Phú Yên: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Mỹ Bình | 08/09/2021, 20:12

(TN&MT) - Ngày 8/9, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1189 phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch này với mục đích đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Đồng thời quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên

Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt.

Trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có tổng số 41 mỏ với tổng diện tích 408,21 ha (bao gồm cả diện tích đất do nhà nước quản lý và diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng).

Khai thác đá đen tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Cụ thể, đá vật liệu xây dựng thông thường: 08 mỏ với tổng diện tích 94,58 ha; đất làm vật liệu san lấp: 21 mỏ với tổng diện tích 228,99 ha; cát xây dựng: 06 mỏ với tổng diện tích 40,05 ha; sét gạch ngói: 06 mỏ với tổng diện tích 44,59 ha.

Tổ chức phiên đấu giá theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực bao gồm: Xác định vị trí, diện tích, đánh giá sơ bộ trữ lượng khoáng sản, xây dựng phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho từng khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định khác có liên quan. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để đăng tải công khai Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày Kế hoạch được ban hành cho đến khi thực hiện hoàn thành Kế hoạch.

Khai thác cát làm vật liệu thông thường trên sông Ba, tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có khoáng sản đưa ra đấu giá có trách nhiệm đăng ký bổ sung các khu vực mỏ đấu giá vào Kế hoạch sử dụng đất của các huyện. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ mặt bằng, mốc giới khu đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo nguyên trạng để bàn giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức và triển khai hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trong quá trình triển khai, nếu có những vấn đề vướng mắc, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO