động
  Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động được triển khai rộng rãi, có hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền và NLĐ ghi nhận, hưởng ứng tích cực.
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
 • PV GAS: Xanh hóa các công trình khí
  Trong những năm qua, việc phủ xanh các nhà máy, công trình khí luôn được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quan tâm triển khai. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của PV GAS nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
 • Nhiệt điện Nghi Sơn 1: Nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu Đề án xử lý tro, xỉ, thạch cao
  Thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong nhiều năm qua về đẩy mạnh xử lý, tái chế tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã không ngừng nỗ lực và tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cho vấn đề này và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO