Phù Yên (Sơn La): Tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý tài nguyên môi trường từ cơ sở

Nguyễn Nga | 20/10/2022, 11:49

(TN&MT) - Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức ký cam kết tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý TN&MT. Bước đầu đã tạo được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Các địa phương chủ động triển khai cam kết

Thực hiện cam kết đã ký, UBND thị trấn Phù Yên đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, nước, khoáng sản... Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn. Duy trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng đô thị văn minh, phát động các phong trào ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị…

15-1-.jpg

UBND huyện Phù Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về tài nguyên, môi trường.

Ông Nguyễn Văn Học - Chủ tịch UBND thị trấn Phù Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, thị trấn đã tổ chức 4 đợt kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng đất trái phép, không đúng mục đích, xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trật tự đô thị, môi trường. Phối hợp với lực lượng Công an ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập biên bản vi phạm 22 trường hợp và xử phạt 9 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đồng thời, kiểm tra 6 hộ gia đình cá nhân, các điểm giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thị trấn. Qua đó, xử phạt 1 trường hợp vi phạm về môi trường trong chăn nuôi; yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư.

Còn tại xã Mường Do, theo ông Lường Văn Vương - Chủ tịch UBND xã, thời gian qua, Mường Do đã chủ động cập nhật các văn bản của cấp trên về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT, tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về trách nhiệm quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT). Giao công chức địa chính môi trường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, BVMT, khoáng sản chưa khai thác.

Thường xuyên tuyên truyền kiểm tra vệ sinh môi trường, vận động nhân dân quét dọn đường làng ngõ xóm, vệ sinh xung quanh nhà. Triển khai ký cam kết BVMT với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, gia đình nào không chấp hành, để gây ô nhiễm môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Duy trì các hoạt động Ngày thứ 7 cùng người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa, góp phần nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã.

Tích cực triển khai 5 nội dung cam kết

Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Yên cho biết: Từ đầu năm đến nay, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT trong quản lý Nhà nước về tài nguyên, BVMT; Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm cam kết đã ký với Chủ tịch UBND huyện về quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

15-2-.jpg

Song song đó, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra vi phạm trong quá trình sử dụng đất, xả thải gây ô nhiễm; kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác than trái phép trên địa bàn xã Tường Phong, Mường Do, Tường Tiến, Tân Lang, Huy Tường. Tiếp tục lập biên bản và ký cam kết đề nghị các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, không bán hàng lấn chiếm hành lang, không xả thải nước và buộc gia xúc bừa bãi dọc các tuyến đường. Theo số liệu tổng hợp từ các xã, thị trấn, từ năm 2021 đến nay, Phù Yên đã kiểm tra, xử phạt 43 trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự   xây dựng.

Công tác BVMT tiếp tục được quan tâm chú trọng. Năm 2022 ghi dấu Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực, huyện Phù Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Giao các xã, thị trấn tiếp tục ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, chế biến nông sản thực hiện nghiêm công tác BVMT trong chế biến nông sản niên vụ 2022 - 2023.

Cùng với đó, duy trì hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn huyện. Triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm. Tiếp tục đẩy mạnh thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, nhất là các nội dung về quản lý chất thải rắn theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020…

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Ông Cầm Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên đánh giá: Năm 2022, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất... được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tình trạng vi phạm các quy định về tài nguyên, môi trường được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh và có chiều hướng thuyên giảm. Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai ngày càng được tăng cường; bộ máy quản lý từng bước được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, môi trường đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, BVMT cho phát triển bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, huyện Phù Yên sẽ chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường. Mở rộng đối tượng tuyên truyền, đưa công tác tuyên truyền vào chiều sâu hơn, phát động và lan tỏa các phong trào về BVMT.

Thực hiện nghiêm Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Phù Yên. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh về đẩy mạnh công tác BVMT. Vận động người dân, cộng đồng dân cư mạnh dạn đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường với công chức chuyên môn tại các xã, thị trấn. Nắm chắc địa bàn để sớm phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, với quan điểm phòng là chính. Tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện, giải quyết vi phạm ngay từ cơ sở…

Bài liên quan
 • Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Công ty CP cà phê Phúc Sinh Sơn La
  (TN&MT) - Ngày 10/10, Tổ công tác giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La do Phó Giám đốc Sở TN&MT Lê Thị Thu Hằng làm Tổ trưởng đã triển khai giám sát tại Nhà máy chế biến sâu tinh chế cà phê của Công ty Cổ phần cà phê Phúc Sinh Sơn La.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Phân vùng sạt lở để chủ động phòng tránh
  (TN&MT) - Trượt lở, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét là những hiện tượng thiên tai vô cùng nguy hiểm, hàng năm đều gây thiệt hại về người và tài sản cho tại các tỉnh miền núi. Nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, các nhà khoa học của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã xây dựng bản đồ phân vùng phục vụ phòng chống thiên tai một cách chủ động hơn.
 • Nam Định: Rác ngập và tiềm ẩn nhiều rủi ro tại điểm du lịch tự phát
  Điểm du lịch tự phát nhà thờ đổ thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang hiện hữu nhiều nguy cơ mất an toàn vì gắn liền với một công trình nhà thờ nằm ngay chân sóng, trong tình trạng "sắp đổ" những phần còn lại. Bên cạnh đó, tình trạng xả rác tràn lan dọc bãi biển đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái.
 • Thanh Hóa: Báo động tình trạng sạt lở trên sông Bưởi
  Những ngày gần đây tình trạng sạt lở ở sông Bưởi xã Thạch Định, Thành Trực (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân sống ven sông Bưởi.
 • Thời tiết ngày 27/9, cả nước có mưa, nhiều nơi mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 27/9, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nghệ An: Mưa lớn, nhiều thủy điện vận hành điều tiết nước hồ chứa
  Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn tại tất cả các huyện, thành, thị. Vì thế, để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa các nhà máy thủy điện được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực các sông, nhiều Nhà máy thủy điện đã có thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa.
 • Nghệ An: Nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lốc xoáy
  Trong đêm 25 và ngày 26/9/2023, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An xẩy ra mưa lớn khiến cho nhiều địa phương bị ngập. Ngoài ra, một số nơi còn xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tại sản của người dân.
 • Học sinh Điện Biên chế tạo máy vớt rác tự động trên kênh mương
  (TN&MT) - Mới đây, một nhóm học sinh Trường Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã chế tạo thành công máy vớt rác tự động cho kênh mương. Thiết bị đã được sử dụng trong thực tế, khẳng định được hiệu quả và đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2023.
 • Ứng phó với BĐKH ở Bến Tre: Hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững
  (TN&MT) - Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhằm hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre xung quanh nội dung này.
 • Tân Uyên – Lai Châu: Hiệu quả từ dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã có ý thức hơn trong việc giữ rừng, phát triển rừng. Những cánh rừng trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà ngày càng xanh tốt. Tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện ngày một nâng lên.
 • Quảng Bình: Mưa lũ làm 22 thôn, bản bị chia cắt
  Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 11h ngày 26/9/2023, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới khiến 22 thôn, bản trên địa bàn tỉnh bị chia cắt. Trong đó, Huyện Minh Hóa có 14 thôn bản, huyện Quảng Ninh và Bố Trạch mỗi huyện có 4 thôn, bản bị chia cắt.
 • Phiên chợ xanh — Bảo vệ môi trường nông thôn
  (TN&MT) - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, ngày 26/9, tại Bến đò Tam Cốc (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện truyền thông “Phiên chợ xanh – Bảo vệ môi trường nông thôn” với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
 • Bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng
  Bảo vệ và phát triển rừng bền vững luôn được Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Huống thực hiện rất tốt trong những năm qua. Từ đó, góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Huống về vấn đề này.
 • Dự báo thời tiết ngày 26/9: Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 26/9, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO