Phú Yên đổi mới chính sách đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Mỹ Bình (thực hiện) | 04/07/2022, 23:04

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai và thi hành Luật Đất đai 2013, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã thu được nhiều kết quả. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn lực đất đai. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác quản lý đất đai của tỉnh Phú Yên thời gian qua?

4-1-.jpg

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Trần Hữu Thế: Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho người có đất bị thu hồi.

Các giao dịch chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, giao dịch thế chấp bằng quyền sử dụng đất không ngừng tăng lên. Chính sách tài chính về đất đai được hoàn thiện đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, những quy định đổi mới về giá đất đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý Nhà nước về đất đai.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được coi trọng. Đặc biệt, việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

PV: Quá trình triển khai Luật Đất đai năm 2013, Phú Yên đã gặp những khó khăn, vướng mắc gì và có kiến nghị, đề xuất gì nhằm góp phần vào đổi mới chính sách đất đai?

Ông Trần Hữu Thế: Luật Đất đai 2013 còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Trong đó, vấn đề được nhắc tới nhiều nhất là Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan tồn tại nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất. Hệ quả dẫn tới không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện đối với các địa phương nói chung và trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng.

Vì vậy, tỉnh Phú Yên kiến nghị cần có cơ chế sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan, thủ tục hành chính đồng bộ, xử lý một số phát sinh, bất cập trong thực tiễn. Phân cấp cho UBND cấp tỉnh xử lý, giải quyết các vi phạm sau Kết luận thanh tra, kiểm tra để đảm bảo phù hợp tình hình thực tế địa phương, hài hòa, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Trong quá trình thực hiện thực tiễn, có vướng mắc, bất cập đề nghị Bộ TN&MT quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ để thực hiện theo quy định.

Việc đổi mới toàn diện chính sách về kinh tế, tài chính đất đai cần áp dụng theo các nguyên tắc thị trường, bảo đảm minh bạch; áp dụng phổ biến việc xác định giá đất thông qua tổ chức định giá chuyên nghiệp và được thẩm định độc lập. Đổi mới trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm hài hòa lợi ích các bên và sinh kế bền vững cho người có đất bị thu hồi sẽ góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV: Phú Yên đã triển khai những giải pháp nào để phù hợp với sự đổi mới chính sách đất đai hiện nay?

Ông Trần Hữu Thế: UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

4-2-.jpg

Đổi mới chính sách đất đai để phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện tích tụ, tập trung, sử dụng hiệu quả đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các cấp và các tầng lớp nhân dân giám sát việc thực hiện kế hoạch; phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành pháp luật đất đai, các lĩnh vực liên quan đến đất đai để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai
  (TN&MT) - Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh, đồng thời góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt được mức điểm cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Phú Yên đổi mới chính sách đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội
  (TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai và thi hành Luật Đất đai 2013, thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã thu được nhiều kết quả. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn lực đất đai. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.
 • Vân Hồ - Sơn La: Cấp hơn 3.500 GCNQSDĐ cho người dân
  (TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, những năm qua, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã triển khai rà soát, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.
 • Cao Bằng: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai
  (TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, đã ghi nhận được nhiều kết quả chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vùng cao, biên giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO