PV GAS: Công tác cán bộ là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm

PV | 29/03/2021, 06:35

(TN&MT) - Nhằm tổng kết, đánh giá công tác cán bộ và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như vai trò của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác, ngày 26/3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021”.

Năm 2020, công tác quản lý cán bộ, PV GAS luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Công tác cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của TCT, đơn vị, đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn TCT và của mỗi đơn vị. Quy trình, thủ tục trong các khâu của công tác quản lý cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn, Điều lệ của PV GAS và Quy chế quản lý cán bộ của PV GAS.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong công tác Người đại diện PV GAS tại các doanh nghiệp, năm qua đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Đẩy mạnh công tác thoái vốn/tăng vốn của TCT tại đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao, phù hợp với chiến lược, định hướng của TCT đối với đơn vị về hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện sắp xếp lại đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, phù hợp với yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và công tác tái cấu trúc; Đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng các phương án tái cấu trúc, quy trình thoái vốn…

Ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhấn mạnh: PV GAS tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác để tổng kết, đánh giá công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian qua cũng như vai trò của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề mà Hội nghị Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác của năm trước đã đề ra cũng như cùng thảo luận về cách thức Tổng công ty quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện.

Hội nghị là một khẳng định về công tác cán bộ, được lãnh đạo PV GAS hết sức coi trọng, coi là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS trong năm 2021 và thời gian tới. Vì thế, Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia tham luận, đóng góp ý kiến về công tác cán bộ và người đại diện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2021. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. PV GAS rất cần sự quyết tâm, năng động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Tổng công ty nói chung cũng như Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; sự đoàn kết, phối hợp giữa những Người đại diện trong cùng một Đơn vị và giữa các Đơn vị trong Tổng công ty, nghiêm túc chấp hành những chỉ đạo của Tổng công ty vì lợi ích chung xét trong tổng thể toàn Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến theo định hướng của Tổng Giám đốc PV GAS trên tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được. Qua đó, đã ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời đưa ra giải pháp, cách thức để Tổng công ty tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành Đơn vị.

Phần trình bày của PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được tìm hiểu các nội dung chuyên sâu: “Dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2021, xu hướng chuyển dịch năng lượng thế giới và Việt Nam trong thời gian tới” qua phần trình bày của Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ban Pháp chế Tổng công ty đã cung cấp thông tin mới: “Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật có liên quan.” Đây là nội dung quan trọng mà Tổng công ty cũng như các đơn vị cần nắm bắt và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai thực hiện.

Ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS  nhấn mạnh: Công tác cán bộ phải được xây dựng và dựa trên công tác công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời công tác quy hoạch cán bộ phải phù hợp, đồng bộ với công tác quy hoạch cấp ủy. Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất phải đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của TCT và các đơn vị trực thuộc, thành viên là hiệu quả, lợi nhuận.

Trong đó tiêu chí hiệu quả phải được đánh giá toàn diện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. TCT cần bám sát, đặt vào hoàn cảnh, tình hình của các đơn vị để thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định liên quan theo hướng tăng cường tính phối hợp và cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ, hoàn thành trách nhiệm vụ của cán bộ và người đại diện nhằm đáp ứng mục tiêu cao nhất là vì lợi ích chung của TCT, Tập đoàn và Quốc gia.

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị 

Công tác cán bộ là một trong những thành công nổi bật của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng - minh bạch - dân chủ - thống nhất. Việc điều chỉnh, nâng cao quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ là tất yếu và cần thiết trong giai đoạn tiếp theo, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, có nỗ lực chung trong toàn bộ bộ máy quản lý của TCT, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS.

Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác của từng cấp, từ cá nhân cán bộ; đặc biệt tiếp tục đề cao việc đánh giá - kiểm điểm - phê và tự phê trong toàn hệ thống chính trị, nhằm đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở định hướng quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch/bố trí cán bộ theo định kỳ và theo đúng quy định, góp phần vào sự phát triển bền vững của TCT, xứng đáng với niềm tin của cổ động, mà cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • VinFast mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền xe máy điện, người dùng hưởng lợi
  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe thuận tiện hơn hẳn là phản hồi của nhiều người dùng khi đại lý ủy quyền của VinFast liên tục mở rộng.
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO