Phù Yên (Sơn La): Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất gắn với bảo vệ môi trường

Nguyễn Nga | 15/09/2022, 20:39

(TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tập trung các nguồn lực thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, với quan điểm: Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó BĐKH.

Theo Quyết định số 1592/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phù Yên, về phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, toàn huyện có tổng diện tích 123.272,87ha, gồm 27 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; trong đó, đất nông nghiệp chiếm trên 91%; đất phi nông nghiệp 6,4%; còn lại là đất chưa sử dụng.

a1.jpg

Phù Yên tăng cường rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là hơn 554ha; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 1,97ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng hơn 12.600ha.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Phù Yên, dự kiến, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là gần 74ha; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 0,23ha. Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp hơn 73ha; đất phi nông nghiệp  hơn 12ha. Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng hơn 294ha.

Lãnh đạo UBND huyện Phù Yên cho biết: Những năm qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch. Quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đều có sự rà soát cập nhật quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phù hợp với cấp trên, phù hợp với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh.

Quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thấy việc sử dụng đất trên địa bàn huyện cơ bản đã khắc phục được các mâu thuẫn, chồng chéo, lãng phí trong sử dụng của các ngành, lĩnh vực; đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phát triển, thực hiện có kết quả những mục tiêu nhiệm vụ trong chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh nói chung, của huyện Phù Yên nói riêng; khai thác được tiềm năng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển NTM, phát triển đô thị. Quá trình sử dụng đất cơ bản dựa trên quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc đảm bảo giữ diện tích đất lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm; khôi phục và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng... Diện tích đất chưa sử dụng của huyện từng bước được khai thác đưa vào sử dụng hợp lý, vừa đảm bảo yêu cầu cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng BĐKH; vừa đáp ứng khả năng mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

a2.jpg

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phù Yên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được xây dựng trên cơ sở kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), định hướng triển KT-XH đến năm 2030, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ 2010-2020.

Mặt khác, các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát đến từng công trình, dự án và được sự đóng góp ý kiến các ngành, địa phương qua nhiều lần hội thảo. Do đó, đã đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu chung về phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030, đảm bảo khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai gắn liền với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai trên Website huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện, các xã, thị trấn.

Cùng với đó, để việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả cao, huyện Phù Yên xác định: Công tác quản lý sử dụng đất đai phải quán triệt phương châm “tiết kiệm hiệu quả”; gắn quản lý sử dụng đất với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phát triển đô thị xanh, sạch đẹp.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến các chính sách đầu tư sản xuất, thu hút đầu tư hiện hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính về đất đai. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của huyện với các dự án đầu tư sản xuất sạch, thân thiện môi trường, dự án đầu tư ở địa bàn nông thôn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật đất đai, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phát huy vai trò của các cấp đảng ủy, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, lĩnh vực cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khánh Hòa
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
  (TN&MT) - Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 18/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022”.
 • Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Dự án VILG
  `(TN&Mt) - Sáng 16/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG).
 • Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng
  (TN&MT) - Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO